Hva er ditt navn og din arbeidstittel?

Annette Fossli Brustad, Universitetslektor innenfor elektronikk og satellitteknologi

Hva fikk deg til å velge en karriere innenfor ditt fagfelt?

Foto: Privat

Det var egentlig veldig tilfeldig ettersom at jeg aldri hadde noe interessen for fagfeltet da jeg var yngre. Vendepunktet for min del, var at jeg i ungdomsårene hadde en basketballtrener som studerte romteknologi. Han brukte å fortelle litt om studiet og det de lærte der, noe som gjorde at jeg noen år senere fant ut at jeg ville starte på studiet satellitteknologi. Bortsett fra det, så har jeg alltid vært nysgjerrig og likt å lære nye ting, dermed virket det spennende å kunne lære mer om et fagområde som jeg ikke viste så mye om fra før av.

Fortell litt om ditt arbeidssted og beskriv en typisk dag på jobben for deg.

Jeg jobber på UiT Norges arktiske universitet i Narvik, der jeg er ansatt som universitetslektor ved institutt for elektroteknologi (IET). IET driver utdanning, forskning og formidling innenfor elkraft, kraftdistribusjon, elektronikk og satellitteknologi, der de to sistnevnte er mitt fagområde.

Det er vanskelig å beskrive en typisk dag på jobb, ettersom at ingen dager er like. I løpet av semesteret så går de fleste dagene med til forelesninger, lab med studentene, og veiledning av Bacheloroppgaver eller andre prosjekter. I tillegg bruker jeg litt tid på å gi studentene tilbakemelding på oppgaver de jobber med, og generelt sett hjelpe studentene med utfordringer de har i emnene jeg foreleser. Utenfor selve semestret så bruker jeg nok mest tid på å gjøre endringer og forbedringer i emnene mine. Ellers, så blir det selvfølgelig også en del møter i løpet av året, litt forskning og noe administrativt arbeid.

Hva gjorde du for å få den jobben du har i dag?

Jeg tok først en 3-årig bachelor i Satellitteknologi og deretter en 2-årig master i Satellite Engineering, begge ved høgskolen i Narvik (nå UiT Norges arktiske universitet). På bacheloren gikk jeg 3-semesterordningen, som er et opplegg for de som har generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk. I løpet av studiet jobbet jeg som studentassistent, der jeg fikk litt erfaring med veiledning av studenter. Etter studiet jobbet jeg et halvt år som vitenskapelig assistent, før jeg så fikk meg fast jobb på UiT Norges arktiske universitet.

Hva liker du aller best med jobben?

Noe av det jeg liker best med jobben er å få være med å påvirke og motivere fremtidens ingeniører. I tillegg er UiT Norges arktiske universitet en veldig spennende arbeidsplass, der man har mye frihet til å bestemme sin egen arbeidsdag og mange gode kollegaer.

Hvilke av dine ferdigheter får du brukt mest i din jobb?

Det jeg har fått mest bruk for er nok evnen til å jobbe effektivt og strukturert, samt den nysgjerrigheten jeg har for å lære nye ting. I tillegg vil jeg også si at det er viktig å både kunne jobbe selvstendig og ta egne valg, og å kunne samarbeide med andre og tilpasse seg andres behov.

Hva var favorittfag(ene) på skolen?

På grunnskolen så var nok engelsk, gym, geografi og matematikk favorittfagene, mens på videregående så likte jeg ikke matematikk i det hele tatt. På høyere utdanning, så vil jeg si at elektronikk og romrelaterte emner er det som har vært mest spennende.

Dersom du kunne valgt utdanning på nytt, ville du gjort noe annerledes? Hvorfor, hvorfor ikke?

Jeg tror ikke jeg ville gjort så veldig mye annerledes i selve studiet, for jeg har trivdes godt med de valgene jeg tok, det eneste er at jeg kanskje ville sett på litt andre alternativer for valgfag. Det jeg derimot angrer litt på er at jeg aldri så på de mulighetene som ligger utenfor studiene, altså eksterne kurs og seminarer innenfor romsektoren som studenter har mulighet til å være med på.

Er det noe fra utdanningen din som har vist seg å være ekstra nyttig i jobben din?

Ettersom at mye av jobben min består av undervisning, så har jeg tatt med meg både positive og negative erfaringer fra min egen studietid, inn i forelesningene, for å prøve å gjøre de best mulig.

Hvilke råd vil du gi til ungdom som ønsker seg en karriere innen rombransjen?

Rombransjen består av mennesker med mange ulike fagbakgrunner. Dette gjør at det ikke er en gitt utdanning man må velge for å komme seg inn i bransjen, man har veldig mange forskjellige utdanningsmuligheter. Dermed er det aller viktigste å finne en utdanning som man selv synes er spennende og interessant, for da har man som regel mer motivasjon til å fullføre utdanningen og større glede i studieløpet.

Hopp rett ned til innholdet