Andøya Mission Control er et nettbasert rollespill hvor klasserommet forvandles til et kontrollsenter, og elevene bemanner stasjoner for å bistå i et romoppdrag. I oppdragene som ledes av en pilot ombord i Spaceship Aurora, må elevene samarbeide og kommunisere godt for at oppdragene skal bli vellykket. Her er de to oppdragene som er utviklet:

Oppdrag: Solstorm

For at elevene skal få best mulig faglig utbytte av et oppdrag med Andøya Mission Control – Oppdrag: Solstorm, er det en fordel om de har en viss kunnskap om følgende tema:

Stråling i verdensrommet

Andøya Space Education

Sola og solstormer

Andøya Space Education

Karbondioksid

Andøya Space Education

Satellitter og satellittbaner

Andøya Space Education

Mennesket i verdensrommet

Andøya Space Education

Verdensrommet på engelsk

Andøya Space Education

Rapporter og etterarbeid

Andøya Space Education

Oppdrag: Mars

Andøya Mission Control Oppdrag: Mars er et nettbasert rollespill. For at elevene skal få best mulig faglig utbytte av et oppdrag med Andøya Mission Control – Oppdrag: Mars, er det en fordel om de har en viss kunnskap om følgende tema:

En reise i marslandskapet

Andøya Space Education

Liv på planeten mars

Andøya Space Education

Lange romreiser og kolonisering

Andøya Space Education

Jakten på landingssted

Andøya Space Education

Terraforming på Mars

Andøya Space Education

Vi forsker på mars

Andøya Space Education

Introduksjon til programmering

Andøya Space Education

Å rapportere forskning

Andøya Space Education

Veien til Mars

Andøya Space Education

Planetary Protection

Andøya Space Education