Hva er ditt navn og din arbeidstittel?

Marianne Moen, avdelingsdirektør for kommunikasjon ved Norsk Romsenter

Hva fikk deg til å velge en karriere innenfor ditt fagfelt?

Utgangspunktet var at jeg likte naturvitenskap og begynte på MatNat ved Universitetet i Oslo da jeg var ferdig på videregående. At det ble geologi er litt tilfeldig, her snakker vi om en nokså vinglete student som tok en bachelor i matte, fysikk og nordisk arkeologi i tillegg til geofag. Masteren ble i geologi, men da jeg var ferdig, havnet jeg ikke i oljesektoren som de fleste av medstudentene mine. Av alle steder fikk jeg jobb i NRK, og var jeg vitenskapsjournalist i 14 år før jeg begynte på Romsenteret. Begge jobbene har dreid seg om en kombinasjon av naturvitenskap og kommunikasjon.

Fortell litt om ditt arbeidssted og beskriv en typisk dag på jobben for deg.

Romsenteret er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet og holder til i Oslo. Det høres kanskje litt tørt ut, men vi driver egentlig med det samme som NASA. Nå skal det sies at NASA nok har litt større budsjetter og en mengde astronauter, men i prinsippet dreier det seg om å få så mye som mulig igjen for de pengene som landet investerer i romvirksomhet. Dagen i dag har vært ganske typisk. Den begynte med at jeg holdt foredrag for 60 åtteklassinger om romfart og satellitter. De spør om mye rart og det er utrolig morsomt å ha dem på besøk. Så har jeg skrevet noen eposter og brev, diskutert et anbud med en kollega, svart på mange telefoner og tenkt vinkling for en sak vi skal skrive. Og masse andre småting som bare skal gjøres.

Nerdeinteressene sammen med fortellerglede er en bra kombinasjon.

Marianne Moen

Hva gjorde du for å få den jobben du har i dag?

Jeg søkte:)

Hva liker du aller best med jobben?

Muligheten til å fortelle om alle de interessante prosjektene som har med verdensrommet å gjøre. Alt fra teknologien bak høydemålinger fra satellitter til utforskning av universet.

Hvilke av dine ferdigheter får du brukt mest i din jobb?

Jeg kunne ikke ha skrevet og snakket om naturvitenskap og teknologi uten å kunne noe om disse fagene. Og det ville blitt stusslige foredrag hvis jeg ikke likte å snakke for folk, eller å skrive. Så nerdeinteressene sammen med fortellerglede er en bra kombinasjon.

Hva var favorittfag(ene) på skolen?

Historie og matte. Historie fordi vi hadde en utrolig bra lærer på videregående. Matte fordi det var system og logikk. Glemte musikk, det var et fint fag på barneskolen.

Dersom du kunne valgt utdanning på nytt, ville du gjort noe annerledes? Hvorfor, hvorfor ikke?

Hm. Vanskelig å si. Det kunne blitt statsvitenskap eller juss, men jeg tror egentlig at jeg hadde havnet på naturvitenskap fordi det er så grunnleggende viktig for forståelsen av hvordan verden er skrudd sammen. Og så er det ingen grenser for alt vi ikke vet, så det går an å forske videre i all evighet. I tillegg er det praktisk fordi teknologien er så grunnleggende for de livene vi lever i dag.

Er det noe fra utdanningen din som har vist seg å være ekstra nyttig i jobben din? Grundighet.

Å jobbe med å forstå det jeg skulle lære helt til jeg skjønte det ordentlig. Ikke bare gulpe det opp til eksamen, men kunne det så skikkelig at jeg husket det og kunne bruke det i andre fag.

Hvilke råd vil du gi til ungdom som ønsker seg en karriere innen rombransjen?

Velg fag du liker, jobb skikkelig og få med deg et semester eller mer i utlandet.