Romkoffert til utlån

RomkoffertNordic ESERO-kontoret har tre romkofferter som vil lånes ut til ungdomsskoler og videregående skoler rundt omkring i Norge, Sverige og Finland. Koffertene inneholder instrumenter som man kan bruke til å studere sol- og nordlysaktivitet. Det arbeides med å anskaffe tilsvarende romkoffert for utlån også i Sverige og Danmark.

Romkoffertene inneholder instrumenter for å observere sola og fargespektre, samt et magnetometer for å måle magnetfelt, noe som blant annet kan relateres til nordlys. Intensjonen med koffertene er å gi skoler mulighet til å bruke utstyret i dem selv om det kan være for dyrt å kjøpe inn selv.

Hver koffert inneholder følgende:

  • Solteleskop (for å se på solflekker og utbrudd på randen av sola)
  • Sunspotter (for å se på solflekker – vist i figuren til venstre)
  • Spektroskop (for å se på ulike fargespektre)

Romkoffertene inneholder veiledning og forslag til klasseromsaktiviteter, men du kan også laste de ned her:

NAROM
NAROM
NAROM
NAROM

Til skjema

Vi har tre romkofferter som beskrevet her til utlån i Norge, og liknende romkofferter til utlån for de svenskspråklige skolene i Finland og i Sverige. Romkofferten til utlån i Finland kan du lese mer om her (ekstern lenke). Kontakt Minna Boström eller Jan Holmgård for å låne denne. Tilsvarende tilbud i Sverige (rymdbox) kan du lese mer om og booke her.

 

Spacecraft materials kit

Med dette settet fra ESA kan elever undersøke egenskapene til materialer og bestemme hvilke som vil være egnet for bruk på et romskip.

Les mer
Romkoffert til utlån

Nordic ESERO-kontoret har gått til anskaffelse av seks romkofferter som vil lånes ut til ungdomsskoler og videregående skoler rundt omkring i Norge og Finland. Koffertene inneholder instrumenter som man kan bruke til å studere sol- og nordlysaktivitet.

Les mer