Moon Camp Challenge er et pedagogisk prosjekt fra ESA/ESERO og Airbus Foundation, hvor elever og unge blir utfordret til å skape/designe et romhabitat på månen eller et annet sted i solsystemet.

Prosjektet tilbyr klasseromsressurser som fokuserer på læring gjennom design og vitenskapelige forsøk. Elevene må gjennomføre en rekke vitenskapelige forsøk relatert til månen for deretter å overføre kunnskapen på en tverrfaglig måte. Målet for elevene er å designe sin egen base ved hjelp av valgfritt verktøy.

Her er oppdraget

For å sikre at astronauter kan oppholde seg på månen eller andre steder i solsystemet over lengre tid, må det utvikles en helt ny infrastruktur. Dette må de gjøre for å løse viktige utfordringer som blant annet strålingsfare, meteorittnedslag, strømproduksjon og matproduksjon, samt utvinning og gjenvinning av vann. Moon Camp Challenge inviterer elever til å bli ingeniører og forskere, og forsøke å finne løsninger på de utfordringene framtidas astronauter vil møte.

Hvert lag får i oppdrag å lage en modell av et romhabitat som skal kunne romme to astronauter og dessuten oppfylle følgende krav:

  • Bruk av lokale ressurser (for eksempel månesand, vann/is)
  • Teknologiske løsninger (for eksempel strømkilder, gjenvinningssystem, drivhus for matproduksjon)
  • Beskyttelse (fra stråling og meteoritter)
  • Rom til å arbeide og bo for de to astronautene

Tidslinje

21. september 2023

Registrering åpner

Registrering og arbeid med å designe ditt romhabitat starter.

21. september 2023
25. april 2024

Frist for innsending

Nettsidene stenger for innsending av prosjekter.

25. april 2024
mai 2023

Nettarrangement

Alle som har sendt inn et bidrag vil bli invitert til et nettarrangement, hvor ESA astronaut og eksperter vil delta.

mai 2023

Slik kommer du i gang

Hvert lag skal bestå av 2–6 elever og må støttes av en lærer eller mentor som skal være et bindeledd mellom laget og ESA/ESERO/Airbus Foundation teamet. Læreren må registrere lagene som skal delta i Moon Camp Challenge.

Det finnes ingen øvre grense på hvor mange lag en lærer, skole, veileder kan melde inn. Elevene kan bare være med på et lag, og hvert lag kan bare sende inn ett forslag.

For mer informasjon om Moon Camp Challenge og retningslinjene, gå til mooncampchallenge.org

Lærerkurs/Webinar

oversikten over lærerkurs finner du kommende kurs/webinarer hvor du som lærer kan få en introduksjon til Moon Camp Challenge.

Læringsutbytter for Moon Camp Challenge:

  • forestille seg en framtidig månebase og hvilke mulige løsninger som kan finnes
  • utforske ulike materialer og vurdere hvordan disse kan brukes i egnede konstruksjoner på en framtidig månebase
  • designe og lage modeller av teknologiske systemer basert på behovene som vil finnes på en fremtidig månebase
  • lære å bruke ulike digitale løsninger i designprosessen av en framtidig månebase