Hva er ditt navn og din arbeidstittel?

Emilie Udnæs, Intern i Radio Navigation Systems på ESTEC

Hva fikk deg til å velge en karriere innenfor ditt fagfelt?

Jeg ble inspirert i løpet av studietiden da jeg fikk høre om alle mulighetene som finnes når man jobber med romteknologi. Romindustrien krever internasjonalt samarbeid og gjør jobben ekstra spennende. Som analog kretsdesigner er det mye man kan gjøre innen romteknologi og det var også en viktig faktor.

Fortell litt om ditt arbeidssted og beskriv en typisk dag på jobben for deg.

Jeg jobber på ESTEC i Nederland hvor man finner de fleste tekniske avdelingene til ESA. Det er også et stort test senter her. Jeg sitter i Radio Navigation Systems avdelingen og jobber med posisjoneringsteknologier til 5G. Jeg prøver å finne forskjellige applikasjoner i Internet of Things som trenger posisjonering samt deres tekniske spesifikasjoner, og så samler jeg denne dataen og prøver å identifisere trender. Dette er nødvendig for at framtidige satelittbaserte posisjoneringsteknologier, spesielt Galileo, skal være konkurransedyktige og kunne svare på krav fra markedet.

Hva gjorde du for å få den jobben du har i dag?

Jeg har tidligere jobbet med romvirksomhet i Kongsberg Gruppens sommerprosjekt Starburst. Etter det søkte jeg på stillingen på ESA sine nettsider.

Hva liker du aller best med jobben?

Jeg liker at jeg møter så mange mennesker som jobber med forskjellige ting. Jeg lærer noe nytt hele tiden og det er veldig viktig for meg så tidlig i karrieren. Jeg liker også at jeg får jobbet med noe så framtidsrettet som 5G. Som teknologientusiast er det veldig spennende å kunne være med på å forme framtidens teknologier.

Hvilke av dine ferdigheter får du brukt mest i din jobb?

Språkferdigheter er viktig med tanke på at jobbmiljøet er såpass internasjonalt. Det er viktig å være åpen og nysgjerrig, man kommer ingen vei ved å bare tenke på sitt. Romteknologi krever samarbeid mellom flere parter og derfor må man kunne jobbe på tvers av geografiske og tverrfaglige områder.

Hva var favorittfag(ene) på skolen?

Jeg likte geografi, litteratur og fysikk veldig godt. Jeg likte å lære om planeten vår, hvordan den er bygget opp og hvordan mennesker lever på den.

Dersom du kunne valgt utdanning på nytt, ville du gjort noe annerledes? Hvorfor, hvorfor ikke?

Jeg spesialiserte meg etterhvert som jeg skjønte hva jeg ville jobbe med. Man må tenke på hva man syntes er gøy å studere, men det er også viktig å tenke på hva man vil jobbe med senere og hva slags utdanning det krever. Siden jeg har vært bevisst på dette føler jeg utdanningen har ledet meg i riktig retning. Samtidig har det vært mye tilfeldigheter og det er ofte sånn man oppdager nye interesseområder.

Hvilke råd vil du gi til ungdom som ønsker seg en karriere innen rombransjen?

Rombransjen er enorm, mye større enn hva man får inntrykk av i Norge. Det gjelder å være åpen og nysgjerrig. Det finnes veldig mange muligheter der ute, og den ene leder ofte til den andre. Jobb hardt for å få en fot inn, så vil det åpne seg mange dører.

Emilie Udnæs (Foto: romsenter.no)