Denne strategien for digitale kurs og aktiviteter (eller digital plattform) tar for seg hvordan Andøya Space Education og dermed også ESERO Norway skal tilrettelegge og gjennomføre digitale kurs og aktiviteter, og bygger på vår pedagogiske plattform.

Vår ambisjon er å være en foretrukket leverandør av nettbasert undervisning med verdens­rommet som tema. Vi skal tilrettelegge for at kursdeltakerne sitter igjen med et godt læringsutbytte og gode læringsopplevelser.

I samarbeid med våre oppdragsgivere vil vi søke å finne den mest hensiktsmessige digitale plattformen til hvert oppdrag.

Kjennetegn ved våre digitale kurs og aktiviteter

Våre digitale kurs og aktiviteter gjennomføres etter denne metodikken:

For- og planleggingsfasen kjennetegnes av

 • avklaring av behovet for tilpasset opplæring, rammer og andre forutsetninger
 • analyse av målgruppens kompetansebehov 
 • avklaringer av behov og ønsker for relevant for- og etterarbeid
 • kartlegging, og valg av tekniske løsninger
 • gjennomgang med den lokale kontaktpersonens oppgaver
 • gjennomgang av foretrukne klasseregler
 • utsending av informasjon minimum en uke før gjennomføring

Kurset/aktiviteten kjennetegnes av

 • en tydelig struktur
 • en tydelig og definert åpning med læringsmål og involvering
 • bevisst bruk av pauser og pusterom for å holde på deltakernes oppmerksomhet
 • aktiv bruk av deltakernes erfaringer og forkunnskaper
 • tilpassing til deltakerne læringsstrategier
 • variert bruk av undervisningsmetoder med balanse mellom relevant teori og aktiviteter
 • at det faglige innhold er tilpasset for at det ikke skal være overveldende på kursdeltakerne
 • at kursdeltakerne etter refleksjon og oppgaver skal kunne presentere eget arbeid
 • en tydelig avslutning med vekt på oppsummering og vurdering av måloppnåelse
 • henvisning til annen relevant informasjon

Etterarbeid kjennetegnes av

 • mulighet for å ta i bruk innleveringsoppgaver som forsterker læringsutbyttet
 • evaluering av opplegget, internt og ekstern, både kvantitativt og/eller kvalitativt
 • dialog med oppdragsgiver for mulig videre oppfølging og tips om relevant etterarbeid