Hva er ditt navn og din arbeidstittel?

Jeg heter Pamela og er Range Safety Officer hos Andøya Space.

Hva fikk deg til å velge en karriere innenfor ditt fagfelt?

Ved små tilfeldigheter endte jeg opp her i 2021, etter mange år i Forsvaret som flytekniker.

Fortell litt om ditt arbeidssted og beskriv en typisk dag på jobben for deg.

Avdelingen jeg jobber ved her på Andøya Space har i hovedoppgave å levere oppskytning for kundens rakett. Ved operasjoner så danner vi et Launch Crew og vi starter dagen med å gå gjennom planen for operasjonen. Så bemanner vi posisjonene våre og starter nedtellingen. Min oppgave som Safety Officer er å sørge for at oppskytningen gjennomføres innenfor de gitte rammene. For eksempel så sørger vi for at alle fareområdene er klarert.

Hva gjorde du for å få den jobben du har i dag?

Fra min tidligere jobb dro jeg med meg en del praktisk arbeidserfaring som ble relevant her. Selv om det gikk på å klargjøre fly og koordinere daglig drift av vedlikehold, så ble mange av elementene overførbare til denne jobben.

Hva liker du aller best med jobben?

Det jeg liker best med jobben min er menneskene rundt meg og ansvaret jeg får!

Hvilke av dine ferdigheter får du brukt mest i din jobb?

Ferdighetene jeg får mest bruk for er evnen til å se løsninger og hva som kan gå galt, og koordinere aktiviteter.

Hva var favorittfag(ene) på skolen?

Mine favorittfag på skolen var fysikk og kjemi.

Dersom du kunne valgt utdanning på nytt, ville du gjort noe annerledes? Hvorfor, hvorfor ikke?

Jeg ville ikke valgt noe annerledes dersom jeg fikk velge på nytt. Etter videregående fulgte jeg magefølelsen og valgte førstegangstjenesten, og de erfaringene jeg gjorde meg der har tatt meg hit jeg er i dag.

Er det noe fra utdanningen din som har vist seg å være ekstra nyttig i jobben din?

Fra utdanningen min i Forsvaret og som flytekniker så tenker jeg at det å kunne se praktiske løsninger har vært nyttig, samt det å ha måttet samarbeide med mange forskjellige mennesker opp gjennom tiden.

Hvilke råd vil du gi til ungdom som ønsker seg en karriere innen rombransjen?

Jeg vil gjerne fortelle ungdommen at rombransjen trenger dere! Det være seg om dere elsker å gå på skole, eller ikke. Vi er for eksempel avhengig av at ingeniørene og matematikerne er der for å beregne om aktiveten er trygg å gjennomføre, men vi trenger også folka på gulvet som fysisk gjennomfører oppskytningen! Så praktisk arbeidserfaring kommer godt med.