Mission X: Tren som en astronaut er et internasjonalt undervisningsopplegg for barn og unge i barnehage og grunnskole med fokus på fysisk fostring og ernæring, og der elevene oppfordres til å «trene som en astronaut.».

Mission X er nå også åpnet opp for deltagelse av familier og mindre grupper. Dere kan delta på den pågående Walk to the Moon Challenge og fullføre Mission X- aktiviteter for å tjene poeng og hjelpe Luna og Leo med å gå til månen. Sørg for å registrere team/klasse/lag/skole eller lignende nederst på denne siden.

Aktivitetene i oppdraget kan for eksempel være styrketrening for mannskapet, å foreta en romvandring, hoppe til månen, klatre opp et fjell på Mars eller å reise til en annen planet. De fysiske aktivitetene i Mission X er inspirert av treningen astronauter utfører i virkeligheten, for å gjøre seg klar til en reise i rommet. Skoleelevene vil få kunnskap om vitenskap som er knyttet til hvordan kroppen fungerer på jorda, og til astronautenes behov i verdensrommet.

Hvordan fungerer Mission X

Først må du melde på klassen ved å bruke påmeldingsskjema nederst på denne siden. (Påmeldingskjema blir tilgjengelig 17. september 2021)

Gå så inn på stem.org.uk/mission-x/no hvor du finner både informasjon om Mission X, hva utfordringen går ut på, lærerveiledning og undervisningsmateriell som kan brukes i prosjektperioden som varer fra 13. januar 2021 – 31. mai 2022.

Elevene danner lag som fullfører aktiviteter for å opparbeide poeng og hjelpe Mission X-maskottene Luna og Leo, å gå til månen. Utfordringen gjennomføres iløpet av to aktive klasseromsaktiviteter; den første er fysisk aktivitet, som hjelper elevene med å utvikle styrke, utholdenhet, koordinering og romoppfatning. Den andre er vitenskapelige aktiviteter, som setter søkelys på STEM (science, technology, engineering and mathematics)- emner og gjør det mulig for elevene å øve på vitenskapelig argumentering og samarbeid.

Poengene sender du enkelt inn ved å bruke skjemaet nederst på denne eksterne siden (stem.org.uk).

Hva får klassen ut av Mission X?

Når dere har meldt på en klasse og lastet ned de forskjellige aktivitetene og øvelsene, bestemmer dere selv hvor mange av disse øvelsene dere ønsker å gjennomføre i løpet av prosjektperioden. Øvelsene kombinerer naturfag, matematikk, mat og helse og fysisk aktivitet, i en felles rammefortelling om astronauter og romstasjonen ISS.

Har dere spørsmål om Mission X kan dere kontakte Hege-Merethe Strømdal på: hege-merethe.stroemdal@andoyaspace.no

Mer informasjon om Mission X finner du på stem.org.uk

Påmeldingsskjema

Påmeldingskjema blir tilgjengelig 17. september 2021


Aktivitetene som blir brukt i Mission X – Tren som en astronaut, er utviklet i samarbeid med National Aeronautics and Space Administration (NASA), European Space Agency (ESA, det europeiske romsenteret), vitenskapsfolk og profesjonelle trenere som arbeider direkte med astronautene.