Er du en lærer med elever mellom 8 – 19 år? Vil du og klassen bli med på et spennende oppdrag ved å utforske et lokalt klima-/miljøproblem i området rundt skolen? Bli med oss og klassen kan bli klimadetektiver.

Klimadetektiv er et ESA skoleprosjekt for elever mellom 8 og 19 år. Elever utfordres til å bli klimadetektiver ved å utforske sitt lokalmiljø. Ved å leke med forskning, skal elevene utforske og analysere et lokalt klima-/miljøproblem, og foreslå mulige løsninger for å minske effekten.

Påvirker industrivekst de lokale grøntområdene? Øker forurensingen for mye i og rundt havna? Hva med innvirkninger fra turiststrømmen? Dette er bare noen eksempler på mulige problemstillinger. Lag et eget mål for klassens oppdrag. Vi hjelper dere gjerne med verktøy som kan brukes i klasserommet. Dette kan for eksempel være satellittbilder over det lokale området, så dere kan sammenligne det nåværende området med tidligere bilder for å kunne se, og analysere endringer. Vi oppfordrer dere også til å besøke området for å selv observere endringene eller gjøre andre undersøkelser.

Målet med prosjektet er å utvikle og forsterke elevenes grunnleggende ferdigheter, samt stimulere kreativitet, kritisk tenkning, og initiere til å forbedre forståelse for klima-/miljøproblemer. Dette kan legge til grunn en positiv holdningsendring som kan få innflytelse på disse problemene i framtida.

Lærerkurs/webinar

oversikten over lærerkurs finner du kommende kurs/webinarer hvor du som lærer kan få en introduksjon til Klimadetektiv.

Læringsutbytter for Klimadetektiv lærerkurs:

 • Å fremme læring og grunnleggende ferdigheter, som forskningsmetoder, innhenting av data, observasjoner, beregninger og analyse.
 • Å fremme elevenes bevissthet og kunnskap om jordas klima, både globalt og lokalt, og forberede dem på nåværende og fremtidige klimaendringer.

Søknadsprosessen

Dere kan søke ved å fylle ut skjemaet nedenfor senest, men gjerne før 24. november, 2022

Krav for deltakelse:

 • Deltakerne må være mellom 8 – 19 år.
 • Hvert lag må ha minst 2 elever, men kan være en hel klasse.
 • Hvert lag må ledes av en lærer eller mentor som skal være lagets kontaktperson for ESERO Norway.
 • Hvert lag kan delta med bare et oppdrag og hver student kan bare delta på et lag.
 • En lærer kan melde inn maksimalt 3 lag

Oversikt over prosjektet

Fase 1: Finn et klima-/miljøproblem

I første fase skal elevene finne et klima-/miljøproblem som de ønsker å utforske som «klimadetektiver». Elevene skal definere problemet basert på tema fra skolen og et problem i lokalmiljøet. I denne første fasen må hvert lag definere problemet de vil undersøke, og skrive noen ideer om hvordan dette er planlagt å gjøre.

Om nødvendig, kan ESERO Norway komme med tips til hvordan man kan analysere det definerte miljøproblemet. Bare kontakt oss hvis du trenger hjelp. ESERO Norway vil hjelpe lagene med å gjennomgå oppgavene og gi tilbakemeldinger på prosjektene.

Lagene har fram til 24. november på å finne et klima-/miljøproblem og sende inn sin plan ved hjelp av skjemaet under.

Planen (maks 450 ord) må inneholde:

 • Prosjekttittel (maks 20 ord)
 • Hva er deres spørsmål
 • Beskrivelse av det klimaproblemet dere ønsker å undersøke (maks 150 ord)
 • Hva slags jordobservasjonsdata dere tenker å bruke
 • Beskrivelse av hvordan dere planlegger å undersøke klimaproblemet deres, samt hvordan dere tenker å samle inn dataene dere skal bruke. (maks 250 ord)

Fase 2: undersøke klima-/miljøproblem

I andre fase skal elevene arbeide med prosjektet ved, for eksempel å foreta målinger i lokalområdet, analysere og sammenligne satellittbilder med lokale observasjoner gjort ute i feltet. Det er et krav at elevene skal samle inn data, men valgfritt hvordan dette gjøres. Hovedmålet er å komme frem til en konklusjon om problemet de undersøker.

I denne fasen vil ESA eller ESERO Norway organisere nettbaserte arrangement hvor lagene kan snakke med forskere for å få informasjon eller tips.

Fase 3: Gjør en forskjell

Vi kan alle gjøre en forskjell! Ut fra resultatene av sine undersøkelser skal elevene bestemme seg for hvilke grep de selv ønsker å ta for å kunne minimalisere klima-/miljøproblem.

Lagene kan filme prosessen eller på annen måte, logge bevis for sine handlinger, og deler dette med andre klimadetektiv-lag på prosjektsiden til ESA. Alle lag som deler sine prosjekter, vil motta et deltagerbevis. De beste prosjektene vil bli framhevet på prosjektsiden og lagene vil motta klimadetektiv goodies. Unge lag (med deltagere i alderen 8 – 10 år) som blir plukket ut blandt de beste vil også bli framhevet på nettsiden ESA Kids.

Mot slutten av denne fasen vil ESA arrangere et arrangement for de deltakende lagene. Forskere vil da vise sammenhengene mellom prosjektene til de deltakende lagene og forskning som gjennomføres hos ESA.


16. september 2022

Fase 1 – registreringen åpner

Oppstart av fase 1 der gruppene skal finne et klima eller miljøproblem.

16. september 2022
24. november 2022

Fase 1 avsluttes

Siste frist for lagene til å sende inn plan for hvordan de skal utoforske sin miljøutfording. Lagene vil få tilbakemelding på sine planer før oppstart oppstart av fase 2.

24. november 2022
1. desember 2022

Fase 2 starter

Elevene arbeider med innsaming og analyse av data.

1. desember 2022
5. april 2023

Fase 3 starter

Basert på resultaene fra undersøkelsene, bestemmer elevene hvilke grep som kan gjøres.
Lagene deler prosjektet sitt på ESA’s klimadetektiv-side

5. april 2023
4. mai 2023

Fase 3 avsluttes

Prosjektet avsluttes, alle lag som har delt arbeidet sitt vil motta et deltakerbevis.

4. mai 2023
Mai 2023

Online arrangement fra ESA

Dato kommer senere

Mai 2023

Påmeldingsskjema


  (tallet må være større enn 6)

  Alder på elevene8-910-1112-1314-15

  Plan for undersøkelsene
  Her skal lagene beskrive klima-/miljøproblemet de har funnet og ønsker å undersøke som klimadetektiver.