Barnehage (dagis)

Hva er vel mer spennende for barn (og voksne) enn verdensrommet? Ok, kanskje noen vil si dinosaurer, men de ble jo bokstavelig talt slått ut av en stein fra verdensrommet, så da så! Gi et barn en pappeske og reisen kan begynne. Det finnes ikke grenser for hvor fantasien kan ta oss.

I den norske rammeplanen står det at «Barnehagen skal fremme læring. I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. (…) Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt

NAROM (Nasjonalt Senter for Romrelatert Opplæring) har utviklet et prosjektarbeid om verdensrommet, som bygger på disse verdiene. Start et prosjekt om verdensrommet i barnehagen, og la barnas interesser ta prosjektet videre. Aktivitetene kan brukes i en hvilken som helst rekkefølge, alene eller sammen med flere, men målet er det samme. La barna leke seg til å bli enda mer nysgjerrige på hva som finnes der ute.

Last ned aktiviteter

Aktivitetene er først og fremst brukt i NAROMs nye kurs «En romekspedisjon» som skal være en inspirasjon for de ansatte i barnehagen til å ta fatt på en galaktisk reise sammen med barna. Alt legges til rette på barnas premisser og det skal være en barnestyrt videreføring av prosjektet.

NAROM
NAROM
NAROM
NAROM
NAROM
NAROM
NAROM
NAROM
NAROM
NAROM
NAROM
NAROM

Tegninger fra Barnas Hus, Andøy

Tegninger fra Andungen Barnehage, Andøy