European Astro Pi Challenge

Astro Pi Challenge er en årlig europeisk konkurranse der skoleelever får en mulighet til å programmere et vitenskapelig eksperiment og få eksperimentet sitt utført i verdensrommet, nærmere bestemt på den internasjonale romstasjonen (ISS). Oppdraget er delt i to nivåer: mission Zero and mission Space Lab.

Mission Zero

I dette oppdraget skal elever opptil 19 år bruke en Astro Pi Sense HAT web emulator som er tilgjengelig på nett. Der skal de få Astro Pi til å vise en melding og måle luftfuktigheten på ISS, dette kan ses av astronautene ombord på ISS ved hjelp av Astro Pi LED Matrix. Bidraget sendes inn gjennom emulatoren på nett. Alle som deltar her vil få sitt bidrag ut i rommet! Les mer om mission Zero her

Innsending av Mission Zero bidrag mellom: 13. september 2021 – 18. mars 2022

I løpet av mai 2022 vil deltagerne få bekreftelse på når programmet blir kjørt på ISS.

Mission Space Lab

I dette oppdraget, for elever mellom 14 og 19 år, skal elevene i første fase designe et eget vitenskapelig eksperiment og sende dette inn. Deretter skal det velges ut noen design som går videre til neste fase, hvor elevene skal programmere og teste eksperimentet sitt på en ekte Astro Pi som de får tilsendt. Deretter skal koden bli sendt til den internasjonale romstasjonen og bli kjørt av en astronaut på en tilsvarende Astro Pi som er plassert der. I siste fase får elevene tilbake data fra verdensrommet og skal analysere dette. Les mer om mission Space Lab her.

Noen viktige datoer for oppdraget:

  • Fase 1: 13. sep 2021 – 29. okt 2021: Registrering og innsending av idé til eksperiment
  • Fase 2: 18. nov 2021 – 24. feb 2022: Lagene som er plukket ut for å gå videre utvikler og skriver programmet sitt
  • Fase 3: 13. apr 2022 – 6. mai 2022: De beste lagene blir plukket ut til å få kjørt sitt eksperiment
  • Fase 4: 17. mai 2022 – 17. jun 2022: Mulighet for lagene til å analyserer dataene som er gjort ombord på ISS

Lærerkurs/webinar

oversikten over lærerkurs finner du kommende kurs/webinarer hvor du som lærer kan få en introduksjon til Astro Pi.

Læringsutbytter for Astro Pi lærerkurs:

  • Økt erfaring med programmering i Python
  • Økt kunnskap om verktøy for programmering i Python 
  • Mer kunnskap om «Astro Pi» som programmeringsverktøy

Spørsmål?

Alle spørsmål angående konkurransen skal rettes til astropi @ esa.int (på engelsk). Du kan også finne mer hjelp om Astro Pi Challenge på ESAs sider.

Lykke til!