Hva er ditt navn og din arbeidstittel?

Maren Charlotte Lithun, Overingeniør ved Instrumenteringslaboratoriet (I-Lab) UiO

Hva fikk deg til å velge en karriere innenfor ditt fagfelt?

Jeg valgte en karriere innen industriell design / produktutvikling ettersom jeg liker å være kreativ, i tillegg til at jeg har stor faglig interesse innen matematikk og fysikk. At jeg har endt opp med å jobbe mye med romrelaterte prosjekter er litt mer tilfeldig. Jeg fikk stor interesse for astrofysikk da jeg hadde det som fordypningsemne under videregående utdanning, men da jeg studerte industriell design og produktutvikling så var jeg ikke klar over ev. muligheter til å skulle velge en karriere innen romrelaterte prosjekter.

Fortell litt om ditt arbeidssted og beskriv en typisk dag på jobben for deg.

Jeg jobber ved Universitetet i Oslo (UiO), ved det finmekaniske verkstedet I-Lab hvor vi utvikler og produserer instrumenter for forskere og studenter ved det matematisk-naturvitenskaplig fakultet. Jeg jobber i et team på 11 personer. Mine nærmeste kollegaer er finmekanikere og CNC-operatører. Vi jobber som regel 2-3 sammen på større prosjekter, men har også alltid mange mindre prosjekter pågående.

Jeg jobber som regel med PC som verktøy, tegner noe for hånd under tidlig konseptutvikling, bruker Autodesk Inventor som CAD verktøy til a tegne 3D modeller og utføre simuleringer. Bl.a. styrkeberegninger (FEM analyse), vibrasjonsanalyse, varme- og strømningsanalyse. Jeg utfører også en del håndberegninger. Kundens krav og ønsker legger grunnlaget for konseptutviklingsprosessen, som videre fører til detaljering av en eller to endelige løsninger, og produksjonstegninger lages. Vi har også 3D printer som vi kan bruke til å teste ulike konsepter, og til å produsere noen endelige deler med. Mine kollegaer ved I-Lab utfører maskineringen av de fleste av instrumentets deler, før forskningsinstrumentene sammenstilles og overleveres til kunde.

Nå jobber jeg med et prosjekt hvor måleinstrument Multi-Needle Langmuir Probe (m-NLP) skal monteres på Bartolomeo plattformen på den internasjonale romstasjonen (ISS).

Hva gjorde du for å få den jobben du har i dag?

Jeg tok 3årig bachelor i Industriell design ved Høyskolen i Østfold, og deretter 2-årig master i maskin, prosess- og produktutvikling ved NMBU. Etter å ha jobbet 3år innen olje og gass bransjen søkte jeg på den spennende stillingen som overingeniør ved I-Lab. Med gode resultater fra studietiden, tre år med solid erfaring innen nyutvikling og testing av subsea utstyr til olje og gass bransjen, og gode referanser fra tidligere arbeidsgiver, så fikk jeg jobben.

Hva liker du aller best med jobben?

Det jeg liker best med jobben min er at jeg får nye utfordringer. Vi ved I-Lab får mange varierte prosjekter som gjenspeiler det vide spekteret av eksperimentell forskning ved UiO som vi utvikler måleinstrumenter til. I tillegg er det et godt arbeidsmiljø ved I-Lab med gode kollegaer som både jobber bra sammen som et team og har det gøy på jobb. Jeg liker kombinasjonen med å kunne jobbe med noen prosjekter hvor jeg får mulighet til å fordype meg innen mitt fagfelt, samtidig som vi har større prosjekter hvor vi jobber sammen for å komme frem til gode produktløsninger. Det at jeg får jobbe mye med romrelaterte prosjekter er et stor pluss. Vi har som regel alltid ett eller to større space prosjekt pågående.

Hvilke av dine ferdigheter får du brukt mest i din jobb?

Kreativitet for å utvikle nye produktløsninger. Jeg er strukturert, noe som kommer godt med under prosjektplanlegging av større prosjekter og med typisk 2-6 prosjekter som pågår samtidig. Det å se kundens behov og inkludere kunden i designprosessen.

Hva var favorittfag(ene) på skolen?

Kreative og praktiske fag som kunst og håndverk, frihåndstegning og designprosjekter, og mer teoretiske og tekniske fag som matematikk, fysikk og mekanikk.

Dersom du kunne valgt utdanning på nytt, ville du gjort noe annerledes? Hvorfor, hvorfor ikke?

Nei, jeg ville ikke gjort noe annerledes, for det har ført meg dit hvor jeg er i dag.

Jeg startet ikke rett på studiet jeg til slutt landet på. Etter videregående studerte jeg først fysikk og matematikk ved NTNU, før jeg fant ut at det ble for teoretisk for meg, det var da jeg og søkte studieplass på Industriell Design ved Høyskolen i Østfold. Jeg har fortsatt gode venner fra studietiden i Trondheim, og fikk også et halvt år fri fra studier som ga meg arbeidserfaring som illustratør og tid til å reise og oppleve nye steder. Noe jeg vokse mye på, og som gå meg et pusterom og ekstra iver i det jeg tok fatt på industriell design og produktutvikling studiet.

Ett av de viktigste valgene jeg har tatt var å slutte på påbegynt studie, selv om jeg måtte begynne på første året igjen da jeg byttet studieretning. Det kan ta tid å finne ut av hva man vil studere, når valgene er så mange, og det er viktig å tørre å bytte underveis, hvis man finner ut at man vil prøve noe annet.

Er det noe fra utdanningen din som har vist seg å være ekstra nyttig i jobben din?

Ja, prosjektplanlegging, kreative designprosjektemner med kunden i fokus og emner med teknisk tyngde ved NMBU som beregning og design av sammensatte maskin- og prosesstekniske konstruksjoner, FEM analyse og moderne verkstedteknikk.

Hvilke råd vil du gi til ungdom som ønsker seg en karriere innen rombransjen?

Velg studieretning ut fra hva som interesserer deg mest. Jeg valgte først en teoretisk tung studie, fordi jeg tenkte det ville være lettere å få jobb ved endte studie, sammenlignet med mer kreativ studieretning. Men det førte til at jeg mistet drivkraften til å fullføre studiet når jeg så at jeg mistet mulighet til å utfolde kreativitet.

Hvis du ønsker en karriere innen rombransjen, men ikke ser en tydelig vei dit, så lag den selv. Grip de mulighetene som eventuelt dukker opp underveis. Det er som regel flere emner under studietiden hvor man får velge tema for prosjekt selv. Hvis studiestedet ditt ikke tilbyr romrelaterte prosjekter som forslag til tema, så ta kontakt med bedrifter/organisasjoner som jobber innen rombransjen for å fa hjelp til å for eksempel definere mulige prosjektoppgaver, bacheloroppgave og/eller masteroppgave. Da vil du få nyttig erfaring innen rombransjen samtidig som du bygger et nettverk og åpne dører til nye fremtidige prosjekter og jobbmuligheter.