Gjennom et europeisk lærerfokusert prosjekt, ESERO, er NAROM på banen for å tilby en rekke skoleprosjekter som kan brukes på tvers av fag; Send opp brusbokssatelliter, la elevene dine få egenskrevet kode kjørt på den internasjonale romstasjonen, bygg en månebase eller velg et klimaprosjekt i lokalmiljøet. Her er en oppsummering av de slik at du kan se om noe passer for deg som lærer. Spør oss gjerne mer om de ulike prosjektene på post@esero.no

Astro Pi

European Astro Pi Challenge er et ESA Education-prosjekt som drives i samarbeid med Raspberry Pi Foundation. Det gir elever en fantastisk mulighet til å gjennomføre vitenskapelige undersøkelser i verdensrommet, ved å skrive dataprogrammer som kjører på Raspberry Pi-datamaskiner om bord på den internasjonale romstasjonen (ISS). Astro Pi-utfordringen er delt i to ulike oppdrag med forskjellige nivåer av kompleksitet: Mission Zero (opptil 14 år) og Mission Space Lab (12 – 19 år). Les mer

Climate Detective

I dette prosjektet blir grupper av elever utfordret til å gjøre en forskjell i lokalmiljøet. Elevene identifiserer og undersøker et lokalt klimaproblem ved å bruke satellittbilder eller ved å ta målinger på bakken. Basert på resultatene deres, foreslår de en måte å overvåke eller dempe problemet på. I viktige faser av prosjektet vil ekte eksperter innen jordobservasjon og klima støtte elevgruppene ved å gi tilbakemelding på undersøkelsesplanene sine. (8 – 15 år). Les mer

CanSat

I dette prosjektet bygger elevgrupper en liten satellitt (på størrelse med en brusboks) som vil bli skutt opp til 1 km på en liten rakett, eller løftet opp med drone/ballong. Lagene må fullføre to oppdrag: det primære oppdraget som er obligatorisk for alle. Det krever at studentene måler lufttemperatur og trykk og mottar disse dataene på deres bakkestasjon hvert sekund. Det sekundære oppdraget er åpent for elevenes fantasi og kan variere fra vitenskap til ingeniøreksperimenter. (14 – 19 år). Les mer

Mission X

Mission X – Tren som en astronaut, er en internasjonal pedagogisk utfordring som fokuserer på helse, vitenskap, kondisjon og ernæring og oppfordrer elevene til å trene som en astronaut. I denne utfordringen praktiserer elevene vitenskapelig resonnement og lagarbeid mens de deltar i praktisk STEM-utdanning og kroppsøvingsaktiviteter rettet mot styrke, utholdenhet, koordinering, balanse og romlig bevissthet. (8 – 12 år). Les mer

Moon Camp Challenge

I dette internasjonale inspirasjonsprogrammet vil elevene bruke innovative læringsteknologier for å designe sitt eget månebase med 3D-modellverktøy (Tinkercad eller Fusion 360). Lagene må også utvikle en rekke vitenskapelige eksperimenter for å utforske det ekstreme miljøet i rommet og forstå hvordan astronauter skal kunne leve på Månen. (6 – 18 år). Les mer

Hopp rett ned til innholdet