Hva er vel mer spennende for barn (og voksne) enn verdensrommet? Ok, kanskje noen vil si dinosaurer, men de ble jo bokstavelig talt slått ut av en stein fra verdensrommet, så da så! Gi et barn en pappeske og reisen kan begynne. Det finnes ikke grenser for hvor fantasien kan ta oss.

I den norske rammeplanen står det at «Barnehagen skal fremme læring. I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. (…) Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt

ESERO Norway har utviklet et prosjektarbeid om verdensrommet, som bygger på disse verdiene. Start et prosjekt om verdensrommet i barnehagen, og la barnas interesser ta prosjektet videre. Aktivitetene kan brukes i en hvilken som helst rekkefølge, alene eller sammen med flere, men målet er det samme. La barna leke seg til å bli enda mer nysgjerrige på hva som finnes der ute.

Last ned aktiviteter

Aktivitetene skal være en inspirasjon for de ansatte i barnehagen til å ta fatt på en galaktisk reise sammen med barna. Alle aktivitetene ligger i Elevkanalen, men er lenket til herfra.

Teknologi i verdensrommet

En romekspedisjon

Spør Teddynauten om verdensrommet

Andøya Space Education retter seg mot barnehager, skoler og universitetsmiljøer med ulike camper, kurs og aktiviteter for å bidra til økt rekruttering til en spennende og fremtidsrettet norsk rombransje.

For den yngste målgruppen, barn i barnehagen og elever i grunnskolen ble Teddynauten etablert som et verktøy for kommunikasjon og formidling. Teddynauten skal for barn og ungdommer skape assosiasjoner til det å utforske verdensrommet, vekke en eventyrlig trang og glede i det å tilegne seg kunnskap om, og undre seg over verdensrommet.

Har du alltid lurt på om det er dag og natt i verdensrommet eller lurer du på hvor mange som har gått på månen? Send inn et spørsmål til Teddynauten som elsker å svare på spørsmål.

Paxi-filmer

Paxi er det europeiske romfartsbyråets maskot for de minste. Han reiser på oppdagelser og forteller om ulike emner. Se de ulike videoene tilgjengelig på norsk under her eller klikk her for å åpne hele spillelisten i YouTube.

Klipp og lim aktiviteter

Tegninger innsendt fra Andungen Barnehage, Andøy