Programmering og algoritmisk tenkning er synliggjort i fagene på ulikt vis i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. Elevene får en introduksjon til sentrale konsepter og grunnstrukturer i programmering i matematikkfaget, men de skal lære og anvende kompetansen også i andre fag. Det er eksplisitte kompetansemål i naturfag, kunst og håndverk og musikk. Programmering kan også styrke andre fag, som for eksempel samfunnsfag og norsk.

Som en introduksjon til programmering kan det være lurt å se på konseptene på en utforskende og litt enklere måte for å få med alle elevene. La elevene ha det gøy mens de utforsker dette uten å måtte prestere. Deretter kan de bruke det de har lært i de andre ulike fagene.

Livekoding: en metode for å lære vekk programmering

I stedet for å gå gjennom et eksempel på tavla, noe som gjøres hele tiden, kan du som lærer skrive et program sammen med elevene på storskjerm. Kode på direkten.

Forskning sier at livekoding kan være en god metode for å vise elevene hvordan de ulike begrepene og programmering er i praksis. Det blir mer interaktivt, og du kan gå tilbake og endre på koden underveis. Du kan la elevene få delta i oppbyggingen av koden. De kan komme med forslag eller forsøke å forutsi hva som vil skje dersom koden kjøres på ulike tidspunkt. Skulle du som lærer gjøre en feil underveis, er det helt greit. Det vil vise elevene at det er greit om de også gjør feil. Elevene kan også inkluderes i feilsøkingen. Python vil dessuten fortelle hva som er feil slik at det kan rettes opp. Det tar tid å bli god til å programmere, men alle kan lære det.

Læringsutbytter fra øvelsen:

  • Få en bedre forståelse for de grunnleggende begrepene i programmering
  • Få bedre kjennskap til Python som programmeringsspråk
  • Bli kjent med livekoding som utforskende metode for å lære programmering