Andøya Mission Control er et digitalt rollespill der ungdom- og videregående skoleelever må samarbeide for å løse et romoppdrag.

Forankret i læreplanen

Alle aktivitetene er utviklet med tanke på KL2020.

For å sikre best mulig faglig utbytte, må elevene jobbe med ulike forberedende tema og aktiviteter før gjennomføringen ett av to romoppdrag. Det tar 45–70 minutter å gjennomføre selve oppdraget, men forarbeidet kan ta timer eller dager, alt etter hvor mye tid klassen har satt av til det.

Skoleprosjektet som «følger alle motivasjonens regler»

Vi har kjørt det første oppdraget, «Oppdrag: Solstorm», i flere år og fått gode tilbakemeldinger både fra lærere og elever. Fra akademia har tilnærmingen også fått positiv omtale:

Marianne Ødegaard, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO, argumenterte i 2017 for at «rollespill og refleksjon hører hjemme i naturfaget, ettersom elevene blir mer aktive når timene har en personlighets- og virkelighetsnær tematikk.» På samme måte legger vi med Andøya Mission Control opp det pedagogiske innholdet og interaksjonen mellom oss på Andøya Space og klasserommet på skolen, ulike mindre grupper og klassen som samlet.

Veronica Danielsen analyserte systematisk Andøya Mission Control som læringsverktøy i sin masteroppgave i fysikkdidaktikk (2020) . Allerede året før hevdet hun i en artikkel at «konseptet  følger alle motivasjonens regler».


Les mer:

Oppdrag: Solstorm

Målet med dette oppdraget er å få reparert en ødelagt satellitt, før en varslet kraftig solstorm når jorden og ødelegger satellitten eller setter astronautens liv i fare. I oppdraget som ledes av en pilot om bord på Spaceship Aurora, må elevene samarbeide og kommunisere både seg imellom og med astronauten for at oppdraget skal bli vellykket.

Målgruppe: Ungdomstrinnet

Oppdrag: Solstorm på Sommerskolen i Oslo 2023

Oppdrag: Mars

Her må elevene få fraktet en robot til mars som skal undersøke om det finnes liv på planeten. For å klare dette, må elevene jobbe i spesialiserte grupper og utføre oppgaver og sørge for at roveren blir programmert til å klare oppgavene sine når den kommer frem. Deretter skal data analyseres.

Målgruppe: Ungdomstrinnet og videregående

Lærerkurs

Som lærer kan du helt gratis bli «sertifisert» til å kjøre romoppdragene på din skole.  

Du kan når som helst ta et digitalt introduksjonskurs for hvert av de to oppdragene. Kursene varer omtrent 30 minutter. Hvis en skole eller kommune har flere interesserte lærere eller pedagoger, kan vi også sette opp ekstra lokalt introduksjonskurs inntil 15 deltagere.

Kurset gir detaljert informasjon om konseptet og en demonstrasjon av oppdragene, slik at lærerne blir godt kjent før elevene selv skal bruke dette. Det vil også bli en gjennomgang av det pedagogiske for- og etterarbeidet som følger konseptet.  

Etter gjennomgått kurs kan du kjøre oppdrag med dine elever. Ta kontakt, så finner vi tid og forbereder oppdraget i samarbeid med deg.

Hopp rett ned til innholdet