Andre uken i juni reiste 20 elever fra 2ELC ved Lier videregående skole i Viken til Andøya Space for å avslutte et skoleprosjekt de har jobbet hardt med på skolen i forveien. Skoleprosjektet de har jobbet med heter CanSat og er en liten egenbygd satellitt med ulike vitenskapelige instrumenter som skal få plass i en brusboks. På skolen har de planlagt, bygd og programmert satellittene sine i syv ulike teams.

Høydepunktet i prosjektarbeidet er å reise til Andøya for å sette brusbokssatellittene på en virkelig prøve, nemlig å bli løftet 120 m opp i luften med en drone. Når satellittene er løftet opp og studentene står klare på bakken med radiomottakerutstyr, trykker de på en utløser som får dronen til å slippe brusbokssatellitten som daler ned i en fallskjerm. Ved hjelp av antenner og en datamaskin sørger de for å laste ned data til den treffer bakken.

CanSat skoleprosjektet er et av fem skoleprosjekt som arrangeres på vegne av European Space Agency (ESA). Prosjektene gjennomføres som regel av elevgrupper på hjemmebane, men i noen tilfeller, og der Andøya Space Education har en samarbeidsavtale i bunnen med enten en skole, kommune eller fylke, reiser noen ganger elevgruppene til Andøya som en avsluttende del på prosjektet.

Det var veldig gøy å ha et prosjekt hvor vi kunne bestemme nesten alt selv.

Deltakerelev

– Elevene ble utfordret til å tenke over hva de skulle bruke cansat til, forteller Joachim Svendsen, lektor ved Lier videregående skole. De fikk muligheten til utvide cansat med flere sensorer, noe flere gjorde. Gruppene fikk god tid til å tilpasse og feilsøke sine cansat, jobbet i en flott lab og fikk god oppfølging og veiledning av kurslederne. Det pedagogiske opplegget var gjennomtenkt og fikk elevene til å reflektere over hvilke muligheter cansat hadde. De lærte mer om sensorer, telemetri, databehandling og programmering enn de hadde gjort i klasserommet, avslutter Svendsen.

Synes du dette virker spennende og kanskje noe for deg og din klasse/skole? Meld deg på våre to lærerkurs: «Grunnkurs i programmering» (del 1) og «Introduksjon til skoleprosjektet CanSat» (del 2). Begge har søknadsfrist 19. oktober:

– Jeg synes det var lærerikt, sosialt og hyggelig å reise hit som klasse, sier Pia Mosskull, 2ELC på Lier videregående skoleDet var gøy å få gjort noe praktisk ut av teorien vi har lært, ikke bare jobbe med CanSat-ene i klasserommet. Vi har fått innblikk i en spennende rombransje, og det ser veldig morsomt ut å ha en slik type jobb. Jeg visste egentlig ikke så mye om Andøya Space i forveien, når vi hørte om Andøya, fikk jeg et veldig positivt inntrykk som ble bekreftet når vi dro dit. Jeg har helt klart fått mersmak på rombransjen, avslutter Mosskull.

Som lærer var det kjempeartig å se elevene jobbe så ivrig med prosjektet.

Lærer

– Det var en veldig engasjert gjeng, som stod på for å få ferdig CanSat-ene sine før selve slippet. De tok utfordringene de møtte på strak arm og samtlige grupper fikk løst tekniske problemer som dukket opp underveis til slutt, sier Odd-Einar Cedervall Nervik, fysiker ved Andøya Space.

Hopp rett ned til innholdet