Hva er ditt navn og din arbeidstittel?

Tore André Bekkeng, Utviklingsingeniør hos Eidsvoll Electronics AS (EIDEL)

Hva fikk deg til å velge en karriere innenfor ditt fagfelt?

Allerede fra jeg var liten så har jeg hatt en stor interesse for alt som har med romfart og verdensrommet å gjøre. Interessen for realfag smittet over fra min bror som har tatt samme utdanning som meg, og det ledet meg til Universitetet i Oslo der jeg tok utdanningen innen Elektronikk og Datateknologi, med spesialisering inn mot instrumentering og måleteknikk. Hovedfokus ble raskt rettet mot elektronikkutvikling for rakett- og satellittapplikasjoner.

Fortell litt om ditt arbeidssted og beskriv en typisk dag på jobben for deg.

Jeg arbeider hos Eidsvoll Electronics AS, et lite firma som holder til på Eidsvoll en halvtimes togtur nord for Oslo. Primære arbeidsoppgaver er knyttet til et prosjekt i regi av European Space Agency. Oppdraget er å romkvalifisere et romværsinstrument kalt multi-Needle Langmuir Probe (m-NLP) som jeg var med på å finne opp under tiden min ved UiO. Teknologien bak m-NLP ble lisensiert ut fra UiO til EIDEL slik at vi her hos oss kan gjøre jobben med å få alle aspekter rundt system kvalifisert for bruk i verdensrommet i 10 år. Dagene går med både til prosjektledelse, utvikling av strålingstolerante kretskortløsninger for bruk i rommet, programmering samt kvalitetssikring opp mot kundeleveranser.

Hva gjorde du for å få den jobben du har i dag?

Når EIDEL fikk i oppdrag av ESA å romkvalifisere m-NLP var ett av kontraktskravene fra ESA at «EIDEL måtte ansette Tore André Bekkeng eller tilsvarende», og jeg ble foretrukket fremfor «tilsvarende», noe jeg er godt fornøyd med nå i etterkant. Mitt inntrykk er heldigvis at bedriften også deler samme synspunkt.

Hva liker du aller best med jobben?

Jeg liker at jobben er variert, og at det stadig er påfyll av faglige utfordringer. Utvikling av elektronikk og systemer for bruk i rommet har så strenge kvalitetskrav at man alltid må være skjerpet i det man gjør. I tillegg setter jeg pris på at jeg får brukt tid på problemløsning, slik at alle delsystemer til slutt snakker sammen på korrekt måte.

Hvilke av dine ferdigheter får du brukt mest i din jobb?

Jeg får oftest brukt ferdigheter innen systemforståelse, samt praktiske ferdigheter innen elektronikkdesign.

Hva var favorittfag(ene) på skolen?

Fysikk og matematikk.

Dersom du kunne valgt utdanning på nytt, ville du gjort noe annerledes? Hvorfor, hvorfor ikke?

Jeg er såpass fornøyd med valgene mine at jeg etter all sannsynlighet hadde gjort de samme valgene om jeg hadde måttet velge på nytt.

Er det noe fra utdanningen din som har vist seg å være ekstra nyttig i jobben din?

Bredden i utdannelsen når det kommer til samspill mellom flere ulike fagområder har vært en styrke som jeg har mye bruk for i jobben. Det bidrar til at det er enklere å få en totalforståelse for hvordan systemer spiller sammen, og dermed å raskere kunne løse problemer når de oppstår. En god forståelse for fysikk er også essensielt når det kommer til det å designe kretsløsninger som skal virke sammen med ulike sensorer.

Hvilke råd vil du gi til ungdom som ønsker seg en karriere innen rombransjen?

Start tidlig med å kontakte utdanningsinstitusjonene for å få en oversikt over hvilke muligheter som finnes. Ha fokus på å oppnå en god forståelse innen matematikk og fysikk på videregående. Om man får muligheten på universitet/høyskole til å delta på et internasjonalt samarbeidsprosjekt i regi av ESA eller NASA på en rakett eller en satellitt så er det gull verdt når det gjelder kompetanseoppbygging og veien videre inn mot det å skaffe seg en relevant jobb ute i romindustrien.

Hopp rett ned til innholdet