Mission X: Tren som en astronaut

Svensk Finsk Mission X: Tren som en astronaut er et internasjonalt undervisningsopplegg for elever på grunnskolens mellomtrinn (8 – 12 år eller 3 – 7 trinn) med fokus på fysisk fostring og ernæring, og der elevene oppfordres til å «trene som en astronaut.». Det er ingenting i veien for at ungdomstrinnet også tar i bruk dette, men da må aktivitetene og teorien tilpasses læreplanen for de trinnene.

Oppdragets aktiviteter omfatter blant annet styrketrening for mannskapet, foreta en romvandring, hopp til månen, klatre opp på et fjell på Mars eller en reise til en annen planet.

De fysiske aktivitetene i Mission X er tilrettelagt ut fra den treningen som astronauter utfører i virkeligheten, for å gjøre seg klar til en reise i rommet. Skoleelevene vil få kunnskap om lettforståelig vitenskap som er knyttet til hvordan kroppen fungerer på jorda, og til astronautenes behov i verdensrommet.

Hvordan fungerer Mission X

Først må du melde på klassen ved å bruke påmeldingsskjema nederst på denne siden.

Gå deretter inn på stem.org.uk/mission-x/no der du finner både informasjon om Mission X, hva utfordringen går ut på, lærerveiledning og undervisningsmateriell som kan brukes i prosjektperioden som varer fra januar – mai 2020. Det er materiell både for elever og lærere. Aktivitetene er beskrevet som tilrettelagte oppdrag i oppdragsark og må gjennomføres i løpet av en 6 ukers periode.

Forbered elevene til å påta seg missionsoppgavene ved å sette seg mål, lage missiondagbok (nyhetsblogg) og følge elever fra hele verden. Samtidig hjelper de Astro-Charlie med å komme til månen – og enda lengre ut i verdensrommet! Deltagerne skal bruke et poengkort for å holde orden på poengene de tjener til landet og til Astro-Charlie.

Poengene sender du enkelt inn ved å bruke skjemaet nederst på den siden.

Hva får klassen ut av Mission X?

Når dere har meldt på en klasse og lastet ned de forskjellige aktivitetene og øvelsene, som blant annet kan gjennomføres ute i skolegården, bestemmer dere selv hvor mange av disse øvelsene dere ønsker å gjennomføre i løpet av prosjektperioden. Øvelsene kombinerer naturfag, kost og helse og fysisk aktivitet, i en felles rammefortelling om astronauter og romstasjonen ISS.

Har dere spørsmål om Mission X kan dere kontakte Hege-Merethe Strømdal på: hege@narom.no

Mer informasjon om Mission X finner du på stem.org.uk

Påmeldingsskjema

Navn på skole

Navn på lærer

Lærers epostadresse

Lærers telefonnummer

Antall elever i klassen

Trinn
5. trinn6. trinn7. trinn


Aktivitetene som blir brukt i Mission X – Tren som en astronaut, er utviklet i samarbeid med National Aeronautics and Space Administration (NASA), European Space Agency (ESA, det europeiske romsenteret), vitenskapsfolk og profesjonelle trenere som arbeider direkte med astronautene.