Nordic ESERO og Utdanningsforbundet lanserer to helt nye endagskurs for realfaglærere

Tidligere lærerkurs i jordobservasjon (Foto: NAROM)

Nordic ESERO er et undervisningskontor for de nordiske landene, etablert av den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. Nordic ESERO skal bidra til rekruttering innen matematikk, naturfag og teknologi gjennom kurs for lærere i Finland, Sverige og Norge. I tillegg skal Nordic ESERO gi støtte til skoler med ressurser og materiell. En måte dette gjøres på er å gjennomføre etter– og videreutdanningskurs for realfagslærere.

To nye kurs i astronomi og jordobservasjon

Formålet med disse nye kursene er å gi realfaglærere et bedre grunnlag for å aktualisere undervisningen ved bruk av jordobservasjon og astronomi, og romrelaterte verktøy i skolen.

Kurset innen jordobservasjon gjennomføres mandag 4. desember 2017, og kurset innen astronomi gjennomføres tirsdag 5. desember 2017. Begge kursene er selvstendige kurs, men vi håper mange ønsker å gjennomføre begge kursene. Kursene er gratis og gjennomføres på Utdanningsforbundets konferansesenter, Lærernes hus, Hausmannsgate 17 i Oslo.

For mer informasjon og påmelding, trykk deg inn på lenkene under:

Søknadsfristen for begge kursene er torsdag 23. november 2017.

Kategorier: Kurs

Hopp rett ned til innholdet