Hva er ditt navn og din arbeidstittel?

Yngvild Linnéa Andalsvik, Fagsjef romovervåking ved Norsk Romsenter.

Hva fikk deg til å velge en karriere innenfor ditt fagfelt?

Yngvild Linnéa Andalsvik. Foto: privat

Jeg begynte med en generell realfagsinteresse, det var ikke gitt at det kom til å bli noe romrelatert. Etter videregående så ble det fysikk ved Universitetet i Oslo. Jeg tenkte at fysikk var spennende, og det var også såpass grunnleggende at jeg kunne gå i ulike retninger innenfor realfagene etter det. Så ble det en master i teoretisk fysikk om ekstra dimensjoner, med en blanding av kvantefeltteori og kosmologi. På doktorgraden ble det romfysikk med analyse av data fra både satellitter og bakkebaserte sensorer. Jeg var heldig og fikk dra på en del konferanser tidlig. Allerede første året var jeg på den store rom-konferansen International Astronautical Congress (IAC) og så ble det bare mer rom-tematikk etter hvert.  

Fortell litt om ditt arbeidssted og beskriv en typisk dag på jobben for deg.

I dag jobber jeg ved Norsk Romsenter som er statens strategiske og rådgivende organ innen romvirksomhet. Vi representerer ofte Norge internasjonalt i rom-sammenheng som delegater i programmer i den Europeiske Romorganisasjonen ESA og i EUs romprogrammer hvor vi passer på at norske interesser blir ivaretatt, bl.a. at norske rombedrifter får roller i ulike prosjekter. Vi har også en del nasjonal aktivitet, som vi er initiativtager for, finansierer eller er prosjektleder for, blant annet flere nasjonale satellitter. For egen del har jeg ansvar for fagområdet romovervåking som inneholder både romvær, romtrafikkovervåking og jordnære objekter, dvs. asteroider eller kometer som kan være på kollisjonskurs med jorden. Arbeidet innebærer å delta som delegat i programmene som omhandler dette fagområde, men også tenke litt fremover på hva som er viktig for Norge innen området. I praksis blir det mye møter og skriving og lesing av dokumenter, men jeg føler at jeg får brukt fagbakgrunnen min for å gjøre gode vurderinger.

Hva gjorde du for å få den jobben du har i dag?

Etter doktorgraden jobbet jeg i 8 år med romvær og satellittnavigasjon i Kartverket. Der jobbet jeg med prosjekter for både ESA og Norsk Romsenter, så jeg kjente godt til Norsk Romsenter. Når det dukket opp en stilling som var midt i blinken, så søkte jeg og var heldig og fikk jobben.

Hva liker du aller best med jobben?

At man får se på helheten og tenke litt strategisk, samtidig som man kan grave seg litt ned i noen faglige problemstillinger inn imellom. Og så er jo romtrafikk og romsøppel problemstillinger som bare blir mer og mer aktuelle når antallet satellitter øker.

Hvilke av dine ferdigheter får du brukt mest i din jobb?

Kanskje evnen til å forenkle faglige problemstillinger og samtidig ikke være redd for å sette seg inn i komplekse ting. Får brukt overraskende mye fysikk og matte-kunnskap til å ha en mer administrativ jobb, siden jeg også skal snakke med og forstå det fagfolk i rombedriftene eller i ESA gjør.   

Hva var favorittfag(ene) på skolen?

Tror faktisk jeg likte de aller fleste fag. Alt fra sløyd til historie til fysikk.

Dersom du kunne valgt utdanning på nytt, ville du gjort noe annerledes? Hvorfor, hvorfor ikke?

Det er så utrolig mye interessant å velge og jeg syns det er nesten mer som er spennende i dag. For eksempel økonomi hadde jeg ikke kunne tenkt meg å studere når jeg begynte på UiO, men i dag syns jeg det også virker interessant. Jeg valgte alltid det jeg syns var mest spennende der og da, så jeg angrer ikke på valgene. Selv om en noe mer praktisk vinkling under studiene nok ville vært nyttige erfaringer å ha med seg, så har jeg en blanding som har vært et bra utgangspunkt for den jobben jeg har nå. Det kunne kanskje vært nyttig med mer statistikk noen ganger i karrieren.

Det er utrolig mange muligheter for studenter i tillegg til selve studiet og det er både lærerikt og du får venner som du kan møte igjen seinere i karrieren et helt annet sted.

Yngvild Linnéa Andalsvik

Er det noe fra utdanningen din som har vist seg å være ekstra nyttig i jobben din?

Under doktorgraden hadde jeg en med-veileder i USA og oppholdene der var lærerike. Ellers er det nok enkelte deler av den generelle kunnskapen en har tilegnet seg. I min nåværende jobb er det også en fordel å ha vært innom såpass mye forskjellig som jeg har gjennom kombinasjonen av undervisningen og kurs/sommerskoler og konferanser jeg har vært med på gjennom studietiden.   

Hvilke råd vil du gi til ungdom som ønsker seg en karriere innen rombransjen?

Følg med på hva som er av muligheter og ikke vær redd for å hive seg på noe. Alt fra å dra på et sommerkurs til trainee-stilllinger. Det er utrolig mange muligheter for studenter i tillegg til selve studiet og det er både lærerikt og du får venner som du kan møte igjen seinere i karrieren et helt annet sted. Begynner du først å delta på noe får du fort høre om flere andre muligheter. Selv deltok jeg på: Parabelflygning i vektløshet med ESA, Mars-simulering i ørkenen i USA i Mars Dessert Research Station, Sommerprogrammet til International Space University, ESA sin sommerskole i Alpbach, pluss flere sommerskoler innen partikkelfysikk, radar, romvær og satellittnavigasjon.