Hadde det ikke vært spennende å selv kunne måle luftkvaliteten utenfor skolen og også sammenligne det med luftkvaliteten andre steder i Europa?

Nå har ESA Education tildelt ESERO Norway luftkvalitetsmålere som det vil være mulighet for skoler rundt om i Norge å låne.

The Air Quality Platform (AQP)

Luftkvalitetsmåleren, har en rekke sensorer som måler temperatur, fuktighet, svevestøv og noen klimagasser. Enheten styres av en Raspberry Pi datamaskin som sørger for at dataene som måles blir sendt til en server hos ESA. I tillegg har den også en GPS-antenne slik at posisjonen blir registrert.

Det flotte er at enheten og de målte dataene nå vises på et kart, sammen med alle de andre aktive enhetene i Europa. På den måten kan man for eksempel sammenligne svevestøv på ulike steder. Dataene kan i tillegg til å leses av på kartet, også lastes ned slik at elevene kan analysere data i klasserommet.

Skjermbildeutsnitt fra kartet som viser måledata fra Skandinavia.

Passer fint til skoleprosjektet: Klimadetektiv

Enheten kan være et fint supliment for undervisning innenfor klima og bærekraft, f.eks til prosjektet Klimadetektiv. I Klimadetektiv skal elevene selv være forskere å utforske og analysere en lokal klima- eller miljøutfordring og foreslå mulige løsninger for å minske effekten.

Luftkvalitetsmåleren eller AQP-en ble opprinnelig laget for Living Planet Symposium (LPS) – School Lab i Milano i 2019. Der inviterte og ustyrte ESA Italienske skoleelever med ustyr til å bygge sine egne luftmålere og utføre eksperimenter. ESA utviklet en nettside der disse dataene ble samlet inn og vist på kartet. Selv om det ble utviklet spesielt for LPS i 2019 har de holdt nettsiden operativ og bygget flere enheter som nå også norske skoleelever kan få bruke. Du kan lese mer om det opprinnelige prosjektet på denne siden Air Quality experiment.

En av enhetene har vi installert her på Andøya Space, de tre andre befinner seg for øyeblikket i Bergen, Oslo og Mo i Rana som et pilotprosjekt. I løpet av høsten vil disse enhetene bli gjort tilgjengelig for utlån til andre skoler, så kontakt oss om dette er av interesse.

Hopp rett ned til innholdet