Hvert år arrangerer Lær Kidsa Koding noe som heter Kodetimen – en uke hvor skoler og kodeklubber oppfordres til å sette inn ekstra fokus på programmering. I år er tema verdensrommet, og over 40 000 elever er påmeldt, helt rått!

Lær Kidsa Koding (LKK) er en frivillig bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet. De startet for 10 år siden og vil hjelpe unge til å ikke bare bli brukere, men også skapere med teknologien som verktøy.

LKK utfordret oss til å utvikle en øvelse som involverte verdensrommet og fysiske enheter. Dette er jo absolutt i vår gate, så det sa vi straks ja til!

Se jordens magnetfeltet med en micro:bit

Eksempelkode i programmeringsspråket Scratch.
Eksempelkode fra øvelsen

I øvelsen vi utviklet, brukes en sensor innebygd i micro:bit som kan måle magnetfelt, kalt magnetometer. Et magnetometer måler styrken til magnetfelt i tre akser og vi kan bruke denne informasjonen til å bestemme retningen til jordens magnetfelt. Dette kan gjøres praktisk, ved enkel geometri eller med trigonometri. Vi ønsker også å sende sensordata fra en micro:bit til en annen, både for å lagre data og for å unngå feilkilder og menneskeskapte magnetfelt som kan påvirke magnetometeret.

Kodetimen var i 2023 satt til uke 49, men vår øvelse og alle de andre øvelsene som ligger på kidsakoder.no kan brukes når som helst.

Innholdet i magnetfeltoppgaven er utviklet av Andøya Space Education for ESERO Norway.