Mission X er et internasjonalt pedagogisk prosjekt for barn og unge i barnehage, grunnskole, familier eller mindre grupper. Det handler om å «trene som en astronaut», med fokus på helse, fysisk fostring og ernæring.

Dere kan delta på den pågående Walk to the Moon Challenge og fullføre Mission X- aktiviteter for å tjene poeng og hjelpe Luna og Leo med å gå til månen. Sørg for å registrere team/klasse/lag/skole eller lignende på denne siden.

Aktivitetene i oppdraget kan for eksempel være styrketrening for mannskapet, å foreta en romvandring, hoppe til månen, klatre opp et fjell på Mars eller å reise til en annen planet.

De fysiske aktivitetene i Mission X er inspirert av treningen astronauter utfører i virkeligheten, for å gjøre seg klar til en reise i rommet. Deltakerne vil få kunnskap om vitenskap som er knyttet til hvordan kroppen fungerer på jorda, og til astronautenes behov i verdensrommet.

Slik kommer du i gang med treningen

Det første du må gjøre er å melde på gruppen/laget:

Gå deretter inn på trainlikeanastronaut.org/no hvor du finner både informasjon om Mission X, hva utfordringen går ut på, lærerveiledning og undervisningsmateriell (16 fysiske aktiviteter og 14 vitenskapelige aktiviteter) som kan brukes i perioden Mission X-utfordringene pågår, se tidslinje under:

september 2023

Registrering åpner

Registrering og trening starter.

september 2023
Dato ikke satt ennå

Online kick-off

Inspirerende nettarrangement åpent for alle

Dato ikke satt ennå
mai 2024

Registrering stenger

Nettsidene stenger for innsending av prosjekter.

mai 2024

Du kan velge å delta med mindre lag/grupper eller hele klasser. De påmeldte gruppene fullfører aktiviteter for å opparbeide poeng og hjelpe Mission X-maskottene Luna og Leo, å gå til månen.

Utfordringen består av to kategorier:

  1. Fysiske aktiviteter, som hjelper elevene med å utvikle styrke, utholdenhet, koordinering og romoppfatning.
  2. Vitenskapelige aktiviteter, som setter søkelys på matematikk, naturfag og teknologi, og gir elevene mulighet til å øve på vitenskapelig argumentering og samarbeid.

Hva får klassen ut av Mission X?

Når dere har meldt på en klasse eller gruppe og lastet ned de forskjellige aktivitetene og øvelsene, bestemmer dere selv hvor mange av disse øvelsene dere ønsker å gjennomføre i løpet av perioden.

Øvelsene kombinerer naturfag, matematikk, mat og helse og fysisk aktivitet, i en felles rammefortelling om astronauter og den internasjonale romstasjonen.

Har dere spørsmål om Mission X kan dere kontakte Hege-Merethe Strømdal på: hege-merethe.stroemdal@andoyaspace.no

Lærerkurs/webinar

oversikten over lærerkurs finner du kommende kurs/webinarer hvor du som lærer kan få en introduksjon til Mission X.

Læringsutbytter for Mission X:

  • økt bevissthet og motivasjon til fysisk aktivitet, kost, ernæring og mental helse
  • økt kunnskap om hvilke utfordringer som finnes når mennesker oppholder seg i verdensrommet
  • økt bevissthet omkring forskning som foregår i verdensrommet og hvordan denne er med på å forbedre livene våre på jorda og på romferder

Aktivitetene som blir brukt i Mission X – Tren som en astronaut, er utviklet i samarbeid med National Aeronautics and Space Administration (NASA), European Space Agency (ESA, det europeiske romsenteret), vitenskapsfolk og profesjonelle trenere som arbeider direkte med astronautene.