Under Polarhimmelen – Andøya

Gjennom dette kurset vil du som kursdeltaker lære deg å benytte forskjellige bakkebaserte data og satellittdata for å studere sol aktiviteten. Sentralt i undervisningen finner man introduksjon til Nordic ESERO sin egen «Romkoffert» som er en samling instrumenter tilrettelagt for bruk i klasserommet for observasjoner av sola, romværet og stråling i omgivelsene. I etterkant av kurset vil man kunne låne denne «Romkofferten» gratis av Nordic ESERO til bruk i egen undervisning.

Foto: EduGalaxen

Foto: EduGalaxen

Temaer for kurset er blant annet: overvåking av solaktivitet, romvær, sola og nordlys, instrumentering og observasjoner, forskning knyttet til romvær. Samtlige tema er knyttet opp mot læreplanmål i skolen. Emnebeskrivelsen for kurset finner du her.

Målgruppe Lærere i Norden som underviser i naturfag eller fysikk enten på ungdomsskole eller videregående skole
Antall studiepoeng 10 ECTS (250-300 arbeidstimer)
Oppstart nettbasert 15. august 2016
Kursperiode 15. august – 1. desember 2016
Feltsamling 5 dager v/ Andøya Space Center, 24. oktober – 28. oktober 2016
Feltsamling – ankomst 23. oktober 2016 kl. 22:00
Feltsamling – avreise 28. oktober 2016 kl. 13:00
Søknadsfrist Ny frist: 25. juli Se under!
Undervisningsspråk Norsk
Eksamen Hjemmeeksamen 1. desember 2016
Kostnader Kurset er gratis. Opphold dekkes og det gis 50% reisestøtte (maks NOK 2000,-). Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Det er ingen kursavgift. Semesteravgift til Nord universitet dekkes av den enkelte deltaker (ca. NOK 705 kr)
I samarbeid med Nord universitet
Foreleser Fysiker/faglærer Alexander Biebricher (NAROM)

Ny frist!

Kurset har fortsatt noen ledige plasser og det er mulig å søke om opptak på kurset frem til 25. juli. Søknad sendes som e-post til videre@nord.no med følgende informasjon og vedlegg:

 • Navn:
 • Fødselsdato:
 • Hjemmeadresse:
 • Land:
 • Telefonnummer:
 • Kurs det søkes på:
 • Legg ved dokumentasjon på utdanning og eventuell ansettelse

Tilbakemelding fra tidligere kursdeltagere

 • Tack så mycket! Väldigt inpinerande kurs. Ni var bra förberedda och entusiastiska. Vi fick mycket hem med oss.
 • Mycket fasinerande!
 • Intressant och relevant!
 • Fantastisk å treffe kollegaer fra andre land
 • Det kändes som detta var the pinnancle of aurora science så ja, det var väldigt bra ämneskunskap. Vi fick även tillfälle att lyssna på varandra, både under våra föredrag, grupparbeten och sociala stunder.
 • Rigitg godt at se hvordan andre nordiske lærere underviser

Les om opplevelsen fra tidligere kursdeltakere: https://edugalaxen.wordpress.com/2015/12/23/under-polarhimlen-2015/

 

Verdensrom og klasserom – Luleå

Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag i grunnskolen (5.-10. klasse i Norge)

Frist25. juli 2016
Oppstart8. august 2016
Les mer
Klimaforskning i polare landskap – Svalbard

Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi eller geofag, enten i grunnskolen (5.-10. klasse i Norge) eller videregående skole.

Frist8. oktober 2015
Oppstart18. januar 2016
Les mer
Geologi i skolen – Andøya

Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi og geofag, enten i grunnskolen (5.-10. klasse i Norge) eller videregående skole.

Frist15. januar 2016
Oppstart15. mars 2016
Les mer
Satellittbilder, GPS og GIS i skolen – Andøya

Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i geografi, naturfag og lignende fag i grunnskolen.

Frist25. juli 2016
Oppstart8. august 2016
Les mer
Under Polarhimmelen – Andøya

Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag eller fysikk enten på ungdomsskole eller videregående skole.

Frist25. juli 2016
Oppstart15. august 2016
Les mer