En gang i nær framtid planlegges det å bygge en base på månen, tenk det! Men før man kan begynne å bygge og bo, er det mange ting å ta hensyn til – materialvalg, bolig, logistikk, energi og matproduksjon, lover og regler, avfallshåndtering – med andre ord krever det mye planlegging!

Nå introduserer vi et nytt oppdrag for videregående og ungdomsskolen som lar deg oppmuntre elevene til å være kreative, analytiske og diskutere de nødvendige stegene i denne planleggingsfasen.

Hvilke risikofaktorer må tas hensyn til? Hva med internasjonalt samarbeid om en slik månebase? Hvordan bør man gå frem for å la en slik base være naturlig bærkraftig fra starten av?

Oppdraget vil være tverrfaglig og kunne gjennomføres i løpet av en til to skoletimer. Ved hjelp av en kortfattet lærerveiledning og videoklipp kan oppdraget tas enkelt i bruk uten mye forarbeid og utstyr.

Har du lyst til å gjøre dette på skolen din?