Følgende tre kurs har fortsatt noen ledige plasser og det er mulig å søke om opptak på kurset frem til 25. juli.

Søknad sendes som e-post til videre@nord.no med følgende informasjon og vedlegg:

  • Navn:
  • Fødselsdato:
  • Hjemmeadresse:
  • Land:
  • Telefonnummer:
  • Kurs det søkes på:
  • Legg ved dokumentasjon på utdanning og eventuell ansettelse

 Kurs 27. mai, 2016