CanSat

Opphavet til CanSat

1235186_637682422918563_2020674440_nCanSat er et spennende læringsprosjekt, primært for videregående skole, hvor en gruppe elever med veiledning fra en lærer lager en «satellittmodell» i form av en brusboks fylt med elektronikk. CanSat-konseptet ble introdusert på slutten av 90-tallet av den amerikanske professoren Robert Twiggs. Hans mål var å la elever og studenter få et lite innblikk i hvordan en satellitt fungerer på en enkel og rimelig måte og som det ikke tar mange år å fullføre. Ordet CanSat oppstod etter at Twiggs kom på ideen med å bygge elektronikk inn i en boks/Can og Sat fra ordet satellitt; CanSat.

Oppdraget

«Brusbokssatellitten» har alle delsystemene som større satellitter inneholder, men er likevel enkle nok til å ta i bruk i klasserommet. Cansats gjennomfører et primæroppdrag som er fast for samtlige cansater og et sekundæroppdrag som er spesifikke for hver brusboks. Brusboksen inneholder bl.a. sensorer, strømforsyning, databehandlingsenhet, kommunikasjonssystem og fallskjerm, og blir skutt opp med raketter, sluppet fra værballong eller droppet av multirotor-helikopter. Når brusboksen faller nedover i fallskjermen gjør den målinger og sender disse målingene i sanntid ned til bakkestasjonen som elevene bemanner. Når alle dataene er samlet inn skal elevene sette sammen og analysere dataen, og presentere dataene som danner grunnlaget for primær- og sekundærprosjektet som Cansaten var tenkt å utføre.

Primærprosjektet er normalt sett å måle temperatur og trykk, mens sekundæroppdraget kan variere fra CanSat til CanSat. Ofte får elevene bestemme sekundæroppdraget selv ut fra kompleksitet og egen erfaring. Eksempler på dette kan være noe så enkelt som å ha en lysdetektor for å måle rotasjonen på brusboksen mens den faller nedover, og til noe så komplekst som en robot som skal drive med vinden og kjøre tilbake til bakkestasjonen basert på GPS når den har kommet ned på bakken igjen.

Et læringsprosjekt

Cansat er et læringsprosjekt som er relativt billig for skolene å delta på, man kan selv velge hvor mye man vil gjøre ut av det og hvor mye tid man vil bruke, og det gir elevene mulighet til å ha ansvaret for et prosjekt, sette opp budsjett, lage mekaniske og elektroniske løsninger i brusboksen og programmere elektronikken. Selve hjertet i brusboksen er en Arduino, som er et elektronikkort med mikroprosessor på som er veldig enkelt å programmere og er laget for å få elever til å lære programmering. Utfordringen for gruppen med elever er å holde seg innenfor begrensninger på kostnad, tidsbruk, vekt og ikke minst volum i og med at satellitten skal bygges inn i en brusboks.

CanSat er blitt et internasjonalt vellykket konsept for å kunne tilby studenter og elever et spennende og lærerikt ”rom-prosjekt”, og for å skape økt interesse for realfagene og teknologi.

Et samarbeid med flere

NAROM samarbeider med Skolelaboratoriet ved NTNU, Universitetet i Ålborg og den Europeiske Romorganisasjonen ESA for å arrangere kurs for videregåendeskoleelever og lærere. I tillegg arrangerers det en nordisk CanSat-konkurranse hvor skoler kan konkurrerer mot hverandre.

Teknologiskolene Bodin VGS og Kongsbakken VGS bruker Cansat gjennom skoleåret med faglig støtte fra NAROM og Nordic ESERO, og NAROM jobber også gjennom Nordic ESERO med å spre konseptet i alle de nordiske land.

Lærerkurs og konkurranser

Under er en video som viser en av de europeiske CanSat konkurransene avholdt på Andøya Space Center:

Finn ut mer på sidene under

 

European CanSat Competition

CanSat er en brusboks fylt med elektronikk studentene lager, og skal stå for, i samarbeid med læreren sin, nedlasting og analyse av data når Cansat-brusboksen blir skutt opp til ca. en kilometer og kommer ned i en fallskjerm.

Les mer
Nordic satellite competition for secondary school

NAROM inviterer videregående skoler fra Norge, Sverige, Danmark og Finland til å delta i et spennende undervisningsprogram for skoleåret 2014/2015, hvor bygging og oppskytning av «brusbokssatellitter» (CanSat) inngår.

Les mer
Ressurser

Her kan du finne CanSat ressurser som instruksjonsvideoer, komplett veiledningsbok og masse mer.

Les mer
Bilder og filmer

Videklipp og bilder fra reportasjer og forskjellige Nordiske og Europeiske CanSat-konkurranser.

Les mer