Andøya Mission Control er et nettbasert rollespill hvor klasserommet forvandles til et kontrollsenter, og elevene bemanner stasjoner for å bistå i et romoppdrag. I oppdragene som ledes av en pilot ombord i Spaceship Aurora, må elevene samarbeide og kommunisere godt for at oppdragene skal bli vellykket. Her er de to oppdragene som er utviklet:

Oppdrag: Solstorm

For at elevene skal få best mulig faglig utbytte av et oppdrag med Andøya Mission Control – Oppdrag: Solstorm, er det en fordel om de har en viss kunnskap om følgende tema:

Andøya Space Education
Andøya Space Education
Andøya Space Education
Andøya Space Education
Andøya Space Education
Andøya Space Education
Andøya Space Education

Oppdrag: Mars

Andøya Mission Control Oppdrag: Mars er et nettbasert rollespill. For at elevene skal få best mulig faglig utbytte av et oppdrag med Andøya Mission Control – Oppdrag: Mars, er det en fordel om de har en viss kunnskap om følgende tema:

Andøya Space Education
Andøya Space Education
Andøya Space Education
Andøya Space Education
Andøya Space Education
Andøya Space Education
Andøya Space Education
Andøya Space Education
Andøya Space Education
Andøya Space Education
Andøya Space Education
Andøya Space Education