esero-basic-blue

Rombransjen er i stor vekst, både i Norge og ellers i verden, og det er et stort behov for at flere studenter velger matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag. Den Europeiske romfartsorganisasjonen (ESA), der Norge er et medlemsland, er én av aktørene som ønsker å gjøre noe med det økende behovet. Derfor har ESA Education opprettet European Space Education Resource Office (ESERO).

Dette samarbeidsprosjektet bruker europeisk utforsking av verdensrommet for å vekke barn og unges interesse for verdensrom og alle mulighetene denne bransjen har å by på. ESERO-kontoret tilbyr en direkte kobling mellom ESA og utdanningssektoren i det enkelte medlemsland. ESA tilbyr informasjon, materiell og aktiviteter knyttet til teknologi- og naturvitenskapelige fag, men også mange tverrfaglige prosjekter. ESERO Norway driftes av Andøya Space Education.

Det langsiktige målet med ESERO-kontorene er å øke interessen for og dermed rekrutteringen til naturvitenskap og teknologi. Dette er i tråd med den norske satsingen på realfag.

Ta kontakt med oss dersom det er spørsmål.