Hva er ditt navn og din arbeidstittel?

Jeg heter Mari Amanda Eldholm og er ansatt som Executive Secretary for European Centre for Space Law og Young Graduate Trainee ved European Space Agency (ESA), Legal Services Department, International Law Division.

Dette er en todelt stilling som er en del av ESAs Young Graduate Trainee (YGT) program. Gjennom YGT-programmet ansetter ESA rundt 100 unge mennesker hvert år, ved alle kontorer og i alle disipliner.

Hva fikk deg til å velge en karriere innenfor ditt fagfelt?

Det hele var litt tilfeldig. Jeg har alltid vært fascinert av verdensrommet, men med en utdanning i Sosialantropologi og Internasjonale Relasjoner var ikke en jobb i ESA det mest åpenbare.

Etter studiene var jeg utrolig heldig, og ble ansatt som Aspirant ved Norsk Romsenter i 2015. De trengte noen til å se nærmere på hva FN gjør i forhold til romvirksomhet. Dette prosjektet resulterte i en rapport som anbefalte at Norge ble med i FNs romkomite (noe Norge søkte om i 2017), og at Norge hadde et behov for å oppdatere sin nasjonale romlov for å bedre reflektere internasjonale forpliktelser.

Gjennom dette prosjektet fikk jeg mulighet til å delta ved komiteene i FN og ESA som jobber med romrett og rompolitikk. Jeg utviklet etterhvert en sterk interesse for romrett som fagfelt, og spesielt arbeidet til disse komiteene. Verden står overfor store uløste juridiske og politiske problemstillinger i forhold til hvordan vi skal regulere romvirksomhet. Utviklingen i romsektoren bidrar til å aktualisere en rekke av disse problemstillingen, og vil kreve at vi finner løsninger om vi ønsker at rommet skal forbli en ressurs for alle. For eksempel; hvem er ansvarlig for romskrot, hvem har rettigheter til å bruke sentrale baner og frekvenser, hvordan skal vi sikre en fredelig bruk av rommet og hvordan skal vi regulere ressurs utvinning i rommet. Beslutningene vi tar i forhold til disse spørsmålene, vil være viktige for a klargjøre fremtidens spillereglene for bruken av verdensrommet. Jeg vil gjerne ta del i denne prosessen.

Fortell litt om ditt arbeidssted og beskriv en typisk dag på jobben for deg.

Jeg har en todelt stilling med to forskjellige roller, men begge utførers fra det samme kontor ved ESA HQ i Paris. Jeg er fremdeles ganske fersk i rollen, men må si at dette gir en travel og spennende hverdag.

Det er mange karrieremuligheter i romsektoren, også der man ikke nødvendigvis forventer at det var.

Mari Amanda Eldholm

Som en Young Graduate Trainee i ESAs International Law Division hjelper jeg til med research, møtevirksomhet og saksbehandling av det som avdelingen har behov for. Men jeg har hovedsakelig en støttefunksjon inn mot arbeidet som omhandler internasjonale relasjoner, internasjonal romrett og nasjonal romlovgivning. Da ESA er en av de få romorganisasjoner som gjør ”alt” i rommet og ofte leder utviklingen, er det mye spennende arbeid og til tider helt nye problemstillinger.

Som Executive Secretary for European Centre for Space Law (ECSL) har jeg hovedansvaret for senterets daglige drift. ECSL ble opprettet av ESA i 1989, og har i oppgave å spre kunnskap og bevissthet om romrett.

I praksis betyr dette at mye av tiden min går med på å organisere konferanser, workshops og symposier, samt formidle nyheter og informasjon gjennom vår nettside og medlemsnettverk. ECSL har en rekke årelige arrangementer for studenter, industri og myndigheter. De største av disse inkluderer et symposium ved FNs rom komité, Practitioners Forum ved ESA HQ og ECSLs Summer Course on Space Law and Policy, som hvert år arrangeres i et nytt land. Ved disse arrangementene diskuteres alt fra mega-konstellasjoner og måne landsbyer, til småsatellitter og cyber sikkerhet.

Vi jobber også med en rekke kontakter i ESAs medlemsland for å organisere nasjonale arrangementer. Jeg kommuniserer daglig med samarbeidspartnere og medlemmer over hele Europa. Noen ganger må jeg også dra dit de er for å møte dem og ikke minst avholde arrangementer. Ellers har jeg også ansvaret for å overse ECSL sitt budsjett, medlemslister, hjemmesider, arkiv, rapportere til styret og besvare alle henvendelser senteret får, så her er det virkelig litt av hvert.

Hva gjorde du for å få den jobben du har i dag?

Erfaringen som Aspirant ved Norsk Romsenter var uvurderlig, og gav meg et unik grunnlag for å ha sjanse på stillingen i ESA. Norsk Romsenter er en fantastisk plass å starte arbeidslivet, med kollegaer fra alle bakgrunner som bidrar til en enorm faglig og personlig utvikling. Jeg anbefaler alle som ønsker en karriere i romsektoren å holde et øye med Aspirantstillingene som Norsk Romsenter lyser ut hver vår.

Med en noe utradisjonell bakgrunn for å søke til ESAs juridiske avdeling, tror jeg dessuten at noe av det viktigste jeg gjorde var å vise en genuin interesser for feltet og at jeg var villig til å tilegne meg kompetanse på nye fagfelt. For å demonstrere dette tror jeg at deltakelse og engasjement ved konferanser, komiteer og kurs var viktig. I tillegg til å delta på møtene i ESA og FN, var jeg for eksempel på et kurs ved International Space University, flere av ECSL sine arrangementer og Arctic Frontiers sitt Emerging Leaders kurs. Jeg organiserte også arrangementer ved romsenteret, og deltok på en rekke konferanser som omhandlet bruken av rommet. Dette la grunnlag for å holde meg oppdatert på fagfeltet og et profesjonelt nettverk som etter hvert ser at dette er noe du brenner for.

Hva liker du aller best med jobben?

Jeg liker at jeg får jobbe med et felt hvor det enda er store uløste problemstillinger. I lys av den enorme utviklingen vi ser i dagens romsektor fremstår lovverket for bruken av verdensrommet som litt utdatert, og gir ikke lenger helt klare svar for hvordan mange av de nye aktivitetene skal reguleres. Det er med andre ord en veldig spennende tid å jobbe med romrett, og mange uløste og aktuelle spørsmål. Spesielt i en organisasjon som ESA, hvor dette ofte også er praktiske spørsmål. Det er også stor stas og få lov å jobbe med kollegaer og andre eksperter som er verdensledende i fagfeltet, og få et innblikk i deres arbeid. For en som er rimelig fersk i bransjen gir dette unike mulighet for å lære masse nytt.

Jeg liker også at stillingen er todelt, fordi det gir en veldig variert hverdag. For eksempel, å organisere arrangementer med ECSL gir jobben også en sosial dimensjon, og en mulighet for å jobbe sammen med myndigheter, industri og studenter fra hele verden. Akkurat nå er vi blant annet i gang med å forberede ECSL Summer Course on Space Law and Policy, som i år går av stabelen i Roma. Dette er et to ukers intens kurs, med rundt 45 deltakere, samt en haug forelesere. Det er mye å holde styr på, men veldig gøy å jobbe med så mange mennesker på tvers av landegrenser.

Hvilke av dine ferdigheter får du brukt mest i din jobb?

Det viktigste for jobben jeg gjør er det å forstå forskjellige perspektiver, analysere og komme til konklusjoner som kan gir grunnlag for beslutninger – både faglig og organisatorisk.

Diplomatiske og medmenneskelige ferdigheter er også essensielt når man jobber i et så internasjonalt miljø. Arbeidskulturen og meninger kan variere veldig fra land til land og fra menneske til menneske. Slike variasjoner krever bade forståelse, og til tider litt finesse, for å sørge for at vi får gjort det vi skal og ender opp med et godt kompromiss som alle kan leve med. Gode kommunikasjonsferdigheter er også en fordel for å ha et effektiv samarbeid med partnere, kunne diskutere med eksperter, men også for formidle til folk som ikke jobber med romrett hvorfor det er viktig.

Til slutt vil jeg si at det å kunne jobbe strukturert og målrettet er viktig, da det er en rekke meget forskjellige oppgaver som konstant må håndteres og prioriteres.

Hva var favorittfag(ene) på skolen?

Jeg var en av de som syns det meste var gøy. Men etterhvert ble samfunnsfag favoritten, noe som inspirerte mine studievalg.

Dersom du kunne valgt utdanning på nytt, ville du gjort noe annerledes? Hvorfor, hvorfor ikke?

Jeg er stort sett fornøyd med valgene jeg gjorde i studietiden. Jeg valgte det jeg syntes var interessant, selv om det ikke alltid var like klart hvilke jobb muligheter det ville gi.

Jeg har alltid likt å jobbe med analyse og bearbeiding av informasjon, noe de fleste samfunnsfaglige utdanninger gir en god forståelse for. Fordelen med en slik utdanning er som mamma sier, at man blir som en potet, og kan brukes til alt – og heldigvis er det også i romsektoren behov for mennesker med analytiske ferdigheter.
For jobben jeg gjør nå kunne mer juss vært gunstig. Samtidig mener jeg at det er viktig å være åpen for at ”studietiden” ikke er over bare fordi man forlater universitetet, og at det alltid er mulig å lære noe nytt.

Er det noe fra utdanningen din som har vist seg å være ekstra nyttig i jobben din?

Det er mye jeg lærte under studiene som har vist seg å være nyttig. Som nevnt ovenfor er analytiske evner viktige. Men kanskje det viktigste jeg tok med meg fra universitetet er at jeg lærte å lære og jobbe strukturert. Det er en klisje jeg ofte hører, men det å ha en god studieteknikk som hjelper en å pløye gjennom store mengder informasjon, analysere å trekke ut essensen er uvurderlig i en travel jobbhverdag hvor det er mange beslutninger som må tas.

Hvilke råd vil du gi til ungdom som ønsker seg en karriere innen rombransjen?

Det er mange karrieremuligheter i romsektoren, også der man ikke nødvendigvis forventer at det var. En studentveileder fortalte meg at de mest spennende jobbmulighetene finner du ved å lete ”outside the box”. Dette betyr at man må gjøre litt research for å finne muligheten, men jeg kan bekrefte at de finnes.

Engasjer deg, vær åpen for alle muligheter og se gjerne internasjonalt etter anledninger til å bli kjent med folk innen det fagfeltet du vil inn i. Det er en mengde kurs og aktiviteter for studenter rundt om i Europa. Norsk Romsenter bidrar også med støtte til noen aktiviteter, så sjekk ut hjemmesidene og Facebook sidene deres. På disse sidene lyses det også ut kurs, konferanser og stillinger som Aspirant stillingene og ESAs Young Graduates Trainees. Hvis du er interessert i romrett eller rompolitikk ta gjerne kontakt med meg, jeg kan informere om muligheter og konferanser i ECSL regi.