Hva heter du, hva studerer du og hvilken studentforening er du med i, dersom du er det?

Jeg heter Abera Sinnathamby, studerer romfysikk og er med i Ignite UiT.

Fortell litt om studentprosjektet/foreningen du er med i, dersom du er det.

Ignite UiT er en student rakett organisasjon. Vi er veldig engasjerte studenter som har gleden av å designe, bygge og lansere vår egen rakett. For øyeblikket holder vi på med Ignite’s første prosjekt, Project Stallo, som vi lager for å være med i studentrakett konkurransen EuRoc 2024. Utenom prosjektet ønsker vi som en forening å engasjere elever allerede fra videregående skole, og vil derfor bruke raketten til lansering av framtidige Cansats som elevene selv kan lage.

Hva gjorde du for å få å bli med på det prosjektet/foreningen?

Det ble utlyst to ledige stillinger: payload og RF Comms. Jeg har hatt tidligere erfaring med bygging av CanSat fra utveksling til Svalbard, og tenkte at payload, her var det noe jeg kunne bidra med. Men jeg synes også at uavhengig av noe tekniske ferdigheter jeg kunne bidra med, så er det å være en del av en forening som bygger en helt egen rakett veldig kult. Derfor meldte jeg interesse for begge stillinger, selv om RF Comms ikke var noe jeg fullt så godt hadde erfaring med. Jeg ble da kalt inn til intervju og er nå en av fire medlemmer i payload-teamet.

Hva fikk deg til å velge studiet du er på?

Som barn var drømmen om å bli astronaut stor. Etter hvert vokste også en stor interesse for verdensrommet og alt det innebar. Romfysikk studiet passet derfor perfekt da det kunne både gi meg en enda bedre forståelse av verdensrommet, men også fysikk generelt er noe jeg har stor interesse i etter fysikk og astronomi, et bachelorstudium som jeg har min akademiske bakgrunn fra.

Hva liker du aller best med det prosjekt/foreningen?

Det jeg liker aller best med Ignite er at det gir hands-on erfaring. Ikke bare skal vi designe, men vi skal selv bygge og også lansere det vi lager. For noen som har mye teori i studiet, synes jeg å gjøre noe praktisk er veldig gøy.

Hva var favorittfag(ene) dine på videregående?

IT og historie.

Er det noe du skulle ønske du gjorde annerledes på videregående?

Nei.

Dersom du kunne valgt utdanning på nytt, ville du gjort noe annerledes? Hvorfor, hvorfor ikke?

Romfysikkstudiet hos UiT sto som første prioritet da jeg søkte på høyere utdanning rett etter videregående skole. Å spesialisere seg allerede da synes jeg var skummelt og valgte derfor å endre plassering av fysikk og astronomi, bachelorstudiet hos UiO, til første prioritet og romfysikkstudiet var da nr.2 på listen. Jeg synes en mer bred bakgrunn i fysikk ga meg muligheten til å være litt mer sikker, men også enda mer interessert i fysikkstudiet, og ikke minst hadde også min interesse for verdensrommet vokst.

Romfysikk fikk dermed førsteplass på rangeringslisten etter et halvt år med avbrekk fra studiet, og forble på førsteplass denne gangen. Til tider har jeg gått rundt å tenkt at jeg kanskje kunne spart meg tid om jeg hadde valgt romfysikk fra starten av, men da hadde jeg ikke hatt mulighet til å se dybden i det fysikk har å tilby, og derfor har jeg konkludert med at, dersom jeg kunne valgt utdanning på nytt, så ville jeg tatt akkurat de samme valgene som jeg har tatt tidligere.

Hva ser du for deg videre etter at du er ferdig med studiet?

Akkurat nå står jeg mellom ønsket om å bli forsker, og dermed søke meg inn på en Phd posisjon, men samtidig vil jeg gjerne jobbe med ulike felt innen fysikk. Med det mener jeg at vil jobbe hos organisasjoner som løser ulike problemstillinger ved bruk av fysikk. På den måten håper jeg å få et innblikk i hvordan fysikk, et teoretisk fagfelt, brukes i praksis til å løse både dagens og fremtidige problemstillinger.

Har det gitt noen fordeler å være engasjert i et studentprosjekt som det du har vært med på?

Det vil jeg si, ja. Jeg har akkurat fått en sommerjobb hvor jeg skal designe en payload. Det er det jeg holder på med i prosjekt Stallo nå, så det er helt klart nyttig å engasjere seg i noe som kan tilføye til sitt eget studiet.

Bilde av dame limt på skjermbilde av nettside for igniteuit.no
Abera Sinnathamby, Ignite UiT. Foto: Ignite UiT

Er det noe fra utdanningen du holder på med, som har vist seg å være ekstra nyttig i det praktiske prosjektet du er med på?

Fysikkstudiet, om ikke realfagsstudiet generelt, lærer deg å bli veldig løsningsorientert. Problemløsning har vært en veldig viktig egenskap å ha når jeg skal løse problemer jeg aldri har vært borti. Spesielt innen et fagfelt som jeg har minimalt med erfaring.

Hvilke råd vil du gi til ungdom som ønsker seg en karriere innen rombransjen?

  1. Spør. Still så mange spørsmål som du overhodet klarer å komme på. Smart eller dum. Spesielt dumme spørsmål. For det er akkurat disse spørsmålene som legger grunnlaget for veien videre.
  2. “Bli komfortabel med å gjøre ting du ikke kan!”, av Hannah Sofie Roland, gjennom Norsk Romsenter. Dette er et råd som har resonnert veldig med meg. Spesielt med tanke på studentprosjektet, men også praksis til sommer. Det er mye jeg merker jeg ikke kan, men må finne løsninger til. Det gjør meg både ukomfortabel når jeg ikke finner løsning like fort som jeg ellers kunne gjort hvis det var et problem jeg hadde løst tidligere, men samtidig legger jeg også merke til at læringsutbyttet har vært stort. Ikke minst har også mitt engasjement økt for hver problem løst.
  3. Skaff deg relevant erfaring. Enten om det er gjennom praksisplasser eller studentprosjekter. I tillegg til erfaring har jeg fått økt motivasjon for studiet og ikke minst har vi i Ignite dannet oss et godt samhold å være i, gjennom studentprosjektet.