Hva er ditt navn og din arbeidstittel?

Pål Gunnar Ellingsen, førsteamanuensis i satellitteknologi og fjernmåling, Institutt for Elektroteknologi, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi UiT Norges Arktiske Universitet campus Narvik.

Hva fikk deg til å velge en karriere innenfor ditt fagfelt?

Foto: Privat

Jeg har alltid vært interessert i rommet og fysikk. Etter en sivilingeniør i fysikk og doktorgrad i biomedisinsk optikk, dro jeg til Svalbard som postdoktor i romfysikk (nordlys) etter at jeg tilfeldigvis ble kjent med stillingen gjennom et seminar. Der kom jeg enda nærmere rommet, men savnet noe av teknologien jeg hadde arbeidet med tidligere. Når mulighetene kom til å drive med satellitteknologi og fjernmåling i mine hjemtrakter tok jeg den. Veien fram til min nåværende stilling har vært full av tilfeldigheter

Fortell litt om ditt arbeidssted og beskriv en typisk dag på jobben for deg.

Jeg arbeider i Narvik på institutt for elektroteknologi. Mitt institutt utdanner ingeniører og sivilingeniører i satellitteknologi, elektronikk og elkraft. Studentene har bakgrunn fra videregående og arbeidsliv (fagbrev gir innpass), og er enten på campus eller nettstudenter.

UiT Norges Arktiske Universitets campus i Narvik, var før en sammenslåing Høyskolen i Narvik, hvor utdanningen innen romteknologi / satellitteknologi har eksistert siden 1996.

Min arbeidsdag er svært variert og jeg vet sjelden alt som kommer til å skje i løpet av en dag. Har jeg undervisning den dagen, underviser jeg enten i digital signalbehandling eller behandling av satellittdata til ingeniørstudentene våre. I tillegg til undervisning veileder jeg studenter og stipendiater innen mange forskjellige områder, fra sensorer til fjernmåling og satellitter. Utover det leder jeg et studentsatellittprosjekt og arbeidspakker i et stort forskningsprosjekt innen last og skipsovervåkning.

Hva gjorde du for å få den jobben du har i dag?

Jeg tok en sivilingeniør i fysikk på NTNU, så en doktorgrad i fysikk (optikk) på NTNU, så arbeidet jeg som postdoktor i romfysikk ved UNIS (Svalbard). Deretter gikk jeg i en litt uvanlig retning og tok jobben som dataforvalter i Arven etter Nansen (stort nasjonalt forskningsprosjekt innen marin forskning), med lokasjon på UNIS (Svalbard). Det åpnet seg da en stilling som førsteamanuensis i Narvik, som jeg søkte på og fikk.

Hva liker du aller best med jobben?

Jeg liker de varierte dagene, mulighetene til å utforske mine ideer og det å snakke og diskutere med flinke studenter, stipendiater, kolleger og representanter for industrien.

Hvilke av dine ferdigheter får du brukt mest i din jobb?

Min forståelse for fysikk er viktig, det samme er problemløsning og hvordan formidle kunnskap.

Hva var favorittfag(ene) på skolen?

Jeg var veldig glad i naturfag og matematikk, og da spesielt fysikk.

Dersom du kunne valgt utdanning på nytt, ville du gjort noe annerledes? Hvorfor, hvorfor ikke?

Jeg er godt fornøyd med mine valg som student, men skulle lært litt mer biofysikk. For meg var NTNU og studentmiljøet nok et riktig valg, men i ettertid har jeg sett at mange miljøer i Norge og utlandet er attraktive på sine egne måter.

Er det noe fra utdanningen din som har vist seg å være ekstra nyttig i jobben din?

Evnen til å lære nye ting er kanskje det viktigste.

Hvilke råd vil du gi til ungdom som ønsker seg en karriere innen rombransjen?

Mitt råd til ungdom er at det er mange veier inn i rombransjen, og de er ikke alltid like opplagte. I tillegg er man alltid usikker, det var jeg og, men følger man magefølelsen går det som oftest bra.

Så vil jeg si at mindre utdanningsplasser har andre muligheter enn de store, med større nærhet til medstudenter og undervisere, men de er ikke for alle.