Er du en lærer med elever mellom 6–19 år? Vil du og klassen bli med på et spennende oppdrag ved å utforske et lokalt klima-/miljøproblem i området rundt skolen?

Klimadetektiv (Climate Detectives) er et skoleprosjekt fra ESA for elever mellom 6 og 19 år. Elever utfordres til å bli «klimadetektiver» ved å utforske sitt lokalmiljø. Ved å leke med forskning, skal elevene utforske og analysere et lokalt klima-/miljøproblem, og foreslå mulige løsninger for å minske effekten.

Jorda under lupen

Påvirker industrivekst de lokale grøntområdene? Øker forurensingen for mye i og rundt havna? Hva med innvirkninger fra turiststrømmen? Dette er bare noen eksempler på mulige problemstillinger.

Målet med prosjektet er å utvikle og forsterke elevenes grunnleggende ferdigheter, samt stimulere kreativitet, kritisk tenkning, og initiere til å forbedre forståelse for klima-/miljøproblemer. Dette kan legge til grunn en positiv holdningsendring som kan få innflytelse på disse problemene i framtida.

Slik kommer du i gang med et klimaprosjekt på skolen

Klimadetektiv som skoleprosjekt er delt inn i to kategorier. En kategori som er for de litt yngre og mer åpen i hvordan arbeidsformen er. Registreres arbeidet vil klassen få digitale belønninger i form av merker og miljøsertifikat.

I den andre kategorier jobbes det mer etter vitenskapelig metode og her handler det om å finne et lokalt klima- eller miljøproblem og jobbe systematisk for å gjøre observasjoner. Her er belønningen større og involverer et nettmøte for alle deltakende detektivlag og et lag får reise til Italia på et arrangement der!

Climate Detectives Kids (6–12 år)

I denne kategorien for barn mellom 6 og 12 år, velges en klima- eller miljøaktivitet i klassen som dere ønsker å arbeide med sammen. Det finnes flere forslag på climatedetectives.esa.int. Det er helt opp til læreren hvor mye dere ønsker å gjøre ut av aktiviteten.

Hvis du som lærer registrerer at klassen arbeider med en aktivitet på climatedetectives.esa.int blir dere belønnet med et digitalt merke og gjort synlig der. Hver klasse kan registrere inntil tre aktiviteter, og blir bli belønnet med et digitalt sertifikat!

Climate Detectives (8–19 år)

For barn mellom 8 og 19 år kan elever i lag på to eller flere finne et klima-/miljøproblem som dere ønsker å utforske som «klimadetektiver» i klassen. Velg en utfordring dere ønsker å se nærmere på og skriv noen ideer om hvordan dere kan undersøke dette. Problemet og planen hvert lag vil jobbe med kan du som lærer registrere på climatedetectives.esa.int.

Bruk gjerne satellittbilder over det lokale området, så dere kan sammenligne det nåværende området med tidligere bilder for å kunne se, og analysere endringer. Vi oppfordrer dere også til å besøke området for å selv observere endringene eller gjøre andre undersøkelser.


Vi i ESERO Norway kommer gjerne med tips til hvordan dere kan arbeide i klassen i begge disse katrgoriene. Bare kontakt oss hvis dere trenger hjelp.

Tidslinje for prosjektet


22. september 2023

Registreringen åpner

Frist for å registrere et klima- eller miljøproblem.

22. september 2023
November 2023

Frist for innsending av plan

Siste frist for lagene til å sende inn plan for hvordan de skal utforske sin miljøutfording.

November 2023
15. april 2024

Registrering stenger

Fristen for å registrere et klima- eller miljøproblem.

15. april 2024
20. – 21. mai 2024

ESA inviterer

ESA inviterer ett deltagene lag per land til et arrangement hos ESA, ESRIN, Italia.
Laget (intill 2 voksne + 6 elever) velges ut av ESERO nasjonalt.

20. – 21. mai 2024

Andre kilder og ressurser