Europe viewed wide, Foto: ESA/Copernicus data (2016)

Europe viewed wide, Foto: ESA/Copernicus data (2016)

Kurset gir et innblikk i hvordan man kan benytte satellittbilder, GPS og geografiske informasjonssystemer i undervisningen. Undervisningsaktiviteter knyttes tett opp mot læreplanmål i skolen.

Bruk av satellittbilder i klasserommet

Bruk av GPS-systemer sammen med programvarer for å analysere satellittbilder, gir mange spennende muligheter til aktiviteter i skolen: identifisering av jordsmonn, skredutsatte plasser, vannledninger, se på flyfoto og sammenligne med satellittbilde for å se hvordan en by eller isbre har endret seg over tid, sammenligne grøntarealet i byer før og nå, mv. Dette er eksempler på oppgaver og prosjekter som kan gjennomføres i en klasse eller ved en skole.

I tillegg gir kurset innsikt og verktøy for å analysere satellittbilder som gir informasjon om «helsen» til jorden: utviklingen av havisen i Arktis, variasjoner av CO2 og ozon nivået, er av de mange parameterne som kan studeres gjennom enkle øvelser. Denne kombinasjon av fagkunnskap og ulike verktøy kan brukes til å berike opplæringen i naturvitenskap og geografi. I etterkant av kurset vil det være mulig å låne nødvendig utstyr gratis fra Nordic ESERO til bruk i klasserommet.

Unik geologi på Andøya

Kurset Satellittbilder, GPS og GIS, avholdes denne gang på Andøya, et spennende sted på grunn av øyas unike geologi. Andøya er trolig det eneste stedet i Skandinavia som ikke var dekket av is under siste istid. Dette har gitt landskapet en helt spesiell utforming med mange geologiskatter som blir utforsket ved bruk av satellittbilder og feltarbeid under kurset.

Metoder og øvelser er tilpasset slik at de er mulig å ta i bruk i eget klasserom. Det forutsettes gode PC-kunnskaper for bruk av programvare. Kursdeltakere må disponere egen PC med Windows hvor man må kunne installere programvare før, under og etter feltsamlingen.

Her kan du se bilder fra tidligere Nordic ESERO kurs og aktiviteter. Emnebeskrivelsen finner du her. Les omtale av kurset her.

Målgruppe Lærere i Norden som underviser i geografi, naturfag og lignende fag i grunnskolen
Antall studiepoeng 10 ECTS (250-300 arbeidstimer)
Oppstart nettbaserte aktiviteter 8. august 2016
Kursperiode 8. august 2016 – 23. november 2016
Feltsamling 4 dager v/Andøya Space Center, 20. september – 23. september 2016
Feltsamling – ankomst 19. september 2016 kl. 22:00
Feltsamling – avreise 23. september 2016 kl. 13:00
Søknadsfrist Ny frist: 25. juli Se under!
Undervisningsspråk Norsk
Eksamen Innleveringsfrist hjemmeeksamen 23. november 2016
Kostnader Kurset er gratis. Opphold dekkes og det gis 50% reisestøtte (maks NOK 2000,-). Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Det er ingen kursavgift. Semesteravgift til Nord universitet dekkes av den enkelte deltaker (ca. NOK 705 kr)
I samarbeid med Nord universitet

Ny frist!

Kurset har fortsatt noen ledige plasser og det er mulig å søke om opptak på kurset frem til 25. juli. Søknad sendes som e-post til videre@nord.no med følgende informasjon og vedlegg:

 • Navn:
 • Fødselsdato:
 • Hjemmeadresse:
 • Land:
 • Telefonnummer:
 • Kurs det søkes på:
 • Legg ved dokumentasjon på utdanning og eventuell ansettelse

Tilbakemelding fra tidligere kursdeltagere:

 • Sjeldent bra kurs!! Veldig god tilgang på utstyr og programvare / Data
 • Dette var en hektisk men meget artig samling. Stort læringsutbytte og det gir lyst til å delta på ytterligere kurs
 • Svært godt fornøgd. Kan vel nesten seie at det der eit av dei beste lærerkursa eg har vore på – kanskje det beste
 • Gode aktiviteter, og veldig bra med fokus på det fagdidaktiske i forhold til våre elever

For ytterligere informasjon ta kontakt.