Vi tilbyr flere og flere klasseromsressurser som passer bruk i grunnskolen, men som fint kan brukes på andre trinn også med litt tilpasning. De fleste av aktivitetene tar én til to klokketimer å gjennomføre, og det krever relativt lite ressurser.

Læreplaner

ESERO-aktivitetene passer spesielt inn i kompetansemålene for de forskjellige trinnene i naturfag, matematikk, teknologi i praksis, forskning i praksis og programmering. Aktivitetene egner seg også til bruk i andre fag, spesielt med tanke på de nye undervisningsprinsippene eksplisitt skriveopplæring i alle fag og regning i alle fag.

Flere av aktivitetene ligger i Elevkanalen, men er lenket til her, fordelt på ulike trinn.Space Education 1-4

Solsystemet

Teknologi

Nordlys

En romekspedisjon


Space Education 5-7

Solsystemet

Romteknologi

Eksoplaneter

Mennesket i rommet

NordlysSpace Education 8-10

Nordlys

Eksoplaneter

Mennesket i rommet

Romteknologi

Bærekraft og verdensrommet

Solsystemet

Programmering


Klipp og lim aktiviteter

Science comic books