Engelsk Norsk Bygg en egen satellit stor som en läskburk (CanSat), låt eleverna programmera och sedan köra sin kod på Internationella rymdstationen eller starta ett klimatprojekt. Esa och Nordic Esero erbjuder flera spännande skolprogram, nedan finns en sammanfattning. Välj det projekt som passar just dina elever! Vill du veta mer om projekten kontakta post@esero.no

Astro Pi

European Astro Pi Challenge är ett av Esas skolprojekt som genomförs i samarbete med Raspberry Pi Foundation. Det ger eleverna en fantastisk möjlighet att bedriva vetenskaplig forskning i rymden då de skriver en egen kod som sedan körs på Raspberry Pi-datorer ombord på Internationella rymdstationen (ISS). Astro Pi Challenge är uppdelat i två olika uppdrag utifrån elevernas ålder: Mission Zero (upp till 14 år) och Mission Space Lab (12 – 19 år) Läs mer

Klimadetektiverna

Klimatdetektiverna är ett skolprogram framtaget av Europeiska rymdorganisationen Esa och vänder sig till elever i åldern 8-15 år. Eleverna utmanas att bli klimatdetektiver och undersöka sin närmiljö. Eleverna identifierar och undersöka en lokal klimatutmaning med hjälp av till exempel satellitbilder eller genom att göra olika mätningar och undersökningar. Utifrån sina resultat föreslår de sedan ett sätt att övervaka eller minska miljöpåverkan. Under projektet kommer experter och forskare inom områden som jordobservation och miljö/klimat att stödja elevgrupperna genom att ge feedback på deras planer. Läs mer

CanSat

CanSat är en internationell tävling där eleverna i grupp bygger en liten satellit (stor som en läskburk) som skjuts upp med hjälp av en liten raket eller släpps ned från en drönare. De deltagande lagen måste fullfölja två uppdrag: Huvuduppdraget, som är obligatoriskt för alla, är att mäta lufttemperatur och tryck och ta emot telemetridata via en markstation. Det andra uppdraget är upp till elevernas fantasi och kan variera från vetenskapliga undersökningar till ingenjörsexperiment (vänder sig till elever i åldern 14 – 19 år). Läs mer

Mission X

«Mission X – Träna som en astronaut!» är ett skolprojekt som fokuserar på hälsa, kost, motion och vetenskap, och vill inspirera eleverna att träna som en riktig astronaut. I projektet, där skolor från stora delar av Europa deltar, tränar eleverna på att samarbeta och att tänka och arbeta vetenskapligt när de både ska lösa naturvetenskapliga uppgifter och genomföra fysiska aktiviteter som fokuserar på styrka, uthållighet, balans och samordning (vänder sig till elever i åldern 8 – 12 år). Läs mer

Moon Camp Challenge

I år är det 50 år sedan den första människan landade på månen och Europeiska rymdorganisationen Esa uppmärksammar denna milstolpe i människans utveckling på många sätt – bland annat genom ett nytt spännande projekt för elever i alla åldrar som heter “Moon Camp Challenge”. Projektet passar i de naturvetenskapliga kursplanerna för både grund- och gymnasieskolan. Eleverna får designa och utveckla sin egen månbas med 3D-verktyg (Tinkercad eller Fusion 360). Eleverna kan delta i en internationell tävling och de äldre eleverna ska då utveckla flera vetenskapliga experiment med syfte att utforska den extrema miljön i rymden och ge förslag på hur astronauter ska kunna leva på månen. (vänder sig till elever i åldern 6 – 18 år). Läs mer

Kategorier: ESA