Vad heter du och vilken är din arbetstitel?

Jan Holmgård (Foto: privat)

Jan Holmgård, lärare i matematik och naturvetenskapliga tillvalsämnen på Sursik skola i Pedersöre, Finland, och resursperson på skolresurs.fi

Vad fick dig att välja en karriär inom det här ämnesområdet?

Det var en serie tillfälligheter. Egentligen skulle jag bli musiker. Jag hade valt linje i gymnasiet utgående från det och följde den linjen ända fram till några veckor innan jag skulle söka studieplats på universitet. Ett infall gjorde att jag valde lärarbanan. En del studieliv senare hade tanken på en karriär som lärare slagit rot till fullo. Möjligheterna att hela tiden utveckla eget arbete och att även kunna bidra till utvecklingsarbetet för undervisningen i stort gör att arbetet fortfarande är inspirerande.

Berätta litet om din arbetsplats och beskriv en för dig typisk dag på jobbet.

Sursik skola har i detta nu knappt 500 elever på grundskolans tre sista årskurser. Att undervisa matematik i grundskolan har sina utmaningar. Ibland förstår jag dem som säger att det känns som att bjuda ut guld som ingen vill ha. Desto roligare är det då när någon elev berättar att matematiken bara blir mer intressant för varje steg man tar.

Det klassrum jag vistas i under matematiklektionerna har tavlor på alla väggar förutom fönsterväggen. Det gör att jag ofta kan ge eleverna utmaningar som de ska lösa i grupp så att alla står med krita i hand och bidrar till tecknandet och lösandet av uppgifterna. Det är under dessa pass som jag också får chansen att prata matematik med eleverna.

Under de två sista åren i Sursik skola har eleverna möjligheter att själva, ur en given meny, välja vad de vill jobba med under en tiondel av skolveckan. Då är situationen något annorlunda. Då jobbar jag ju med elever som valt att spendera mer tid i vetenskapliga sammanhang. Lärarens uppgift då är mer att handleda och inspirera.

I och med att Pedersöre Gymnasium finns i samma byggnad finns möjligheten att se eleverna utvecklas även efter grundskolan. Mer konkret har detta tagit sig uttryck i deltagande i Nordic CanSat Competition 2014 och European CanSat Competition 2015. Nu är ett nytt lag på gång. En grupp elever i åk 9 har samlats en gång per vecka, en timme innan ordinarieskoldag börjat, och byggt hjärtat till en ny CanSat.

Förutom lärarjobbet på Sursik skola arbetar jag dagligen med att inspirera andra med rymdrelaterat intresse genom bl.a. Skolresurs.fi och bloggen EduGalaxen. Växelverkan i form av fortbildningar och skolbesök gör att idéerna aldrig är en bristvara.

Jag har också haft förmånen att vara assisterande lärare på kursen ”Under Polarhimlen”. Det är fantastiska sammanhang där lärare från flera länder jobbar intensivt tillsammans med ett synnerligen intressant tema samtidigt som de utbyter erfarenheter och jämför skolsystem. Behållningen från en sådan kurs kan vara långt mer än den kunskap man förvärvat ur själva kursinnehållet.

Vad gjorde du för att få det arbete du har i dag?

Det är också en tillfällighet. Jag studerade pedagogik som huvudämne med den – festlig nog inte alltför ovanliga ämneskombinationen – matematik och musik som specialiseringsämnen. Med den utbildningen är det ett klasslärarjobb i åk 1-6 som är den naturliga följden. Mina 14 första år i lärarbranschen jobbade jag också som klasslärare. Jag jobbade då som lärare i grannkommunen och som förtroendevald med skolfrågor i Pedersöre. Det senare gav en konkret inblick i bristen på lärare i matematik, något som sen fick mig att lämna in en egen ansökan. Därefter blev det till att komplettera ämneskunskaperna, vilket är något man kontinuerligt borde göra. Det gör gott att utmana sig själv också.

Vad är det bästa med det här jobbet?

Lärarjobbet är rätt fritt inom de givna gränserna. Tonåringar är ärliga människor som vill ha undervisning som känns relevant. Det gör att man hela tiden tvingas ompröva de grepp man använder i undervisningen.

Därtill är det fantastiskt att få vara med och se framtiden ta form mitt framför ögonen.

Vilka av dina färdigheter använder du främst i ditt arbete?

Jan Holmgård (Foto: privat)

Alla de erfarenheter och färdigheter man samlat på sig under livet kommer till användning i klassrummet. Därför händer det också att jag skamset ser tillbaka på mina första år som lärare. Bristen på breda färdigheter och erfarenheter kompenserades med en överdriven tilltro till att jag borde kunna svara på de mest spridda frågor från eleverna. Ödmjukheten kommer med insikter om hur lite man vet av allt man vill veta mer om.

En färdighet man utvecklar under vägen som lärare är att kunna utmana eleverna så att de själva kommer fram till hur mycket de själva kan göra av de färdigheter som de i sin tut har samlat på sig.

Vilket/vilka var ditt/dina favoritläroämne/-n i skolan?

I princip var jag intresserad av det mesta, men det hörde inte till att man visade det. Musik, matematik och biologi stod dock något över de andra.

Om du skulle välja din studieväg på nytt, skulle välja på ett annat sätt? Varför? Varför inte?

Egentligen blev jag skolmogen 20:e april 2009. Den dagen var jag på astronomiseminarium i Helsingfors och träffade bland andra Francisco Diego. Det var då lusten att studera tog fart. Det jag skulle upprepa är bredden i studierna, men skulle jag välja om skulle definitivt fysik och astronomi utgöra den huvudsakliga fåran.

Är det något i din utbildning som har visat sig vara extra viktigt i ditt nuvarande jobb?

Den pedagogiska plattform som en magistergrad i pedagogik gett är en god grund i utformningen av nya grepp inom skolvärlden. Lärarens huvudsakliga uppgift är trots allt att se till att nästa generation är klokare och bättre rustad än generationen innan. I annat fall går utvecklingen åt fel håll.

Vilka råd skulle du ge till ungdomar som önskar sig en karriär inom rymdbranschen?

Våga satsa och var beredd att jobba.

Rymdbranschen är, som de flesta branscher, rätt spretig. Det gör att det finns användning för en hel räcka av kompetenser, vilket i sin tur innebär att det inte per automatik betyder att dörrarna är stängda för att man i tidigare skede valt ”fel” utbildning. Livet är en enda stor möjlighet att lära sig mer.