Mission X: Tren som en astronaut er et internasjonalt undervisningsopplegg for barn og unge i barnehage og grunnskole med fokus på fysisk fostring og ernæring, og der elevene oppfordres til å «trene som en astronaut.».

Mission X er nå også åpnet opp for deltagelse av familier og mindre grupper. Dere kan delta på den pågående Walk to the Moon Challenge og fullføre Mission X- aktiviteter for å tjene poeng og hjelpe Luna og Leo med å gå til månen. Sørg for å registrere team/klasse/lag/skole eller lignende på denne siden.

Aktivitetene i oppdraget kan for eksempel være styrketrening for mannskapet, å foreta en romvandring, hoppe til månen, klatre opp et fjell på Mars eller å reise til en annen planet. De fysiske aktivitetene i Mission X er inspirert av treningen astronauter utfører i virkeligheten, for å gjøre seg klar til en reise i rommet. Skoleelevene vil få kunnskap om vitenskap som er knyttet til hvordan kroppen fungerer på jorda, og til astronautenes behov i verdensrommet.

Hvordan delta i Mission X

Det første du må gjøre er å melde på klassen:

Gå deretter inn på https://trainlikeanastronaut.org/no hvor du finner både informasjon om Mission X, hva utfordringen går ut på, lærerveiledning og undervisningsmateriell som kan brukes i perioden Mission X-utfordringene pågår. Denne perioden er fra 13. januar 2022 – 31. mai 2022. Og skjema for registrere poengene vil åpne 13. januar på den eksterne siden.

Du kan velge å delta med mindre elevgrupper eller hele klasser. De påmeldte gruppene fullfører aktiviteter for å opparbeide poeng og hjelpe Mission X-maskottene Luna og Leo, å gå til månen.

Utfordringen består av to kategorier:

  1. Fysiske aktiviteter, som hjelper elevene med å utvikle styrke, utholdenhet, koordinering og romoppfatning.
  2. Vitenskapelige aktiviteter, som setter søkelys på matematikk, naturfag og teknologi, og gir elevene mulighet til å øve på vitenskapelig argumentering og samarbeid.

Hva får klassen ut av Mission X?

Når dere har meldt på en klasse eller gruppe og lastet ned de forskjellige aktivitetene og øvelsene, bestemmer dere selv hvor mange av disse øvelsene dere ønsker å gjennomføre i løpet av perioden.

Øvelsene kombinerer naturfag, matematikk, mat og helse og fysisk aktivitet, i en felles rammefortelling om astronauter og den internasjonale romstasjonen.

Har dere spørsmål om Mission X kan dere kontakte Hege-Merethe Strømdal på: hege-merethe.stroemdal@andoyaspace.no

Lærerkurs/webinar

oversikten over lærerkurs finner du kommende kurs/webinarer hvor du som lærer kan få en introduksjon til Mission X.

Læringsutbytter for Mission X:

  • økt bevissthet og motivasjon til fysisk aktivitet, kost, ernæring og mental helse
  • økt kunnskap om hvilke utfordringer som finnes når mennesker oppholder seg i verdensrommet
  • økt bevissthet omkring forskning som foregår i verdensrommet og hvordan denne er med på å forbedre livene våre på jorda og på romferder

Aktivitetene som blir brukt i Mission X – Tren som en astronaut, er utviklet i samarbeid med National Aeronautics and Space Administration (NASA), European Space Agency (ESA, det europeiske romsenteret), vitenskapsfolk og profesjonelle trenere som arbeider direkte med astronautene.