European Astro Pi Challenge

Astro Pi Challenge er en årlig europeisk konkurranse der skoleelever får en mulighet til å programmere et vitenskapelig eksperiment og få eksperimentet sitt utført i verdensrommet, nærmere bestemt på den internasjonale romstasjonen (ISS). Oppdraget er delt i to nivåer: mission Zero and mission Space Lab.

Mission Zero

I dette oppdraget skal elever opptil 19 år bruke en Astro Pi Sense HAT web emulator som er tilgjengelig på nett. Der skal de få Astro Pi til å vise en melding og måle luftfuktigheten på ISS, dette kan ses av astronautene ombord på ISS ved hjelp av Astro Pi LED Matrix. Bidraget sendes inn gjennom emulatoren på nett. Alle som deltar her vil få sitt bidrag ut i rommet! Les mer om mission Zero her

Innsending av Mission Zero bidrag mellom: Dato blir lansert av ESA 22. september

I løpet av mai 2023 vil deltagerne få bekreftelse på når programmet blir kjørt på ISS.

Mission Space Lab

I dette oppdraget, for elever mellom 14 og 19 år, skal elevene i første fase designe et eget vitenskapelig eksperiment og sende dette inn. Deretter skal det velges ut noen design som går videre til neste fase, hvor elevene skal programmere og teste eksperimentet sitt på en ekte Astro Pi som de får tilsendt. Deretter skal koden bli sendt til den internasjonale romstasjonen og bli kjørt av en astronaut på en tilsvarende Astro Pi som er plassert der. I siste fase får elevene tilbake data fra verdensrommet og skal analysere dette. Les mer om mission Space Lab her.

13. sep 2022 – 28. okt 2022

Fase 1: Design

Design og delta i et eksperiment som skal kjøres på en Astro Pi-datamaskin på den internasjonale romstasjonen.

13. sep 2022 – 28. okt 2022
15. nov 2022 – 24. feb 2023

Fase 2: Create

Lag som har bestått fase 1 mottar et Astro Pi-sett og skriver programmene sine.

15. nov 2022 – 24. feb 2023
april 2023 – mai 2023

Fase 3: Deploy

Eksperimenter som består fase 2-testing, tildeles «flystatus» og distribueres om bord på ISS.

april 2023 – mai 2023
mai 2023 – juni 202

Fase 4: Analyse

Lagene mottar sine eksperimentelle data fra ISS for analyse og skriver sine sluttrapporter.

mai 2023 – juni 202

Lærerkurs/webinar

oversikten over lærerkurs finner du kommende kurs/webinarer hvor du som lærer kan få en introduksjon til Astro Pi.

Læringsutbytter for Astro Pi lærerkurs:

  • Økt erfaring med programmering i Python
  • Økt kunnskap om verktøy for programmering i Python 
  • Mer kunnskap om «Astro Pi» som programmeringsverktøy

Spørsmål?

Alle spørsmål angående konkurransen skal rettes til astropi @ esa.int (på engelsk). Du kan også finne mer hjelp om Astro Pi Challenge på ESAs sider.

Lykke til!