Romkoffert

ESERO Norway har to romkofferter som kan lånes ut til ungdomsskoler og videregående skoler. Koffertene inneholder instrumenter som man kan bruke til å studere sol- og nordlysaktivitet.

Romkoffertene inneholder instrumenter for å observere sola og fargespektre, samt et magnetometer for å måle magnetfelt, noe som blant annet kan relateres til nordlys. Intensjonen med koffertene er å gi skoler mulighet til å bruke utstyret i dem selv om det kan være for dyrt å kjøpe inn selv.

Hver koffert inneholder følgende:

  • Solteleskop (for å se på solflekker og utbrudd på randen av sola)
  • Sunspotter (for å se på solflekker – vist i figuren til venstre)
  • Spektroskop (for å se på ulike fargespektre)

Romkoffertene inneholder veiledning og forslag til klasseromsaktiviteter, men du kan også laste de ned her: