Simen med en rakett. Foto: privat

Hva heter du, hva studerer du og hvilken studentforening er du med i?

Mitt navn er Simen Flåtter Flo. Jeg går en 2-årig master i Produktutvikling og Produksjon ved NTNU i Trondheim. Jeg er leder i Propulse NTNU.

Fortell litt om studentprosjektet/foreningen du er med i.

Propulse NTNU er en frivillig teknisk studentorganisasjon hvor vi bygger raketter og rakettmotorsystemer. Vårt mål er å nå verdensrommet med en egenutviklet rakett, og siden vår oppstart i 2018 har vi utviklet og flydd 3 raketter. Vår forrige rakett, Birkeland, kom på 3. plass i verdens største rakettkonkurranse, Spaceport America Cup, i 2022. Det var en 3.2 meter høy rakett som fløy 1.5 ganger lydens hastighet (1900 km/t), og den var bygget av oss – studentene i Propulse NTNU.

Hva gjorde du for å få å bli med på det prosjektet/foreningen?

Jeg sendte inn en søknad etter at en venn som allerede var med anbefalte meg om det. Søknaden min ble faktisk avslått, men kompisen min klarte å fikse et intervju for meg likevel. På samme dag som intervjuet fikk jeg beskjed om at jeg var med på laget. Dette er nå noen år siden, og jeg vet ikke hvor jeg hadde vært dersom jeg ikke hadde kommet inn på det intervjuet.

Hva fikk deg til å velge studiet du er på?

Studievalget mitt til nå har vært grunnet i at jeg har et ønske om å jobbe innenfor romfartsindustrien. Jeg startet med en bachelor i materialteknologi, for jeg viste at det var et fagfelt som bærer fram store teknologiske nyvinninger som påvirker alle felt – inkluder romfart. Etter noen år som teknisk medlem i Propulse kom jeg fram til at jeg syntes det var mer givende å bruke materialene til å utvikle produkter, framfor å utvikle materialene. Dermed gikk jeg over til en master innen nettopp produktutvikling og produksjon.

Hva liker du aller best med det prosjekt/foreningen?

At jeg får tilgang på nettverk, ressurser, verktøy og kompetanse som ikke er tilgjengelig for en student ellers. Jeg har faktisk lært meg hvordan man bygger raketter, og i tillegg har jeg fått mulighet til å reise verden over for å dyrke min lidenskap sammen med mine gode venner og «kolleger» i Propulse NTNU. Noe annet som er bra er at jeg i løpet av et år er vitne til tester og oppskytninger av rakettene våre, som er et temmelig ekstremt syn!

Hva var favorittfag(ene) dine på videregående?

På videregående var jeg mest glad i kjemi, biologi, fysikk og gym. Fra jeg var ung har jeg alltid hatt en interesse av naturen og verdensrommet, og disse fagene passet interessene bra. Fagene var utfordrende, men lærerne jeg hadde var svært engasjerende og kompetente, noe som gjorde selv de vanskeligste temaene interessante. Gym var et godt avbrekk i studiehverdagen, og det er noe av det jeg savner i min nåværende arbeidshverdag.

Er det noe du skulle ønske du gjorde annerledes på videregående?

Egentlig ikke. Det skal sies at det var flere fag jeg ikke mestret, men jeg var heller ikke så interessert i å sette av tid til temaer som ikke ga meg noe tilbake. Jeg fokuserte på å balansere skole, trening og sosiale aktiviteter, noe som i sum har gagnet meg svært mye, til tross for at det kanskje gikk på bekostning av karakterene i noen fag. Det er ikke noe jeg angrer på i dag, tvert i mot. Jeg viste sånn ca. hvor jeg måtte ligge karaktermessig for å komme inn på NTNU, så jeg sørget for at jeg var innenfor ved å bruke mye tid på fagene jeg likte, og mindre på de andre.

Dersom du kunne valgt utdanning på nytt, ville du gjort noe annerledes? Hvorfor, hvorfor ikke?

Jeg ville ikke gjort noe annerledes, da det ikke nødvendigvis er studievalg som har gitt størst uttelling for meg. Det som har gitt virkelige utslag for meg personlig og kompetansmessig er mitt medlemskap i Propulse NTNU. Et medlemskap hos oss krever bare to ting; motivasjon og et studentbevis fra NTNU. Utover det kan man studere alt mulig rart. Jeg er riktignok glad for at jeg har endt opp på et realfagsrettet studieløp, da det har gitt meg mange verktøy for å forstå prinsipper og teknologier innen romfartsbransjen og ingeniørfag generelt.

Hva ser du for deg videre etter at du er ferdig med studiet? Hvor og hva ønsker du å jobbe med?

Jeg håper jeg får fortsette å jobbe med det samme som jeg gjør akkurat nå, nemlig utvikling av raketteknologi som vil hjelpe menneskeheten med å bli en romfarende art. Hva og hvor er ikke så viktig for meg, men om jeg får fortsette å utvikle raketter så kan jeg slå meg til ro med det.

Har det gitt noen fordeler å være engasjert i et studentprosjekt som det du har vært med på?

Absolutt! Lista her er lang, men kan ta fram de mest verdifulle punktene: Opplevelser, Kunnskap og Vennskap. Alle disse tre punktene underbygges på en daglig basis i Propulse på en måte et universitet aldri vil kunne etterligne.

Er det noe fra utdanningen du holder på med, som har vist seg å være ekstra nyttig i det praktiske prosjektet du er med på?

Det er en del. Mine to første år i Propulse jobba jeg med å utvikle de mekaniske aspektene i rakettene (indre struktur, ytre struktur, fallskjermsystemer). I løpet av disse årene har jeg fått mye bruk for materialteknologi gjennom valg av materialer til ulike formål, samt utvikling av rakett-skrog i glass- og karbonfiber. Nå har jeg mer administrative oppgaver oppgaver, men innsikt i ingeniørfag er fremdeles essensielt for å kunne ta bestemmelser for en så teknisk organisasjon som Propulse.

Hvilke råd vil du gi til ungdom som ønsker seg en karriere innen rombransjen?

Er du interessert i feltet vil jeg anbefale deg å følge med på alt det sjuke som skjer både i industrien og på amatørnivå. Du finner det meste på YouTube, gjennom kanaler som SpaceX og BPS.Space, også fins det mange inspirerende filmer og bøker man kan sette seg inn i, eksempelvis Interstellar. Dersom du noen gang skulle miste motet vil jeg råde deg å finne et sted langt fra byens lysforurensning på en skyfri kveld og se opp. Det er det som motiverer meg.