Hva er ditt navn og din arbeidstittel?

Eline Oftedal, Daglig leder i NIFRO

Hva fikk deg til å velge en karriere innenfor ditt fagfelt?

Romvirksomhet kombinerer mange spennende ting, det er verdensrommet og alle de hemmeligheter det inneholder. Det er høyteknologi, det er nytteverdien av satellitter for mennesker på jorden og det er næringpolitikk.

Fortell litt om ditt arbeidssted og beskriv en typisk dag på jobben for deg.

Jeg leder bransjeorganisasjonen for norske rombedrifter. Vi er en interesseorganisasjon som jobber for best mulige vilkår for romvirksomhet i Norge og Europa. I dette arbeidet snakker jeg mye med medlemsbedriftene om det de holder på med og hva som skal til for at de kan vokse og utvikle sin romaktivitet. Jeg følger med på hva som skjer i Regjeringen, på Stortinget og i EU som kan få innvirkning på rammevilkårene for bedriftene. Jeg snakker mye med Norsk Romsenter om hva som foregår i European Space Agency og jeg deltar på møter og konferanser.

De aller fleste vet ikke at Norge har en sterk romindustri og er ledende på enkelte nisjeområder.

Eline Oftedal

Hva gjorde du for å få den jobben du har i dag?

Jeg har lenge jobbet med næringspolitikk og andre politikkområder. Jeg har en god forståelse for teknologibedrifter og liker å skape sammarbeid og nå resultater i fellesskap. Min kombinasjon av god kontakt med politikere, kunnskap om hvordan politikk utformes og interesse for teknologi og romvirksomhet var nok det som gjorde at jeg fikk denne jobben.

Hva liker du aller best med jobben?

Det aller beste med min jobb er å møte folk som jobber med spennende prosjekter inne romindustri. Det er også gøy å være ute å fortelle om norsk romvirksomhet. De aller fleste vet ikke at Norge har en sterk romindustri og er ledende på enkelte nisjeområder. Jeg møter alltid interesse og det er gøy!

Hvilke av dine ferdigheter får du brukt mest i din jobb?

Min evne til å gjøre romindustri forstålig for folk som til vanlig ikke kommer borti det er nok det jeg bruker mest.

Hva var favorittfag(ene) på skolen?

Gym! Likte også alle naturfagene og matte.

Dersom du kunne valgt utdanning på nytt, ville du gjort noe annerledes? Hvorfor, hvorfor ikke?

Jeg er veldig fornøyd med den utdanningen jeg har. Jeg endte opp med en Cand Scient grad i naturgeografi – jeg kan litt om mye og ikke mye om et enkelt område.

Er det noe fra utdanningen din som har vist seg å være ekstra nyttig i jobben din?

I naturgeografi lærte vi mye om å sette forskjellige fagområder i sammenheng for å forstå en helhet. Jeg tror dette er veldig nyttig når jeg snakker med mennesker som ikke jobber i romindustrien til daglig og skal forklare med hva norsk romindustri er og hvordan den kan videreutvikles. Det å sette teknologi og romvirksomhet inn i en komersiell eller samfunsnyttig sammenheng hjelper på å se nytten av satellitter i verdensrommet.

Hvilke råd vil du gi til ungdom som ønsker seg en karriere innen rombransjen?

Sjekk hvilke muligheter som finnes inne utdanning og velg fag du liker. NAROM er et godt sted å få informasjon. Ta kontakt med bedrifter for sommerjobber og grip de mulighetene som måtte dukke opp til å reise, delta på ting, studere utenlands! Ha det gøy med dine valg!