Spacecraft materials kit

Spacecraft materials kit er et klasseromssett utviklet av ESA som lærere kan låne fra Nordic ESERO. Med dette settet kan elever undersøke egenskapene til materialer og bestemme hvilke som vil være egnet for bruk på et romskip.

Et sett med fem aktiviteter gjør elevene i stand til å bli kjent med egenskapene til forskjellige materialer, sammenlikne og gruppere hverdagsmaterialer basert på elektrisk og termisk ledningsevne, masse, magnetisme og sammenstøt.

  • Aktivitet 1 – Elektrisk ledningsevne
  • Aktivitet 2 – Termisk ledningsevne
  • Aktivitet 3 – Måle masse
  • Aktivitet 4 – Magnetisme
  • Aktivitet 5 – Sammenstøt

Elevene planlegger tester, noterer inn sine funn og trekker sine egne konklusjoner. Deretter kan de rapportere tilbake til lærer og presentere hvilke materialer de synes er mest egnet for bruk i romskip og hvorfor.

Til skjema

 

Spacecraft materials kit

Med dette settet fra ESA kan elever undersøke egenskapene til materialer og bestemme hvilke som vil være egnet for bruk på et romskip.

Les mer
Romkoffert til utlån

Nordic ESERO-kontoret har gått til anskaffelse av seks romkofferter som vil lånes ut til ungdomsskoler og videregående skoler rundt omkring i Norge og Finland. Koffertene inneholder instrumenter som man kan bruke til å studere sol- og nordlysaktivitet.

Les mer