Luftkvalitetsmåler

Hadde det ikke vært spennende å selv kunne måle luftkvaliteten utenfor skolen og også sammenligne det med luftkvaliteten andre steder i Europa? Luftkvalitetsmåleren, har en rekke sensorer som måler temperatur, fuktighet, svevestøv og noen klimagasser.

Romkofferter

Romkoffertene inneholder instrumenter for å observere sola og fargespektre, samt et magnetometer for å måle magnetfelt, noe som blant annet kan relateres til nordlys. Intensjonen med koffertene er å gi skoler mulighet til å bruke utstyret i dem selv om det kan være for dyrt å kjøpe inn selv. Lærere over hele landet kan låne romkofferten. Den eneste kostnaden i forbindelse med lånet er returporto.

Spacecraft materials kit

ESA Spacecraft Materials Kit for grunnskole er en nyttig ressurs som kan brukes av elever for å utforske en rekke materialer brukt i romfartøy. Ved å bruke et sett med 9 forskjellige materialer, vil de utforske hvilke egenskaper som passer best for et romskip som Orion.


Bruk følgende skjema for å låne utstyr