Utstyr til utlån

Romkofferter

Romkoffertene inneholder instrumenter for å observere sola og fargespektre, samt et magnetometer for å måle magnetfelt, noe som blant annet kan relateres til nordlys. Intensjonen med koffertene er å gi skoler mulighet til å bruke utstyret i dem selv om det kan være for dyrt å kjøpe inn selv. Lærere over hele landet kan låne romkofferten. Den eneste kostnaden i forbindelse med lånet er returporto.

Les mer

rymdkoffert.preview

Spacecraft materials kit

ESA SpaceCraft Materials Kit for grunnskole er en nyttig ressurs som kan brukes av elever for å utforske en rekke materialer brukt i romfartøy. Ved å bruke et sett med 9 forskjellige materialer, vil de utforske hvilke egenskaper som passer best for et romskip som Orion.

Les mer


Bruk følgende skjema for å låne utstyr

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Navn på skole og adressen til skolen(obligatorisk)

Utstyr du ønsker å låne
Spacecraft materials kitRomkoffert

Fortell litt om hvilket tidsrom ønsker du å låne utstyr og hvilket Nordic ESERO/NAROM-kurs du har deltatt på.

 

Spacecraft materials kit

Med dette settet fra ESA kan elever undersøke egenskapene til materialer og bestemme hvilke som vil være egnet for bruk på et romskip.

Les mer
Romkoffert til utlån

Nordic ESERO-kontoret har gått til anskaffelse av seks romkofferter som vil lånes ut til ungdomsskoler og videregående skoler rundt omkring i Norge og Finland. Koffertene inneholder instrumenter som man kan bruke til å studere sol- og nordlysaktivitet.

Les mer