Mission X

Norsk Finsk Mission X handlar om träning, kost och naturvetenskap, och vänder sig till elever i åk 1-6.  Eleverna får lära sig om hur kroppen fungerar på jorden och hur astronauter tränar och påverkas av att vara ute i rymden. Ni väljer själva hur ni vill arbeta med Mission X,  det går utmärkt att arbeta ämnesövergripande eller mer ämnesbaserat. En del lärare väljer att kombinera uppgifterna och utmaningarna i Mission X med andra lektioner om rymden utifrån Lgr 11. Andra klasser passar på att lära sig mer om geografi eller använder uppdragen som en daglig fysisk aktivitet. Eftersom klasser från hela världen är med i Mission X finns även möjligheter till internationellt utbyte och samarbete.

Uppdragen i Mission X utgår från den träning som astronauter gör innan och i samband med sina rymduppdrag. Uppdragen och övningarna är framtagna av NASA (National Aeronautics and Space Administration), den europeiska rymdorganisationen Esa och astronauternas egna tränare.

VI VILL VARA MED! SÅ HÄR GÖR NI:

Läraren anmäler klassen till Mission X längst ner på den här sidan. (Anmälningslänken för svenskspråkiga team i Finland är https://forms.gle/b1Hkm6GRmhLs4xZ19)

Mission X 2020 pågår mellan januari och maj 2020. Det tar sex veckor att genomföra Mission X och ni kan göra utmaningarna och övningarna när ni vill under den perioden.

Här kan ni läsa mer om Mission X och ladda ner samtliga aktiviteter och övningar på svenska: www.stem.org.uk/missionx

HUR GÅR DET TILL?

Efter att ni har anmält klassen bestämmer ni själva vilka av aktiviteterna ni vill genomföra. Mission X utgår från astronauterna på internationella rymdstationen ISS, och eleverna får i aktiviteterna och övningarna lära sig mer om både naturvetenskap, hälsa, kost och fysisk aktivitet.

Om ni har frågor kring Mission X kan ni kontakta Hege-Merethe Strømdal på adressen hege@narom.no

ANMÄLA KLASSEN

Skolans namn

Lärarens namn

Lärarens e-postadress

Lærers telefonnummer

Antal elever

Klass/klasser (ex klass 4a)