2021 –

ESERO Norway

1. januar 2021 ble ESERO Norway lansert.

2021 –
2017 – 2020

2017 – 2020

Undervisningskontoret, Nordic ESERO videreføres av ESA og NAROM i samarbeid med partnere i de tre Nordiske landene Sverige, Finland og Norge.

2017 – 2020
2016 – 2017

2016 – 2017

For første gang opprettes det også nordiske koordinatorstillinger i Danmark, Sverige og Finland.

2016 – 2017
2013 – 2015

2013 – 2015

Innen de nordiske landene (Norge, Danmark, Sverige og Finland) er det besluttet et ESERO samarbeid som NAROM tar ansvar for å koordinere.

2013 – 2015
2009 – 2012

2009 – 2012

ESA etablerte i perioden 2009 – 2012 fem nasjonale undervisningskontor, ESERO Norway var ett av de.

2009 – 2012

ESERO Norway 2021 –

1. januar 2021 ble ESERO Norway lansert, et samarbeidsprosjekt mellom Andøya Space Education, Norsk Romsenter og ESA. Dette gjøres gjennom en overgang fra Nordic ESERO til tre nye nasjonale ESERO kontor i Norge, Sverige og Finland. Hovedaktiviteten i prosjektet vil fortsatt være kurs, aktiviteter og ressurser for lærere og elever i grunnopplæring.

Nordic ESERO 2017 – 2020

Undervisningskontoret, Nordic ESERO videreføres av ESA og NAROM i samarbeid med partnere i de tre Nordiske landene Sverige, Finland og Norge for perioden 1. mai 2017 – 31. desember 2019. Nordic ESERO er i hovedsak finansiert av ESA, NAROM, Norsk Romsenter, Rymdstyrelsen i Sverige, og Undervisnings- og kulturministeriet i Finland sammen med flere andre partnere i Norden.

Nordic ESERO 2016 – 2017

Undervisningskontoret, Nordic ESERO videreføres i første omgang for perioden 2016 – 30. april 2017. For første gang opprettes det også nordiske koordinatorstillinger i Danmark, Sverige og Finland.

Nordic ESERO 2013 – 2015

I oktober 2012 fikk de fem etablerte ESERO-kontorene (Norge, Nederland, Spania, Belgia og Storbritannia) invitasjon fra ESA om å skrive søknad for å fortsette med ESERO aktiviteter for årene 2013-2015. I invitasjonen uttrykte ESA tydelige forventninger til aktiviteter, oppgaver og 50% nasjonal egenfinansiering.

I perioden 2013-2015, er det et fokus på lærere som underviser i øvre del av barneskolen i tillegg til ungdomsskole og videregående skoles nivå.

Innen de nordiske landene (Norge, Danmark, Sverige og Finland) er det besluttet et ESERO samarbeid som NAROM tar ansvar for å koordinere. Nordic ESERO har lærere i Norden som målgruppe for perioden 2013-2015.

ESERO Norway 2009 – 2012

ESA (den europeiske romorganisasjonen) etablerte i perioden 2009 – 2012 fem nasjonale undervisningskontor, ESERO, for å bidra til rekruttering innen matematikk, naturfag og teknologi gjennom støtte til skoler med ressurser, materiell og kurs for lærere. ESERO Norway ble etablert i 2009 ved Andøya Space Education (den gang NAROM).

ESA var fornøyd med resultatene av ESERO-aktivitetene ved de fem ESA medlemslandene som hadde kontrakt.

ESERO Norway ble videreført i 2012 og basert på gode erfaringer og resultater i tre år, fikk undervisningskontoret ansvaret for å tilby kurs for lærere i Norden.

Hovedaktiviteten til ESERO-kontoret i Norge var å tilby og gjennomføre videreutdanningskurs for lærere i ungdomsskolen. Kursene var nett- og feltbaserte, ga deltagerne et solid grunnlag for å gjennomføre klasseromsaktiviteter relatert til verdensrommet, romfart, satellitter og navigasjon. Feltsamlingene ble gjennomført rundt om i hele landet i tillegg til Svalbard og på Island.

Kursene ble gjennomført i samarbeid med Nord universitet, NTNU og Universitetet i Tromsø. I tillegg var det et nært samarbeid med andre nasjonale realfagsaktører som Naturfagsenteret og de regionale vitensentrene i Norge. For hvert av kursene dekte ESERO Norway kursavgiften og oppholdsutgiftene ved feltsamlingen, i tillegg ble det gitt en reisestøtte på minst 50 %.

Kursene til ESERO Norway var planlagt å nå ut til om lag 500 lærere. Det representerer rundt 15 prosent av alle naturfaglærere i den norske ungdomsskolen. Ved avslutning av den tre-årige kontraktsperioden med ESA i desember 2011, var resultatet 26 gjennomførte kurs med tilsammen 515 lærere. I 2012 deltok totalt 167 lærere fra Norden på etter og videreutdanningskurs i regi av ESERO Norway.