Visste du at den europeiske romorganisasjonen, ESA, tilbyr spennende skoleprosjekter for elever over hele Europa? Skoleprosjektene og konkurransene er utviklet for å inspirere og vekke interesse for verden rundt seg og for verdensrommet. Flere av prosjektene passer også veldig godt til den nye norske læreplanen.

Hva med å lage en kode som kan bli kjørt ombord og gjøre målinger på den internasjonale romstasjonen, ISS? Eller inspirere fremtidige norske astronauter med å trene som en astronaut i Mission X? Sammen med elever i hele Europa kan elever også delta i Klimadetektiv for å se på hvordan man kan løse miljøutfordringer lokalt og globalt.

Gå inn og les mer om de fem spennende prosjektene og hvordan du og din skole kan være med å delta.

 Ta kontakt hvis du har spørsmål om ett prosjektene.