Hva er Moon Camp Challenge?

Moon Camp Challenge er et inspirerende og pedagogisk prosjekt fra ESA og Airbus Foundation, i samarbeid med Autodesk. Prosjektet tilbyr klasseromsressurser som fokuserer på læring gjennom design og vitenskapelige forsøk. Elevene må gjennomføre en rekke vitenskapelige forsøk relatert til månen for deretter å overføre kunnskapen på en tverrfaglig måte. Målet for elevene er å designe sin egen månebase ved hjelp av 3D modelleringsverktøy som Tinkercard eller Fusion 360. Elevene kan velge mellom tre ulike kategorier: «Moon Camp Discovery», «Moon Camp Explorers» og «Moon Camp Pioneers».

I framtida, for å sikre at astronautene kan oppholde seg på månen over lengre tid, må det utvikles en helt ny infrastruktur. Dette må de gjøre for å overkomme viktige problemer som strålingsfare eller meteorittnedslag, strømproduksjon, utvinning og gjenvinning av vann, matproduksjon, og mye mer. Moon Camp Challenge inviterer elever til å bli måneforskere og forsøke å finne løsninger på utfordringene framtidas astronauter vil møte.

Hvert lag får i oppdrag å lage en 3D modell av en månebase som skal kunne romme to astronauter og inneholde:

 • Bruk av lokale ressurser (for eksempel månesand, vann/is)
 • Teknologiske løsninger (for eksempel strømkilder, gjenvinningssystem, drivhus for matproduksjon)
 • Beskyttelse (fra stråling og meteoritter)
 • Rom til å arbeide og bo for de to astronautene

Moon Camp Discovery

Lagene skal designe én komponent til Månebasen ved å bruke Tinkercad. Når laget har lastet opp sitt design vil de motta et månebase-sertifikat. Oppdraget i denne kategorien er ikke konkurransebasert slik som de to andre kategoriene.

 • Vanskelighetsgrad: nybegynnere
 • Verktøy: Tinkercad
 • Alder: anbefalt 6 – 14 år (men åpent for elever opp til 19 år)
 • Registreringene er åpne fra 15. september 2021 – 21. april 2022

Moon Camp Explorers

Lagene skal designe en komplett månebase ved hjelp av Tinkercad, og sende en rapport til en jury. Lagene som deltar konkurrerer om prisen for beste prosjekt i kategorien «Moon Camp Explorers».

 • Vanskelighetsgrad: middels
 • Verktøy: Tinkercad
 • Alder: opp til (og inkludert) 14 år
 • Registreringene er åpne fra 15. september 2021 – 21. april 2022

Moon Camp Pioneers

Ved hjelp av Fusion 360, skal lagene designe en komplett månebase og sende inn en rapport til en jury. Lagene som deltar konkurrere om pris for beste prosjekt i kategorien «Moon Camp Pioneers».

 • Vanskelighetsgrad: avansert
 • Verktøy: Fusion 360
 • Alder: 15 til (og med) 19 år
 • Registreringene er åpne fra 15. september 2021 – 21. april 2022

Hvordan melde seg på

Hvert lag skal bestå av 2 – 6 elever og må støttes av en lærer eller mentor som skal være et bindeledd mellom laget og ESA/Airbus Foundation teamet. Læreren må registrere lagene som skal delta i Moon Camp Challenge.

Det finnes ingen øvre grense på hvor mange lag en lærer, skole, veileder kan melde inn. Elevene kan bare være med på et lag, og hvert lag kan bare sende inn et forslag, men lagene kan sende inn sitt forslag til både Moon Camp Discovery og Moon Camp Explorers eller Moon Camp Pioneers. Moon Camp Challenge er et verdensomspennende prosjekt.

All kommunikasjon i prosjektet vil foregå på engelsk.

For mer informasjon om Moon Camp Challenge og retningslinjene, gå til mooncampchallenge.org

Lærerkurs/webinar

oversikten over lærerkurs finner du kommende kurs/webinarer hvor du som lærer kan få en introduksjon til Moon Camp Challenge.

Læringsutbytter for Moon Camp Challenge:

 • forestille seg en framtidig månebase og hvilke mulige løsninger som kan finnes
 • utforske ulike materialer og vurdere hvordan disse kan brukes i egnede konstruksjoner på en framtidig månebase
 • designe og lage modeller av teknologiske systemer basert på behovene som vil finnes på en fremtidig månebase
 • lære å bruke digitale løsninger, som Tinkercad eller Fusion 360, i designprosessen av en framtidig månebase