Kurs og workshops for nordiske lærere

Nordic ESERO tilbyr både videreutdannings- og etterutdanningskurs for nordiske lærere. Etterutdanningskursene består av en feltsamling på alt fra 1-5 dager. Videreutdanningskursene er nett- og feltbaserte med en feltsamling for hvert kurs. Videreutdanningskursene gjennomføres i samarbeid med Nord Universitet, Universitetet i Tromsø og ulike realfagsaktører i Norden, og hvert kurs gir 10 studiepoeng.

 

Etterutdanning og workshops 2020

I 2020 tilbys flere ulike etterutdanningskurs og workshops for lærere fra Sverige, Finland og Norge. Kursene tar for seg forskjellige verdensromrelaterte temaer og vil gjennomføres på alt fra 1 til 5 dager. Gjennomføringen vil skje i ulike områder i Norden. […]

Les mer
Videreutdanningskurs i 2020

Hvert av kursene i oversikten gir 10 studiepoeng/ECTS. Det er 24 plasser ved hvert av kursene. Lenke til elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig i omtalen for hvert kurs.

Les mer