Hva er CanSat?

CanSat er et læringsprosjekt som har som mål å lære STEM-fag (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ved å bruke verdensrommet som tema. Utfordringen er enkel: Kan du bygge en satellitt som får plass i en brusboks?

En CanSat inneholder mange av de samme undersystemer som en ekte satellitt har, som strømforsyning, ulike sensorer og radiokommunikasjon. Forskjellen på en satellitt og en CanSat er at sistnevnte ikke vil gå i bane rundt jorda. CanSaten løftes med drone, ballong eller rakett til en høyde på 100 -1500 m, og faller i fallskjerm ned på bakken, mens den gjør ulike målinger. «Primary mission» er obligatorisk og innebærer at laget skal beregne høyde ut fra temperatur og trykkmålinger som gjøres i fallet. «Secondary mission» kan være hva som helst og begrenses bare av fantasien.

Lagene som deltar får oppleve et ekte vitenskapsprosjekt. De må designe en prototype på CanSat, teste den, gjennomføre oppdrag, samle data og analysere disse. Den største utfordringen er å holde seg innenfor de gitte rammene for tid, vekt og utgifter.

I Norge passer dette prosjektet veldig godt til faget «Teknologi og forskningslære».

CanSat-boken

CanSat-boken er bygget slik at du kan begynne fra scratch og føle at du mestrer kitet mens du leser boken. Først vil vi forklare hvordan du starter med Arduino microkontrolleren og hvordan du bygger CanSat-kortet. Deretter går vi over på selve oppdraget. I denne håndboken har vi beskrevet et primæroppdrag og hvordan du skal få data fra oppdraget. I noen konkurranser har du et primæroppdrag som er likt for alle, mens sekundæroppdraget er en frivillig oppgave som laget ditt lager selv.

CanSat-konkurranse

Hvert år holdes en nasjonal CanSat-konkurranse. Hvert lag må bestå av fire fulltids-elever ved en ungdomsskole eller videregående skole, i tillegg til en lærer, som blir med laget til Andøya Space for konkurransen. Hver lærer kan bare være ansvarlig for ett lag per år. Under konkurransen ved Andøya Space vil CanSat-ene bli sluppet fra drone eller skutt opp med rakett.

Vinnerlaget får en plass i den Europeiske CanSat-konkurransen arrangert av den Europeisk romorganisasjonen, ESA (European Space Agency)

Mer informasjon om CanSat-konkurransene i 2022 kommer.

Det er viktig at hvert lag som sender inn et prosjektforslag er sikker på at både lærer og elever har mulighet til å delta på den europeiske CanSat-konkurransen i juni i fall de går av med seieren i den nasjonale konkurransen.

Hvem vinner CanSat-konkurransen på Andøya?

Vinneren av CanSat-konkurransen på Andøya er laget som får høyest poengscore fra juryen. I tabellen under er de forskjellige del-målene beskrevet, og en mer detaljert beskrivelse finnes her.

Teknisk prestasjon 35 % Hvilke måleresultater lagene får, hvor pålitelig og robust CanSat-en er og hvor godt den fungerer. De innovative aspektene av prosjektet vil også bli bedømt (f.eks. valg av verktøy/hardware/software).
Forskningsverdi 35 % Forskningsverdien av oppdraget og gruppenes vitenskapelige ferdigheter vil bli evaluert. Her inngår forskningsrelevansen for oppdraget, kvaliteten på rapporten (både muntlig og skriftlig) og lagets forskningsforståelse, som kommer fram fra lagets evne til å analysere og tolke resultatene.
Profesjonell kompetanse 20 % Juryen vil se på lagets samarbeid, koordinering, kommunikasjon og tilpasningsevne.
Formidling 10 % Laget vil få poeng for hvordan prosjektet formidles i og utenfor skolen, bla. via nettsider, blogg, presentasjoner, promo-materiale, mediadekning etc.

Lagets endelige poengsum vil bli trukket 1 % for hver dag de er forsinket med innlevering av Cansat pre-launch rapporten. Det vil også trekkes 1 % av den enedelige poengsummen for hver 10. euro brukt over maks-summen for CanSat-prosjektet på totalt 500 euro.

Registrering for CanSat-konkurransen:

 1. Pass på at laget deres overholder kravene for å delta. Les mer under.
 2. Les retningslinjene for CanSat-konkurransen nøye. Disse følger de europeiske retningslinjene for CanSat (som du kan finne her: guidelines).
 3. Fyll ut all informasjon i registreringsskjemaet som dere finner lengre ned på siden.
 4. Send og registrer prosjektet deres ved hjelp av skjemaet under.

Hvem kan registrere seg?

For å delta i CanSat-konkurransen må følgende kriterier møtes:

 • Et lag består av fire deltagere mellom 14 – 20 år.
 • Hvert lag må ha en lærer som er ansvarlig for å overse lagets tekniske framgang, bistå med hjelp og råd, og skal også være lagets kontaktpunkt med Andøya Space Education. Laglederen (aka læreren) må ha mulighet til å bli med laget til Andøya under konkurransens lanseringskampanje.
 • Læreren må ha deltatt på CanSat lærerkurs. Hvis ikke, kontakt Andøya Space Education (se kontaktinfo lengre ned på siden).
 • Elevene må være fulltidselever på ungdomsskole eller videregående skole.
 • Både elever og lærer må kunne delta på den europeiske CanSat-konkurransen i juni i fall de vinner den nasjonale konkurransen på Andøya. 
 • Et lag kan bare delta én gang. Lærer og maksimalt én elev fra laget kan delta igjen senere.
 • For mer informasjon om konkurranse og krav, se retningslinjer for nasjonal CanSat-konkurranse.

Registreringsskjema

  Navn på skole

  Navn på lærer

  Epostadresse til lærer

  Telefonnummer til lærer

  Antall elever i team

  Navn på team

  Kort beskrivelse av sekundært oppdrag