Hva er ditt navn og din arbeidstittel?

Jon Widerøe Harr, seniorrådgiver og ansvarlig for det norske småsatellittprogrammet hos Norsk Romsenter.

Hva fikk deg til å velge en karriere innenfor ditt fagfelt?

Det var egentlig ganske tilfeldig. Jeg studerte radioteknikk på NTNU og fikk høre om en helt ny avtale med et universitet i Toulouse om utveksling av diplomstudenter. Så jeg søkte og fikk plass som ”stagiaire” ved det franske romfartssenteret CNES. Der holdt de på å utvikle en ny satellitt for måling av havnivå ved hjelp av radar altimetri, Jason-1. Det prosjektet fikk jeg være med på og dermed var ”romkarrieren” startet.

Fortell litt om ditt arbeidssted og beskriv en typisk dag på jobben for deg.

Jeg jobber hos Norsk Romsenter som holder til på Skøyen i Oslo. Vi er en liten gjeng på et 40-talls personer som steller med alt fra jordobservasjon og vitenskap til navigasjon og kommunikasjon. Det blir ganske mye politikk, men jeg er heldig å jobber i prosjekt-avdelingen der vi er mere ”hands on”. Blant annet er jeg prosjektleder for den neste norske mikrosatellitten, NorSat-3.

Hva gjorde du for å få den jobben du har i dag?

Etter diplomoppgaven i Frankrike fikk jeg tilbud om engasjement og siden fast jobb på det franske romsenteret CNES sin satellitt-avdeling i Toulouse. Der jobbet jeg frem til 2010, blant annet med mikrosatellitter, så den erfaringen var nok viktig for å få jobben på Norsk Romsenter. Senere jobbet jeg noen år som oppskytningleder på den europeiske oppskytningsbasen i Kourou i Fransk Guyana. Der lærte jeg mye om bakkeinfrastrutkur og raketter som også er nyttig i min nåværende jobb. Alt i alt tror jeg at relevant erfaring fra utlandet er veldig aktuelt når man skal jobbe med romfart i Norge.

Hva liker du aller best med jobben?

Det som er interessant med å jobbe ved et romsenter er at man er på toppen av ”næringskjeden” og dermed får god oversikt og veldig varierte arbeidsoppgaver. Jeg liker godt å jobbe internasjonalt, og på teknisk og program nivå samtidig. Det er jo veldig spennende å gjøre system-tekniske vurderinger som ansvarlig for utviklingen av en satellitt og tilhørende bakke-infrastruktur. Samtidig liker jeg godt å gjøre strategiske analyser i samarbeid med norske bedrifter og forskere som jobber med romfart. Sammen legger vi grunnlaget for hvor det norske romprogrammet for mikrosatellitter skal gå videre.

Hvilke av dine ferdigheter får du brukt mest i din jobb?

Det aller viktigste når man skal jobbe med noe så komplekst som satellitter og raketter er å ha grunnleggende teknisk kompetanse om emnet. Det krever at man mestrer naturfag og ingeniørfag godt og at man ikke er redd for å dykke ned i ”materien”. Jeg er veldig glad nå for alle timene jeg brukte på labben som ung sivilingeniør i Toulouse.

Hva var favorittfag(ene) på skolen?

Jeg hadde mange favorittfag, men engelsk, matematikk og fysikk var vel de viktigste.

Dersom du kunne valgt utdanning på nytt, ville du gjort noe annerledes? Hvorfor, hvorfor ikke?

Jeg ville kanskje tatt en større del av studiet i utlandet. NTNU gir god grunn-kompetanse, men det er veldig lurt å få minst et år eller to ute. Mine 6 måneder med diplom ble litt kort, så det var mye derfor jeg valgte å bli i Frankrike etter endte studier.

Er det noe fra utdanningen din som har vist seg å være ekstra nyttig i jobben din?

Det jeg lærte om radioteknikk og fjernmåling på NTNU har vært veldig nyttig senere. Det samme gjelder lab-arbeidet, selv om jeg ikke likte det noe særlig mens jeg studerte.

Hvilke råd vil du gi til ungdom som ønsker seg en karriere innen rombransjen?

Ikke vær redd for å fordype deg i tekniske fag, men utvikle samtidig evnen til å løfte blikket og tenke system. Gå gradene, fra teknisk spesialist, via systemingeniør til prosjektleder. Og skaff deg gjerne faglig påfyll i utlandet. Da får du både kompetanse som er vanskelig å oppdrive i Norge samtidig som du blir kjent med andre kulturer og språk. Romfart er og vil alltid være et svært internasjonalt fagfelt.