Hva er CanSat?

CanSat er et læringsprosjekt som har som mål å lære STEM-fag (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ved å bruke verdensrommet som tema. Utfordringen er enkel: Kan du bygge en satellitt som får plass i en brusboks?

En CanSat inneholder mange av de samme undersystemer som en ekte satellitt har, som strømforsyning, ulike sensorer og radiokommunikasjon. Forskjellen på en satellitt og en CanSat er at sistnevnte ikke vil gå i bane rundt jorda. CanSaten løftes med drone, ballong eller rakett til en høyde på 100 -1500 m, og faller i fallskjerm ned på bakken, mens den gjør ulike målinger. «Primary mission» er obligatorisk og innebærer at laget skal beregne høyde ut fra temperatur og trykkmålinger som gjøres i fallet. «Secondary mission» kan være hva som helst og begrenses bare av fantasien.

Lagene som deltar får oppleve et ekte vitenskapsprosjekt. De må designe en prototype på CanSat, teste den, gjennomføre oppdrag, samle data og analysere disse. Den største utfordringen er å holde seg innenfor de gitte rammene for tid, vekt og utgifter.

I Norge passer dette prosjektet veldig godt til faget «Teknologi og forskningslære».

CanSat-boken

CanSat-boken er bygget slik at du kan begynne fra scratch og føle at du mestrer kitet mens du leser boken. Først vil vi forklare hvordan du starter med Arduino microkontrolleren og hvordan du bygger CanSat-kortet. Deretter går vi over på selve oppdraget.

I denne håndboken har vi beskrevet et primæroppdrag og hvordan du skal få data fra oppdraget. I noen konkurranser har du et primæroppdrag som er likt for alle, mens sekundæroppdraget er en frivillig oppgave som laget ditt lager selv.

CanSat-konkurranse

Hvert år holdes en nasjonal CanSat-konkurranse. Hvert lag må bestå av fire fulltids-elever ved en ungdomsskole eller videregående skole, i tillegg til en lærer, som blir med laget til Andøya Space for konkurransen. Hver lærer kan bare være ansvarlig for ett lag per år. Under konkurransen ved Andøya Space vil CanSat-ene bli sluppet fra drone, ballong eller skutt opp med rakett.

Vinnerlaget får reise til ESA ESTEC i Nederland og prøve seg som romingeniør.

Viktige datoer for CanSat-konkurransen 2024

19. september 2023

Registreringen

Registreringen for søknad til CanSat-konkurransen 2023/2024 åpner.

19. september 2023
15. januar 2024

Prosjektforslag

Frist for innsending av lagets prosjektforslag

15. januar 2024
29. januar 2024

Tilbakemelding

Lagene får vite om de har blitt valgt ut til å delta i den nasjonale konkurransen.

29. januar 2024
15. februar 2024

Frist for Secondary mission

Frist for innlevering av prosjektbeskrivelse av Secondary mission.

15. februar 2024
15. mars 2024

Frist for Pre Launch rapport

Frist for innlevering av Pre Launch rapporten, som beskriver laget, prosjektet og CanSat design i detalj (maks 15 sider)

15. mars 2024
8.–12. april 2024

Norsk CanSat-konkurranse

Nasjonal CanSat-konkurranse på Andøya

8.–12. april 2024
17.–18. juni 2024

Space Engineer for a Day

Space Engineer for a Day at ESTEC, Nederland

17.–18. juni 2024

Hvem vinner CanSat-konkurransen på Andøya?

Vinneren av CanSat-konkurransen på Andøya er laget som får høyest poengscore fra juryen. I tabellen under er de forskjellige del-målene beskrevet, og en mer detaljert beskrivelse kommer.

Teknisk prestasjon 35 % Hvilke måleresultater lagene får, hvor pålitelig og robust CanSat-en er og hvor godt den fungerer. De innovative aspektene av prosjektet vil også bli bedømt (f.eks. valg av verktøy/hardware/software).
Forskningsverdi 35 % Forskningsverdien av oppdraget og gruppenes vitenskapelige ferdigheter vil bli evaluert. Her inngår forskningsrelevansen for oppdraget, kvaliteten på rapporten (både muntlig og skriftlig) og lagets forskningsforståelse, som kommer fram fra lagets evne til å analysere og tolke resultatene.
Profesjonell kompetanse 20 % Juryen vil se på lagets samarbeid, koordinering, kommunikasjon og tilpasningsevne.
Formidling 10 % Laget vil få poeng for hvordan prosjektet formidles i og utenfor skolen, bla. via nettsider, blogg, presentasjoner, promo-materiale, mediadekning etc.

Lagets endelige poengsum vil bli trukket 1 % for hver dag de er forsinket med innlevering av Cansat pre-launch rapporten. Det vil også trekkes 1 % av den enedelige poengsummen for hver 10. euro brukt over maks-summen for CanSat-prosjektet på totalt 500 euro.

Registrering for CanSat-konkurransen:

 1. Pass på at laget deres overholder kravene for å delta. Les mer under.
 2. Les retningslinjene for CanSat-konkurransen nøye. Disse følger de europeiske retningslinjene for CanSat (vil bli publisert 19. september).
 3. Fyll ut all informasjon i registreringsskjemaet som dere finner lengre ned på siden.
 4. Send inn og registrer prosjektet deres ved hjelp av skjemaet under.

Hvem kan registrere seg?

For å delta i CanSat-konkurransen må følgende kriterier møtes:

 • Et lag består av 3–6 deltagere mellom 14–19 år.
 • Hvert lag må ha en lærer som er ansvarlig for å overse lagets tekniske framgang, bistå med hjelp og råd, og skal også være lagets kontaktpunkt med Andøya Space Education. Laglederen (aka læreren) må ha mulighet til å bli med laget til Andøya under konkurransens lanseringskampanje.
 • Elevene må være fulltidselever på ungdomsskole eller videregående skole.
 • Et lag kan bare delta én gang. Lærer og maksimalt én elev fra laget kan delta igjen senere.
 • For mer informasjon om konkurranse og krav, se retningslinjer for nasjonal CanSat-konkurranse.

Lærerkurs/webinar

oversikten over lærerkurs finner du kommende kurs/webinarer hvor du som lærer kan få en introduksjon til CanSat.

Læringsutbytter for CanSat lærerkurs:

 • praktisk erfaring med elektronikk og måleteknikk
 • erfaring med å bygge en sonde med elektroniske sensorer
 • introduksjon til programmering av Teensy/arduino
 • praktisk arbeid med datalogging og overføring av måledata mellom sonde og bakkestasjon via radio

Registreringsskjema

  Navn på skole

  Navn på lærer

  Epostadresse til lærer

  Telefonnummer til lærer

  Antall elever i team

  Navn på team

  Kort beskrivelse av sekundært oppdrag