Skoleferien er i gang og du tenker kanskje at lærerne jubler og kaster seg i solstolen for ikke å gjøre noe mer på ni uker. Da må du tenke igjen!

Bare fire dager etter at elevene har tatt ferie, reiser 19 lærere og to lærerstudenter fra sine respektive hjemsteder for å tilbringe 3 travle dager på Andøya Space for å lære om raketter. Teachers Space Camp 2021 samlet lærere fra barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole fra hele vårt langstrakte land.

På kvelden etter ankomst og offisiell åpning av campen, samles alle til en hyggelig stund i lavvoen for å bli bedre kjent med hverandre. Etter hvert trekker skyene seg tilbake og midnattssola holder oss med selskap.

Programmet i Teachers Space Camp er tett, det er mye som skal få plass på bare noen få dager. Første øvelse er å bygge sin egen rakett – av papir. Her må man være kreativ, og rask. Det er begrenset tid, og lite instruksjoner; skal vi oppfordre elevene våre til å være utforskende, må vi jo erfare det selv først. Etterpå skal det bygges litt mer avanserte modellraketter. Lærerne skal også bygge og programmere sine helt egne avfyringsmekanismer til rakettene, av Micro:Bit. Dette er en lang og hektisk dag, med prøving og feiling og mange justeringer, men stemningen er høy og latteren sitter løst.

Teachers Space Camp er en lærersamling som skal gi lærere fra hele landet erfaringer og verktøy som lar dem gjennomføre sin helt egen rakettoperasjon på egen skole. Lærerne får innblikk i de ulike rollene som er viktige i en ekte rakettkampanje og finner ut hvordan de kan overføres til roller elevene kan ha under egen kampanje, og hva slags lærdom som ligger i å bygge og skyte opp raketter.

Når rakettene skytes opp på Teachers Space Camp kan lærerne bruke sine egne avfyringsenheter, så spenningen er stor for å se om den egenbygde teknologien faktisk virker som den skal. Rakettene går i lufta, og jubelen er stor, før man legger ut på tur i busk og kratt for å se om det er mulig å finne dem igjen.

Beste første uke i sommerferien jeg har hatt!

Hundre ganger kulere enn jeg trodde da jeg leste det på programmet!

Tilbakemeldinger fra lærere

Gjennom arbeidet med campen reflekterer lærerne over hvordan innholdet kan overføres til egen klasse og egen undervisning. Siden det er så stor spredning i klassetrinnene det undervises i, kommer det fram mange spennende ideer som bidrar til å inspirere andre til nye aktiviteter og arbeidsmetoder. Tenk så gøy at noe som planlegges for 2.trinn også kan være relevant for videregående skole. Det kommer mye spennende ut fra samtaler mellom lærere.

Utrolig hvor mye jeg har lært på så kort tid. Kursmålene var meget relevante, og veldig nyttig for mine fag.

Deltagende lærer

Etter noen hektiske dager er det knyttet nye vennskap, nye nettverk og frø til nye undervisningsopplegg har blitt sådd. Det utveksles koronaklemmer og ønsker om å ses igjen før lærerne reiser hver til sitt, med sekken litt mer full av ideer enn da de ankom Andøya Space.

Kategorier: Aktuelt