Moon Camp Challenge

Norsk Svensk Finsk Engelsk

Hva er Moon Camp Challenge?

Moon Camp Challenge er et inspirerende og pedagogisk prosjekt fra ESA og Airbus Foundation, i samarbeid med Autodesk. Prosjektet tilbyr klasseromsressurser som fokuserer på læring gjennom design og vitenskapelige forsøk. Elevene må gjennomføre en rekke vitenskapelige forsøk relatert til månen for deretter å overføre kunnskapen på en tverrfaglig måte. Målet for elevene er å designe sin egen månebase ved hjelp av 3D modelleringsverktøy som Tinkercard eller Fusion 360.

Oversikt

I framtida, for å sikre at astronautene kan oppholde seg på månen over lengre tid, må det utvikles en helt ny infrastruktur. Dette må de gjøre for å overkomme viktige problemer som strålingsfare eller meteorittnedslag, strømproduksjon, utvinning og gjenvinning av vann, matproduksjon, og mye mer. Moon Camp Challenge inviterer elever til å bli måneforskere og forsøke å finne løsninger på utfordringene framtidas astronauter vil møte.

Hvert lag får i oppdrag å lage en 3D modell av en månebase som skal kunne romme to astronauter og inneholde:

 • Bruk av lokale ressurser (for eksempel månesand, vann/is)
 • Teknologiske løsninger (for eksempel strømkilder, gjenvinningssystem, drivhus for matproduksjon)
 • Beskyttelse (fra stråling og meteoritter)
 • Rom til å arbeide og bo for de to astronautene

Hvert lag skal bestå av 2-4 elever og må støttes av en lærer eller mentor som skal være et bindeledd mellom laget og ESA/Airbus Foundation teamet. Læreren må registrere lagene som skal delta i Moon Camp Challenge. Det   finnes ingen øvre grense på hvor mange lag som kan delta fra hver skole, men elevene kan bare være med på et lag, og hvert lag kan bare sende inn et forslag.

Hvordan søke

Moon Camp Challenge er et verdensomspennende prosjekt. Alle aktiviteter all kommunikasjon i prosjektet vil foregå på engelsk.

 1. kategori: elever til og med 12 år.
 2. kategori: elever fra 13 til og med 18 år.

Elevenes alder må gjelde ved innlevering av prosjektet (16.mars 2019)

Tidslinje

Registreringen er nå åpen og siste frist for innlevering av prosjektet er 16.mars 2019

 • Oppstart kick-off: 4. oktober 2018
 • Innlevering starter: 1.november 2019
 • Innlevering slutter: 16.mars 2019
 • Vinnerne annonseres: mai 2019
 • Premiering og diplomer utleveres: mai/ juni 2019

For mer informasjon om Moon Camp Challenge og retningslinjene se https://www.esa.int/Education/Moon_Camp

 

Moon Camp Challenge

The Moon Camp Challenge is an educational and inspirational project run by ESA and Airbus Foundation, in partnership with Autodesk.

Les mer