RomkoffertNordic ESERO-kontoret har tre romkofferter som vil lånes ut til ungdomsskoler og videregående skoler rundt omkring i Norge, Sverige og Finland. Koffertene inneholder instrumenter som man kan bruke til å studere sol- og nordlysaktivitet. Det arbeides med å anskaffe tilsvarende romkoffert for utlån også i Sverige og Danmark.

Romkoffertene inneholder instrumenter for å observere sola og fargespektre, samt et magnetometer for å måle magnetfelt, noe som blant annet kan relateres til nordlys. Intensjonen med koffertene er å gi skoler mulighet til å bruke utstyret i dem selv om det kan være for dyrt å kjøpe inn selv.

Hver koffert inneholder følgende:

  • Solteleskop (for å se på solflekker og utbrudd på randen av sola)
  • Sunspotter (for å se på solflekker – vist i figuren til venstre)
  • Spektroskop (for å se på ulike fargespektre)

Romkoffertene inneholder veiledning og forslag til klasseromsaktiviteter, men du kan også laste de ned her:

NAROM
NAROM
NAROM
NAROM

Til skjema

Vi har tre romkofferter som beskrevet her til utlån i Norge, og liknende romkofferter til utlån for de svenskspråklige skolene i Finland og i Sverige. Romkofferten til utlån i Finland kan du lese mer om her (ekstern lenke). Kontakt Minna Boström eller Jan Holmgård for å låne denne. Tilsvarende tilbud i Sverige (rymdbox) kan du lese mer om og booke her.