Jan Holmgård (Foto: privat)

Mange nye romfartsprofiler publisert på esero.no i 2018

Romfartsbransjen handler ikke bare om ingeniører og fysikere. Bransjen består av et bredt spekter av yrker og muligheter. Du vil bli overrasket over det mangfoldet av muligheter på tvers av jus, økonomi, matematikk, fysikk, kjemi, ingeniør og informatikk.

Vi har dette året publisert seks nye profiler fra rombransjen på samlesiden for våre romkarriereprofiler.

I tillegg til denne listen, kan du finne noen finske profiler på spacefinland.fi