Den 1. januar 2021 lanseres ESERO Norway, et samarbeidsprosjekt mellom NAROM, Norsk Romsenter og ESA. Dette gjøres gjennom en overgang fra Nordic ESERO til tre nye nasjonale ESERO kontor i Norge, Sverige og Finland. Hovedaktiviteten i prosjektet vil fortsatt være kurs, aktiviteter og ressurser for lærere og elever i grunnopplæring.

Det at vi nå blir ESERO Norway gjør at vi kan ha enda større fokus på Kunnskapsløftet 2020 og tilrettelegge for gode kurs og aktiviteter som er direkte knyttet opp de nye læreplanene.
Vi vet at mange tidligere kursdeltakere i ESERO prosjektet har satt stor pris på å bli kjent med nordiske kollegaer, og det har vært en ekstra bonus ved å delta på ulike typer aktiviteter. Det arbeides med å se på mulige nye samarbeidsrelasjoner.

Frem mot nyttår vil det komme mer informasjon om ESERO Norway, med blant hvilke aktiviteter som tilbys for lærere og elever i 2021.

Kategorier: Aktuelt

Hopp rett ned til innholdet