Teacher Space Camp

Bare fire dager etter at elevene har tatt ferie, reiser 19 lærere og to lærerstudenter fra sine respektive hjemsteder for å tilbringe 3 travle dager på Andøya Space for å lære om raketter. Teachers Space Camp 2021 samlet lærere fra barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole fra hele vårt langstrakte land.