Astro Pi

European Astro Pi Challenge 2018 – 2019

Astro Pi Challenge er en europeisk konkurranse der skoleelever får en mulighet til å programmere et vitenskapelig eksperiment og få eksperimentet sitt utført i verdensrommet, nærmere bestemt på den internasjonale romstasjonen. Oppdraget er delt i to nivåer: mission Zero and mission Space Lab.

Mission Zero

I dette oppdraget skal elever på opptil 14 år bruke en Astro Pi Sense HAT web emulator som er tilgjengelig på nett. Der skal de få Astro Pi til å vise en tekstmelding og vise temperaturen ved hjelp av Astro Pi LED Matrix. Bidraget sendes inn gjennom emulatoren på nett. Alle som deltar her vil få sitt bidrag ut i rommet! Les mer om mission Zero her (PDF, engelsk).

Mission Space Lab

I dette oppdraget, for elever mellom 14 og 19 år, skal elevene i første fase designe et eget vitenskapelig eksperiment og sende dette inn. Deretter skal det velges ut noen design som går videre til neste fase, hvor elevene skal programmere og teste eksperimentet sitt på en ekte Astro Pi som de får tilsendt. Deretter skal koden bli sendt til den internasjonale romstasjonen og bli kjørt av en astronaut på en tilsvarende Astro Pi som er plassert der. I siste fase får elevene tilbake data fra verdensrommet og skal analysere dette. Les mer om mission Space Lab her (PDF, engelsk).

Påmelding og frister

For mission Zero sender du inn bidraget gjennom web emulatoren som du leser mer om i lenken over. For mission Space Lab må du sende inn designet innen tiden på en nettadresse som opplyst om i lenken over.

  • Registrering og innsending av mission Space Lab bidrag: 1. november 2018
  • Innsending av mission Zero bidrag: 20. mars 2019

Se full tidslinje her (engelsk)

Spørsmål?

Alle spørsmål angående konkurransen skal rettes til astropi @ esa.int (på engelsk). Du kan også finne mer hjelp om Astro Pi Challenge på ESAs sider.

Lykke til!