Klimadetektiv – et skoleprosjekt

Illustrasjon av ESA

Norsk Svensk Finsk Engelsk
Er du en lærer med elever mellom 8 og 15 år? Vil du og klassen bli med på et spennende oppdrag ved å utforske et lokalt klima-/miljøproblem i området rundt skolen? Bli med oss og klassen kan bli klimadetektiver.

Klimadetektiv er et ESA skoleprosjekt for elever mellom 8 og 15 år. Elever utfordres til å bli klimadetektiver ved å utforske sitt lokalmiljø. Ved å leke med forskning, skal elevene utforske og analysere et lokalt klima-/miljøproblem, og foreslå mulige løsninger for å minske effekten.

Påvirker industrivekst de lokale grøntområdene? Øker forurensingen for mye i og rundt havna? Hva med innvirkninger fra turiststrømmen? Dette er bare noen eksempler på mulige problemstillinger. Lag et eget mål for klassens oppdrag. Vi hjelper dere gjerne med verktøy som kan brukes i klasserommet. Dette kan for eksempel være satellittbilder over det lokale området, så dere kan sammenligne det nåværende området med tidligere bilder for å kunne se, og analysere, endringer. Vi oppfordrer dere også til å besøke området for å selv observere endringene eller gjøre andre undersøkelser.

Målet med prosjektet er å utvikle og forsterke elevenes grunnleggende ferdigheter, samt stimulere kreativitet, kritisk tenkning, og initiere til å forbedre forståelse for klima-/miljøproblemer. Dette kan legge til grunn en positiv holdningsendring som kan få innflytelse på disse problemene i framtida.

Læringsutbytte

  • Å fremme læring og grunnleggende ferdigheter, som forskningsmetoder, innhenting av data, observasjoner, beregninger og analyse.
  • Å fremme elevenes bevissthet og kunnskap om jordas klima, både globalt og lokalt, og forberede dem på nåværende og fremtidige klimaendringer.

Søknadsprosessen

Dere kan søke ved å fylle ut skjemaet nedenfor innen 15. november 2018.

Krav for deltakelse:

  • Deltakelsen er åpen for klasser eller lag fra Norge, Sverige og Finland.
  • Deltakerne må være mellom 8 og 15 år.
  • Hvert lag må ha minst 6 elever, men kan være en hel klasse.
  • Hvert lag må ledes av en lærer eller mentor som skal være lagets kontaktperson for Nordic ESERO.
  • Hvert lag kan delta med bare et oppdrag og hver student kan bare delta på et lag.

Oversikt over prosjektet

Photo by Đàm Tướng Quân from Pexels

Fase 1: Finn et klima-/miljøproblem (4. oktober – 15. november)

I første fase skal elevene finne et klima-/miljøproblem som de ønsker å utforske som «klimadetektiver». Elevene skal definere problemet basert på tema fra skolen og et problem i lokalmiljøet. I denne første fasen må hvert lag definere problemet de vil undersøke, og skrive noen ideer om hvordan dette er planlagt å gjøre.

Om nødvendig, kan Nordic ESERO komme med tips til hvordan man kan analysere det definerte miljøproblemet. Bare kontakt oss hvis du trenger hjelp. Nordic ESERO vil hjelpe lagene med å gjennomgå oppgavene og gi tilbakemeldinger på prosjektene. Lagene vil få tilbakemelding innen 9. januar.

Lagene har til 15.november på å finne et klima-/miljøproblem og sende inn sin plan ved hjelp av skjemaet under.

Fase 2: undersøke klima-/miljøproblem (10. januar 2019 – 15. april 2019)

I andre fase skal elevene arbeide med prosjektet ved, for eksempel å foreta målinger i lokalområdet, analysere og sammenligne satellittbilder med lokale observasjoner gjort ute i feltet. Hovedmålet er å komme frem til en konklusjon om problemet de undersøker.

I denne fasen vil ESA eller Nordic ESERO organisere nettbaserte arrangement hvor lagene kan snakke med forskere for å få informasjon eller tips.

Fase 3: Gjør en forskjell (16. april 2019 – 17. mai 2019)

Vi kan alle gjøre en forskjell! Ut fra resultatene av sine undersøkelser skal elevene bestemme seg for hvilke grep de selv ønsker å ta for å kunne minimalisere klima-/miljøproblem.

Lagene kan filme prosessen eller logge på annen måte, bevis for sine handlinger, og deler dette med andre klimadetektiv-lag. ESA vil sende ut informasjon om hvordan lagene kan dele sin informasjon.

Mot slutten av denne fasen vil ESA arrangere et arrangement for de deltakende lagene. Forskere vil da vise sammenhengene mellom prosjektene til de deltakende lagene og forskning som gjennomføres hos ESA.

Søknadsskjema


(tallet må være større enn 6)

Alder på elevene 8-910-1112-1314-15

Plan for undersøkelsene
Her skal lagene beskrive klima-/miljøproblemet de har funnet og ønsker å undersøke som klimadetektiver. 

Climate detective

Are you a teacher with students between 8 and 15 years old? Do you want to enroll them in an exciting mission exploring a local environmental problem around your school area? Join us and became with your team, climate detectives.

Les mer