Hva er ditt navn og din arbeidstittel?

Kent-Gøran Jensen, Launch Area Technician/ Pad Supervisor

Hva fikk deg til å velge en karriere innenfor ditt fagfelt?

Det var en spennende arbeidsplass og de utlyste en stilling i 1999. Startet som mekaniker på maskinverkstedet og gjorde mange ting til å begynne med. Blant annet produserte jeg enkelte deler til hotel payload nyttelastene. Etter hvert hadde de behov for flere folk nede i utskytning og jeg begynte å hjelpe til under kampanjer. I 2004 ble jeg overflytta til utskytningsområdet.

Fortell litt om ditt arbeidssted og beskriv en typisk dag på jobben for deg.

Utskytningsområdet er der vi monterer rakettmotorene, monterer hardware (finner og annet utstyr på utsida av raketten), gjør klar rakettmotoren og henger den på rampa. Før raketten henges ut må den måles og veies før vi kan beregne center of gravity.m Dette må til for at raketten skal gå i en stabil bane. Rakettene monteres vanligvis trinn for trinn på rampa.

På en typisk arbeidsdag gjør jeg veldig mye forskjellig, men for det meste jobbes det med vedlikehold og oppsett av launcher til nye kampanjer. Jeg har en veldig allsidig kompetanse som gjør at jeg kan gjøre mye forskjellig, og jeg kan kjøre det meste av maskiner vi har her. Av og til er jeg også med på oppdrag ute på havet når Andøya Space har behov for å bruke båt.

Under en rakettkampanje starter dagen med telling, vanligvis på 3 til 4 timer. Dette er tida vi bruker på å gjøre klart alt som skal til for å skyte raketten. Da sitter det folk på alle stasjonene rundt om på Andøya Space og følger med på sine områder. I utskytningsområdet skal raketten armeres og rampa stilles inn etter behovene til kunden, som eier raketten.

Under en kampanje kan man gjerne sitte på telling i 14 dager før de vitenskapelige forholdene er riktige, og vi får skutt raketten. De siste minuttene før raketten går er det veldig hektisk og pulsen blir vanligvis litt høyere da. Det er mye som skal sjekkes for at vi skal vite at alt stemmer og alt er klart. De siste innstillingene på rampa må være riktig og avfyringspanelet må armeres. Når nedtellinga når 0 trykker vi på knappen som fyrer av raketten.

Hva gjorde du for å få den jobben du har i dag?

Jeg er utdanna industrimekaniker og starta som mekaniker på verkstedet på det som den gang het Andøya Rocket Range. På den tida ble vi brukt til veldig mye, også under operasjoner. Vi er noen veldig få som har deltatt på spesielt tilrettelagte kurs i eksplosiver ved Kjevik og kurs i eksplosiver ved NAMMO, så det er veldig få som har akkurat denne kompetansen. De finnes ingen formell kompetanse på den jobben vi gjør i utskytningsområdet, så her har også allsidighet og tilfeldigheter spilt en rolle.

Hva liker du aller best med jobben?

Det er en veldig variert jobb og jeg får bli kjent med mange forskjellige interessante mennesker fra hele verden. Og hva kan jeg si? Jeg er den som skyter opp raketten!

Hvilke av dine ferdigheter får du brukt mest i din jobb?

Jeg har veldig allsidig kompetanse og ferdigheter. Jeg er også veldig løsningsorientert og effektiv, noe som er viktig om ting må løses raskt når vi er ute på pad.

Hva var favorittfag(ene) på skolen?

Jeg er veldig praktisk anlagt og trivdes veldig godt i alle praktiske fag.

Dersom du kunne valgt utdanning på nytt, ville du gjort noe annerledes? Hvorfor, hvorfor ikke?

Jeg har alltid likt å være på havet og kunne kanskje valgt å utdanne meg i den retningen. Men jeg er per nå en av to i Norge som kan fyre av slike raketter som vi har, og det er jo ganske spesielt. Dessuten er jeg jo skipper på båten vår når det er behov for det, så jeg får gjort det også.

Er det noe fra utdanningen din som har vist seg å være ekstra nyttig i jobben din?

Mekanisk utdanning er viktig i jobben jeg gjør i dag. Det er heller ikke noen ulempe og ha forståelse for enkel elektronikk som lodding og slike ting. De spesialiserte kursene om raketter og eksplosiver har selvfølgelig gitt uvurderlig kunnskap i denne jobben. Også fag som matematikk og engelsk har jeg hatt mye bruk for.

Hvilke råd vil du gi til ungdom som ønsker seg en karriere innen rombransjen?

Sats på dine interesser og ta en god utdanning, det blir bare mer og mer viktig, men husk at også andre ferdigheter er viktige. Vær allsidig og prøv mange ting. Språk er også viktig, men det er jo alle ungdommene så flinke på nå for tida uansett.