I sommerferien samlet 20 lærere fra barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole fra hele vårt langstrakte land seg på Andøya Space. Campen var en kjempesuksess og ble du ikke med da, blir det en ny sjanse 19.–21. november.

Teachers Space Camp er en lærersamling som skal gi lærere fra hele landet erfaringer og verktøy som lar dem gjennomføre sin helt egen rakettoperasjon på egen skole. Lærerne får innblikk i de ulike rollene som er viktige i en ekte rakettkampanje og finner ut hvordan de kan overføres til roller elevene kan ha under egen kampanje, samt lærdom som ligger i å bygge og skyte opp raketter.

Utrolig hvor mye jeg har lært på så kort tid. Kursmålene var meget relevante, og veldig nyttig for mine fag.

Deltagende lærer

Programmet i Teachers Space Camp er tett, det er mye som skal få plass på bare noen få dager. Første øvelse er å bygge sin egen rakett – av papir. Her må man være kreativ, og rask. Det er begrenset tid, og lite instruksjoner; skal vi oppfordre elevene våre til å være utforskende, må vi jo erfare det selv først. Etterpå skal det bygges litt mer avanserte modellraketter. Lærerne skal også bygge og programmere sine helt egne avfyringsmekanismer til rakettene, av Micro:Bit.

Høres dette ut som noe for deg?

Lærere som deltok på Teacher Space Camp i sommer. Foto: Andøya Space