Astro Pi

European Astro Pi Challenge 2019 – 2020

Engelsk Astro Pi Challenge er en europeisk konkurranse der skoleelever får en mulighet til å programmere et vitenskapelig eksperiment og få eksperimentet sitt utført i verdensrommet, nærmere bestemt på den internasjonale romstasjonen. Oppdraget er delt i to nivåer: mission Zero and mission Space Lab.

Mission Zero

I dette oppdraget skal elever på opptil 14 år bruke en Astro Pi Sense HAT web emulator som er tilgjengelig på nett. Der skal de få Astro Pi til å vise en tekstmelding og vise temperaturen ved hjelp av Astro Pi LED Matrix. Bidraget sendes inn gjennom emulatoren på nett. Alle som deltar her vil få sitt bidrag ut i rommet! Les mer om mission Zero her

Mission Space Lab

I dette oppdraget, for elever mellom 14 og 19 år, skal elevene i første fase designe et eget vitenskapelig eksperiment og sende dette inn. Deretter skal det velges ut noen design som går videre til neste fase, hvor elevene skal programmere og teste eksperimentet sitt på en ekte Astro Pi som de får tilsendt. Deretter skal koden bli sendt til den internasjonale romstasjonen og bli kjørt av en astronaut på en tilsvarende Astro Pi som er plassert der. I siste fase får elevene tilbake data fra verdensrommet og skal analysere dette. Les mer om mission Space Lab her.

Påmelding og frister

For mission Zero sender du inn bidraget gjennom web emulatoren som du leser mer om i lenken over. For mission Space Lab må du sende inn designet innen tiden på en nettadresse som opplyst om i lenken over.

  • Innsending av Mission Zero bidrag mellom: 12. september 2019 – 20. mars 2020
  • Registrering og innsending av Mission Space Lab bidrag mellom: 12. september – 25. oktober 2019

Spørsmål?

Alle spørsmål angående konkurransen skal rettes til astropi @ esa.int (på engelsk). Du kan også finne mer hjelp om Astro Pi Challenge på ESAs sider.

Lykke til!

 

Astro Pi

Astro Pi Challenge is a European competition where school students have the opportunity to program a scientific experiment and have their experiment performed in space, more specifically at the International Space Station.

Les mer