European Astro Pi Challenge

Astro Pi Challenge er et skoleprosjekt der skoleelever får programmere et vitenskapelig eksperiment som blir kjørt i verdensrommet, nærmere bestemt på den internasjonale romstasjonen (ISS).

Oppdraget er delt i to nivåer: Mission Zero and Mission Space Lab.

Mission Zero

Dette oppdraget er åpent for alle opp til 19 år og egner seg godt for nybegynnere i Python programmering. I oppdraget får elever bruke en Astro Pi Sense HAT web emulator som er åpent tilgjengelig på nett. Der skal de ved hjelp av Python lese av målinger fra en Astro Pi og tegne et bilde på en LED Matrix. Bidraget sendes inn gjennom emulatoren på nett, og oppdraget kan utføres i løpet av 60 minutter. Alle som deltar her vil få sitt bidrag ut i rommet! Les mer om mission Zero her.

Mission Space Lab

I dette oppdraget som også er for elever opp til 19 år, får elevene tilgang til bildedata for å beregne hastigheten den internasjonale romstasjonen har i bane rundt jorden. Denne øvelsen er beregnet på litt mer viderekommende. Kodeeditor Thonny kan brukes for å kjøre et testprogram med bilder for å beregne hastigheten, se her for å komme raskt i gang. Programmene som lages får en kjøretid på romstasjonen i 10 minutter. Les mer om mission Space Lab her.

Tidslinje for begge oppdragene

18. september 2023

Mission Zero åpner

Lagene kan begynne å registrere seg og jobbe med oppdraget.

18. september 2023
6. november 2023

Mission Space Lab åpner

Lagene kan begynne å registrere seg og jobbe med oppdraget.

6. november 2023
19. februar 2024

Mission Space Lab stenger

Programmene må være sendt inn for å bli godkjenet til å kjøre på ISS

19. februar 2024
24. mars 2024

Mission Zero stenger

Programmene må være sendt inn for at de skal bli kjørt på ISS

24. mars 2024
mai 2024

Sendes til ISS

Alle program som oppfyller kravene sendes til romstatsjonen for å bli kjørt i verdensrommet.

mai 2024
juni 2024

Deltagerbevis

Lagene vil motta deltagerbevis som viser posisjonen til ISS når programmet deres ble kjørt.

juni 2024

Lærerkurs/webinar

oversikten over lærerkurs finner du et nettkurshvor du som lærer kan få en introduksjon til Astro Pi.

Læringsutbytter for Astro Pi lærerkurs:

  • Økt erfaring med programmering i Python
  • Økt kunnskap om verktøy for programmering i Python 
  • Mer kunnskap om «Astro Pi» som programmeringsverktøy

Spørsmål?

Alle spørsmål angående konkurransen skal rettes til astropi @ esa.int (på engelsk). Du kan også finne mer hjelp om Astro Pi Challenge på ESAs sider.

Lykke til!