Hva er ditt navn og din arbeidstittel?

Ole Dokka, Executive Director, Spaceport Norway, Chief Strategy Officer, Conventor AS, Chief Executive Officer, Rocket Grace AS

Hva fikk deg til å velge en karriere innenfor ditt fagfelt?

Min interesse for romvirksomhet handler i stor grad om potensialet jeg syntes industrien har som plattform og samarbeidspartner for mange andre. Jeg tror, direkte og indirekte, at forskning, teknologi, infrastruktur og tjenester fra romsektoren kan bli avgjørende for å være i stand til å nå bærekraftmålene de neste 15-20 årene.

Litt bakgrunn: Jeg har jobbet 20 år i store selskaper (Telenor og Statoil primært), i ulike lederroller innenfor strategi, teknologiutvikling, innovasjon og kommunikasjon. Høsten 2013 prøvekjørte jeg Tesla Model S for første gang, og bestemte meg for tre ting samme kveld:

  1. Jeg måtte slutte i Statoil (nå Equinor) og forlate olje og gass så fort som mulig.
  2. Jeg måtte bestille en Tesla Model S med en gang.
  3. Jeg ville kun bruke min tid og mine krefter på å bidra til løsninger verden trenger fremover – ingenting annet.

Jeg bestilte bilen og betalte forskuddet samme kveld, å si opp jobben i Statoil, som da var Head of Open Innovation i konsernet, måtte jeg vente litt med av ulike grunner.

Men jeg sa opp så fort jeg kunne og hadde min siste arbeidsdag 30 juni 2014 – samme dag som oljeprisen begynte å gå dramatisk ned og startet det som ble en krise i olje og gass-industrien..uansett, en elektrisk bil ble mitt tipping point.

Parallelt med disse prosessene begynte jeg å interessere meg mer for hva som skjedde i romindustrien: en klar tendens mot mer demokratisering (med SpaceX i spissen), et relativt stort marked (360-370 milliarder USD globalt, med solide vekstprognoser), men fremfor alt at romindustrien var mulig katalysator for nye markeder;

Tjenester basert på rombasert infrastruktur og data, kanskje spesielt jordobservasjonsdata så jeg som spesielt spennende, kombinert med økt fokus på digitalisering, automatisering, og den raske utviklingen innen maskinlæring og kunstig intelligens.

Det som etterhvert ble en innsikt fikk jeg bruk for da jeg ble invitert inn i et møte for å diskutere muligheter for å skape et arrangement knyttet til romindustri i Stavanger.

Det var starten på det som ble Spaceport Norway; en ny tverrfaglig møteplass, konferanse og utstilling, med romvirksomhet som plattform og utgangspunkt, som nå er inne i sitt tredje og absolutt mest spennende år (og er Norges og kanskje Skandinavias største i sitt slag).

Fortell litt om ditt arbeidssted og beskriv en typisk dag på jobben for deg.

Arbeidstedet mitt er egentlig over alt, men jeg har fast kontor i Stavanger og Oslo. Jeg leder utviklingen av Spaceport Norway som i år blir i Trondheim, det betyr en god del reising og møter med selskaper, organisasjoner, politikere, investorer og selvsagt mye bra mennesker i romindustrien i og utenfor Norge. Jeg gjør også en god del kreativt arbeid knyttet til kommunikasjon, konseptutvikling, programutvikling og nye idéer, som kan bidra til å øke kjennskap og kunnskap om hvilke muligheter romvirksomheten representerer for andre.  Dette syntes jeg er en stor og viktig oppgave, en av romvirksomhetens største utfordringer er lavt kunnskapsnivå utenfor sektoren og hos folk flest, inkludert politikere med noen få unntak. Derfor skjer det innimellom mye rart, som at vårt eget finansdepartement foreslår å kutte store deler av investeringen i ESA-medlemskapet i en budsjettprosess. Et medlemskap som gir Norge 5 kroner tilbake for hver krone vi investerer – slike ting handler om lite kunnskap. Spaceport Norway forsøker å bidra til å nå nye målgrupper og skape større interesse hos annen industri og andre, og på den måten bidra til vekst og mer aktivitet.

På mange måter har jeg ingen typisk dag på jobben. En dag er jeg hos Norsk Romsenter, som er en av mine viktigste støttespillere, og jobber med strategi og ulike konsepter, en annen dag sitter jeg på kontoret og lager videofilmer og animasjoner til web og sosiale medier for å promotere konferansen, en tredje dag møter jeg unge space start-ups som jeg forsøker å hjelpe på ulike måter med rådgivning og introduksjon til mennesker eller nettverk jeg tror de kan ha nytte  av, en fjerde dag kan være møter med næringspolitikere jeg ønsker skal interessere seg mer for norsk romvirksomhet og helst støtte Spaceport Norway på de måter de kan.. og slik fortsetter det.

Hva gjorde du for å få den jobben du har i dag?

Jeg har jo egentlig tre jobber i dag, og alle har det til felles at jeg ikke har «fått dem», men fått mulighet til å skape/forme dem og fylle de med innhold som jeg tror vil skape verdi. Så langt har det gått ganske bra, men det er alltid opp og nedturer når man bygger noe nytt som Spaceport Norway eller skaper endringer for å styrke kapabilitiet i eksisterende virksomheter. Man trenger en sterk visjon for å vite hvor man skal og hvordan man tror man kommer dit og hvem man må ha med seg – og man trenger ikke minst stamina. For man kommer til å gjøre feil undeveis, å være i stand til å raskt lære av dem og så fortsette mot målet med ny kraft, er utrolig viktig. Muligens er det egenskaper som dette som har gjort at jeg jobber med det jeg gjør i dag.

Hva liker du aller best med jobben?

Som guttunge skulle jeg bli astronaut som så mange andre som er gamle nok til å ha sett månelandingen på tv. Da satt jeg på fanget til min far, mitt første minne er faktisk ikke mine foreldre, men Erik Tandberg! Akkurat det oppsummerer kanskje det jeg liker best med jobben med Spaceport Norway: jeg får møte utrolig mange bra mennesker, som enten har gjort fantastiske ting, eller ønsker å gjøre fantastiske ting som kan skape stor verdi for mange. Ikke minst har jeg fått et nettverk som er ganske unikt, med mennesker i NASA, ESA, EU, UNOOSA, LSA, IAF utallige selskaper i romindustrien, og selvsagt Norsk Romsenter, som jeg holder svært høyt.

En annen dimensjon er å få førstehåndskunnskap til ny teknologi, nye materialer og nye løsninger, ofte så tidlig at det ikke er lett å se kommersiell utnyttelse på kort sikt, andre ganger ser man umiddelbart potensiale. Kan jeg/Spaceport Norway bidra til at «selskap x» møter «kunde y» – og det blir noe verdi skapt gjennom den dialogen, så er jeg veldig fornøyd. Jeg er ekstremt opptatt av endringene jeg mener norsk næringsliv og industri må prioritere fremover, og tror romvirksomheten har en større rolle å spille som plattform og “enabler” for økt innovasjonstakt og bl.a. innsikt i hvordan vi finner, utvinner og bruker ressurser på en bærekraftig måte.  På vår planet og andre steder. Gjennom jobben min kan jeg bidra til at dette skjer – og det er svært motiverende – selv om det ofte er lange prosesser og mye motbakke.

Det er rart å tenke på at det jeg mener er den største bedriften mennesket har utrettet, å lande på månen og komme tilbake, skjedde for 50 år siden. Og mannen vi alle hørte på og så den gangen i Norge, Erik Tandberg, kan jeg nå kalle en god venn, takket være jobben min.

Hvilke av dine ferdigheter får du brukt mest i din jobb?

Jeg tror mine kreative og strategiske ferdigheter, samt en god porsjon industriell erfaring, er det jeg får brukt mest i min jobb. Men samtidig lærer jeg nye ting hver dag, det er også en ferdighet – evne & lyst til å tilegne seg ny kunnskap. Jeg tror det er kanskje den viktigste egenskapen de neste 20 årene – hvor endringene sannsynligvis blir større enn de 100 siste, og som vil kreve alt av oss.

Hva var favorittfag(ene) på skolen?

Mine favorittfag var uten tvil matematikk og fysikk, og det har egentlig aldri sluttet å interessere meg. Jeg leser stadig bøker og nettsteder hvor fysikk og matematikk er sentrale temaer – og blir stadig ydmyk over hvor lite vi faktisk vet. Jeg tror det mest spennende i vitenskapen ligger foran oss, og det inspirerer meg.

Dersom du kunne valgt utdanning på nytt, ville du gjort noe annerledes? Hvorfor, hvorfor ikke?

Dette er et vanskelig spørsmål, for selv om min Plan A var å studere ingeniørfag i Skottland, så har jeg en ganske sammensatt utdannelse av en bachelor i Filologi, en bachelor i Fine Arts (jeg har faktisk vært billedkunstner og stilt ut i hele Europa!), og en militær utdannelse som offiser… en meget underlig kombinasjon. Men en kombinasjon som har vist seg å være nyttig i det jeg gjør, se nye løsninger på gamle problemer, forstå kontekst og sammenhenger på nye måter, og se muligheter og mønster i kompleksitet, og ikke minst lede team og mennesker i en retning mot en visjon.

Jeg tror likevel at hvis jeg hadde vært ung i dag, så hadde jeg vært mye mer STEM-orientert i mine utdanningsvalg. Det er en svært spennende tid vi har foran oss, og nøkkelen til mye av den fremtiden ligger i teknologiutvikling, det er jeg overbevist om. Klimaendringer og ressursmangel skaper allerede behov for ny tenking og nye løsninger, jeg tror AI, robotikk, autonomi, sensorteknologi og energisystemer blir store og viktige områder fremover – i all industri. Og nettopp derfor er det viktig å få til flere tverrfaglige samarbeid, og “uventede partnerskap” – for alle kan lære noe av hverandre, og det vil øke innovasjonstakten – det syntes jeg er viktig.

Det er også et faktum at vi nå er på full fart inn i en ny romalder (endelig!), hvor vi skal tilbake til månen, etablere en infrastruktur der for å kunne jobbe og leve der (hvis vi klarer å finne is og utvinne vann fra den), før eller i parallell med at de første menneskene lander på Mars, og kanskje – hvis Elon Musk og SpaceX lykkes spesielt – skal vi etablere fastboende kolonier der om 20-30 år. Det er fantastisk spennende. Som ung ville jeg selvsagt vært veldig inspirert av det – og ikke minst ville jeg vært en del av det.

Er det noe fra utdanningen din som har vist seg å være ekstra nyttig i jobben din?

Å kunne artikulere abstrakte konsepter verbalt og visuelt med relativt høy kvalitet, fra tidlige idéer til noe som er mulig å kommunisere til en målgruppe, er noe jeg ser som direkte konsekvens av at jeg har akademiske grader i kunstfag, litteratur og filosofi. Taktikk og strategi fra militærutdannelsen har nok ikke hatt like stor verdi 🙂 – men lederutdannelsen fra forsvaret har vært svært nyttig for meg.

Hvilke råd vil du gi til ungdom som ønsker seg en karriere innen rombransjen?

Først og fremst må de sørge for å få så gode karakterer at de har muligheten til å velge det de har lyst til, hva nå det er, alt starter med det.

Fremtidens rombransje kommer til å være langt mer multidisiplinær enn i dag, det er plass til mange ulike fagkombinasjoner og profiler, så kanskje det viktigste rådet er å aldri slutte å være nysgjerrig, alltid ønske å tilføre menneskeheten noe godt, alltid sette seg ambisiøse mål og jobbe hardt for å nå dem.

For, “the sky is NOT the limit anymore”, det er helt klart…🚀

På prisutdelingen Spaceport Norway Awards 2018 (Foto: Andrea Ribeiro, Spaceport Norway)